Αγρίνιο: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης

Σ

Στις  29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα17:00θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης η 5η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2020.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 84/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων” του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έκτακτη επιχορήγηση λόγω Covid-19 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. από τον Δήμο Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Μίσθωση ακινήτου (οικοπέδου) για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Ματαράγκας.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Ματαράγκας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ματαράγκας κ. Αγγέλης Γεώργιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 • Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Ζευγαρακίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Ζευγαρακίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγαρακίου κ. Παππάς Κωνσταντίνος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 • Εκμίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας.

(Σχετ.: Το υπ’ αριθμ.  1/24-1-2020 έγγραφο του Προέδρου  της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας και η υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας κ. Ζαφείρης Ευθύμιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 83 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 • Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Αντωνίου Παπαθανασίου του Γεωργίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 13/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Βλάχου Φωτεινή συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 • Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων  όπως προκύπτουν από την 4/98 Πράξη εφαρμογής και οικοπεδικού τμήματος όπως προέκυψε από την 9/2010 Διορθ. Πράξη εφαρμογής στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμούς 051914 & 051915 στο Ο.Τ. 929 με ιδιοκτήτη και αιτούντα τον Σφυρή Γεώργιο.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 • Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου του έργου για το πρόγραμμα διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

ταξης:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2020.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 84/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων” του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΡΚΙΔΑ) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Έκτακτη επιχορήγηση λόγω Covid-19 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. από τον Δήμο Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Μίσθωση ακινήτου (οικοπέδου) για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Ματαράγκας.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Ματαράγκας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ματαράγκας κ. Αγγέλης Γεώργιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 • Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Ζευγαρακίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Ζευγαρακίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγαρακίου κ. Παππάς Κωνσταντίνος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 • Εκμίσθωση ακινήτου στην Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας.

(Σχετ.: Το υπ’ αριθμ.  1/24-1-2020 έγγραφο του Προέδρου  της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας και η υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας κ. Ζαφείρης Ευθύμιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 83 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 • Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Αντωνίου Παπαθανασίου του Γεωργίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 13/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Βλάχου Φωτεινή συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).
 • Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων  όπως προκύπτουν από την 4/98 Πράξη εφαρμογής και οικοπεδικού τμήματος όπως προέκυψε από την 9/2010 Διορθ. Πράξη εφαρμογής στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμούς 051914 & 051915 στο Ο.Τ. 929 με ιδιοκτήτη και αιτούντα τον Σφυρή Γεώργιο.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 • Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου του έργου για το πρόγραμμα διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση