Έργα οδοποιίας  στον Δήμο Αγρινίου  – Υπογραφή σύμβασης από τον Γ. Παπαναστασίου

 

 

 

Σε έργα οδοποιίας,  προκειμένου να διασφαλιστεί  η ομαλή μετακίνηση των δημοτών,  προχωρά ο Δήμος Αγρινίου  μετά την σχετική σύμβαση που υπέγραψε ο Γιώργος Παπαναστασίου. Η μελέτη αφορά στην κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδώνκαι την τσιμεντόστρωση  οδοστρωμάτων σε δημοτικές ενότητες τουΔήμου Αγρινίου.

 

Τα σημεία έχουν καταγραφεί,κατόπιν αυτοψίας της Δ/σηςTεχνικών Υπηρεσιών,ως επικίνδυναγια την ασφάλεια των δημοτών.

Στις θέσεις που υποδείχθηκαν  θα κατασκευαστούν απλές περιφράξειςεπί τωντοιχίων. Επίσης προβλέπονται τσιμεντοστρώσεις για την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων σύμφωνα με τις γνωστοποιημένες στην υπηρεσία βλάβες.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται στο ποσό των 170.000,00€ με Φ.Π.Α.

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση