Ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στo  Μεσολόγγι

 

 

Μετά από εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείαςτην οποία αποδέχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο και κατατέθηκεστο αρμόδιο Υπουργείο, ο ΥπουργόςΠαιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτωναποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου. Μετά την έκδοση του ΦΕΚ ίδρυσης, έχουν ξεκινήσει και ολοκληρώνονται σύντομα οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας του νέου σχολείου.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνεται σε άτομα 18 ετών και άνω, χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησης απολυτήριου Γυμνασίου.

Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη και όχι 3 που απαιτούνται στο Γυμνάσιο της τυπικής εκπαίδευσης. Τα δύο απολυτήρια είναι ισότιμα μεταξύ τους και έπειτα μπορεί ο απόφοιτος να συνεχίσει τις σπουδές του στο Λύκειο.

Στο ΣΔΕ οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικες και γι’ αυτό τα μαθήματα πραγματοποιούνται ακολουθώντας τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό σημαίνει ότι σημείο αναφοράς του μαθήματος αποτελούν τα ενδιαφέροντα και οι εμπειρίες των ενηλίκων.

Η έμφαση στη διδασκαλία δε δίνεται στην απόκτηση ακαδημαϊκής γνώσης, αλλά οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Τα μαθήματα διδάσκονται με βιωματικές μεθόδους και με χρήση της έρευνας-δράσης.

Το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι παγιωμένο και δεδομένο, αλλά ανοιχτό και ευέλικτο, ενώ πολλά μαθήματα μπορεί να πραγματοποιούνται και εκτός του σχολικού χώρου.

Ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών δε στηρίζεται σε συγκεκριμένα μαθήματα του τυπικού Γυμνασίου, αλλά συγκροτείται από γενικά αντικείμενα. Υιοθετείται η αρχή των πολυγραμματισμών και διδάσκονται αντικείμενα όπως ο Γλωσσικός Γραμματισμός (ελληνική γλώσσα), Αριθμητικός, Πληροφορικός (γνώση χειρισμού υπολογιστή, Γλωσσικός (αγγλική γλώσσα), Κοινωνικός, Επιστημονικός, Περιβαλλοντικός Γραμματισμός και Πολιτισμική−Αισθητική Αγωγή.

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση