Αντίθετη η Νομαρχιακή ΠΑΣΟΚ με την κατάργηση των Αστυνομικών Τμημάτων

– Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική Συμπαράταξη εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή της στα δρομολογούμενα σχέδια της κυβέρνησης για κατάργηση περιφερειακών Αστυνομικών Τμημάτων.Θεωρεί δε άκρως επικίνδυνη μια τέτοια εξέλιξη, που θέτει σε ευθεία αμφισβήτηση βασικές αξίες που το ίδιο το Σύνταγμα κατοχυρώνει. Η ασφάλεια των πολιτών και η ισοπολιτεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσουν πεδίο αψυχολόγητων σχεδιασμών επί χάρτου, πολύ περισσότερο όχι όταν οι εμπνευστές αυτών των σχεδίων καταφανώς αγνοούν τον ίδιο τον χάρτη της Αιτωλοακαρνανίας.Περιοχές όπου για να προσεγγίσει περιπολικό, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, θα χρειαστεί η παρέλευση τουλάχιστον μιας ώρας, καταδικάζονται στην πλήρη ερημοποίηση, αφήνονται δε έρμαιο στις διαθέσεις του κάθε κακοποιού στοιχείου. Αυτή η κακοποιός πολιτική δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Καλούμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει αμέσως.

– Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική Συμπαράταξη εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή της στα δρομολογούμενα σχέδια της κυβέρνησης για κατάργηση περιφερειακών Αστυνομικών Τμημάτων.Θεωρεί δε άκρως επικίνδυνη μια τέτοια εξέλιξη, που θέτει σε ευθεία αμφισβήτηση βασικές αξίες που το ίδιο το Σύνταγμα κατοχυρώνει. Η ασφάλεια των πολιτών και η ισοπολιτεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσουν πεδίο αψυχολόγητων σχεδιασμών επί χάρτου, πολύ περισσότερο όχι όταν οι εμπνευστές αυτών των σχεδίων καταφανώς αγνοούν τον ίδιο τον χάρτη της Αιτωλοακαρνανίας.Περιοχές όπου για να προσεγγίσει περιπολικό, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, θα χρειαστεί η παρέλευση τουλάχιστον μιας ώρας, καταδικάζονται στην πλήρη ερημοποίηση, αφήνονται δε έρμαιο στις διαθέσεις του κάθε κακοποιού στοιχείου. Αυτή η κακοποιός πολιτική δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Καλούμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει αμέσως.

– Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική Συμπαράταξη εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή της στα δρομολογούμενα σχέδια της κυβέρνησης για κατάργηση περιφερειακών Αστυνομικών Τμημάτων.Θεωρεί δε άκρως επικίνδυνη μια τέτοια εξέλιξη, που θέτει σε ευθεία αμφισβήτηση βασικές αξίες που το ίδιο το Σύνταγμα κατοχυρώνει. Η ασφάλεια των πολιτών και η ισοπολιτεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσουν πεδίο αψυχολόγητων σχεδιασμών επί χάρτου, πολύ περισσότερο όχι όταν οι εμπνευστές αυτών των σχεδίων καταφανώς αγνοούν τον ίδιο τον χάρτη της Αιτωλοακαρνανίας.Περιοχές όπου για να προσεγγίσει περιπολικό, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, θα χρειαστεί η παρέλευση τουλάχιστον μιας ώρας, καταδικάζονται στην πλήρη ερημοποίηση, αφήνονται δε έρμαιο στις διαθέσεις του κάθε κακοποιού στοιχείου. Αυτή η κακοποιός πολιτική δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Καλούμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει αμέσως.

– Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ-Δημοκρατική Συμπαράταξη εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή της στα δρομολογούμενα σχέδια της κυβέρνησης για κατάργηση περιφερειακών Αστυνομικών Τμημάτων.Θεωρεί δε άκρως επικίνδυνη μια τέτοια εξέλιξη, που θέτει σε ευθεία αμφισβήτηση βασικές αξίες που το ίδιο το Σύνταγμα κατοχυρώνει. Η ασφάλεια των πολιτών και η ισοπολιτεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσουν πεδίο αψυχολόγητων σχεδιασμών επί χάρτου, πολύ περισσότερο όχι όταν οι εμπνευστές αυτών των σχεδίων καταφανώς αγνοούν τον ίδιο τον χάρτη της Αιτωλοακαρνανίας.Περιοχές όπου για να προσεγγίσει περιπολικό, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, θα χρειαστεί η παρέλευση τουλάχιστον μιας ώρας, καταδικάζονται στην πλήρη ερημοποίηση, αφήνονται δε έρμαιο στις διαθέσεις του κάθε κακοποιού στοιχείου. Αυτή η κακοποιός πολιτική δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Καλούμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει αμέσως.

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση