Αντισταθμικά ωφέλη διεκδικεί το Θέρμο για την εκτροπή του Ευήνου

Ο Δήμος Θέρμου, στο πλαίσιο των διεκδικήσεών του για εξασφάλιση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής ευθύνης του, επανέρχεται στο χρόνιο αίτημά του, το οποίο αναφέρεται στη διεκδίκηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων για τον Δήμο Θέρμου από το έργο της εκτροπής των νερών του Ευήνου που υλοποιήθηκε προ δεκαπενταετίας  περίπου προς ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής.

Το αίτημα αναφέρεται αφενός σε χρηματοδότηση απαραίτητων έργων υποδομής στην περιοχή του Δήμου Θέρμου, κάτι που δεν έχει γίνει ως τώρα, παρότι η συγκεκριμένη περιοχή το δικαιούταν κατά προτεραιότητα, και αφετέρου σε θέσπιση μόνιμου ανταποδοτικού τέλους υπέρ της περιοχής του παρευηνίου, το οποίο θα αποδίδεται απευθείας από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην  τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής.

Γι’ αυτόν τον λόγο στάλθηκε σχετική επιστολή, όπου περιέχεται αντίστοιχο αίτημα, προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, η οποία κοινοποιείται και στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ, μαζί με τη σχετική με το θέμα παλαιότερη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, όπου περιλαμβάνεται αναλυτικότερη αιτιολόγηση του αιτήματος, καθώς η Απόφαση αυτή παραμένει, όπως είναι φυσικό,  επίκαιρη και σήμερα, μιας και το αίτημα που εμπεριέχει δεν έχει υλοποιηθεί ως τώρα.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η επιστολή αυτή να αποτελέσει το πρώτο βήμα περαιτέρω παραγωγικής συνεργασίας του Δήμου Θέρμου με το αρμόδιο Υπουργείο και με την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, πράγμα στο οποίο ευελπιστεί, με στόχο τη θετική έκβαση της προσπάθειας, κάτι που επιβάλλεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε σύγχρονη κοινωνία και οικονομία τόσο από την πολιτεία όσο και από τις επιχειρήσεις.

Η σημαντικότητα του συγκεκριμένου ζητήματος τόσο για την περιοχή του Δήμου Θέρμου – την περιοχή με τις κραυγαλέες ελλείψεις σε βασικά τεχνικά έργα υποδομής αφενός αλλά και με τις σημαντικότατες δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα των εναλλακτικών μορφών τουρισμού αφετέρου – όσο και για την ευρύτερη περιοχή του παρευηνίου, αλλά και της Αιτωλοακαρνανίας συνολικά, που στερείται τους υδατικούς πόρους της χωρίς αντάλλαγμα, επιβάλλει ευρεία προβολή της απαίτησης της τοπικής κοινωνίας για ικανοποίηση αυτού του δίκαιου αιτήματός της, πράγμα που αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην καλλιέργεια ευνοϊκού κλίματος για την αποδοχή του αιτήματος από τους αρμόδιους φορείς.

 

Η Επιστολή προς τον Υπουργό

Θ Ε Μ Α : «Διεκδίκηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων για τον Δήμο Θέρμου από την εκτροπή του Ευήνου»

Κύριε Υπουργέ,

Ο Δήμος Θέρμου Αιτωλ/νίας, κατ’ εξοχήν ορεινός Δήμος, στερήθηκε αντισταθμιστικών ωφελημάτων από το έργο εκτροπής των νερών του Ευήνου, το οποίο τροφοδοτεί,  μέσω του  ταμιευτήρα του Μόρνου, την πρωτεύουσα με πόσιμο  νερό από την Ευηνολίμνη.

Η Ευηνολίμνη, όπως γνωρίζετε και προσωπικά, βρίσκεται μεταξύ  του Δήμου Θέρμου και του Δήμου Ναυπακτίας, ενώ το φράγμα κατασκευάστηκε μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων Διπλατάνου Δήμου Θέρμου και Αγίου Δημητρίου Δήμου Ναυπακτίας, με αποτέλεσμα  να υποστεί η περιοχή του Δήμου μας μόνιμες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή  της τεχνητής λίμνης. Ο συνημμένος σχετικός χάρτης με τα όρια του Δήμου Θέρμου συνιστά με μια πρώτη ματιά απόδειξη αυτής της παραδοχής.

Η προσφορά από αυτή εδώ την περιοχή πόσιμου νερού, που συνιστά μέγιστο αγαθό, για την κάλυψη βασικών αναγκών μεγάλου μέρους του πληθυσμού της χώρας, πρέπει να βρει αντίστοιχη ανταπόκριση εκ μέρους της πολιτείας αλλά και της εταιρείας που εκμεταλλεύεται το αγαθό αυτό, της ΕΥΔΑΠ, προς κάλυψη αναγκών της περιοχής από την οποία αφαιρείται το αγαθό.

Αυτό ισχύει, εξάλλου, ως γενική παραδοχή, καθώς η κοινωνική ανταπόδοση εκ μέρους των εταιρειών στις περιοχές από όπου αυτές αντλούν πόρους, οι οποίοι συνιστούν αντικείμενο εμπορίας και δημιουργίας κερδών, συνιστά υποχρέωση στο πλαίσιο της υγιούς λειτουργίας μιας σύγχρονης οικονομίας.

Με δεδομένη, μάλιστα, τη δεινή κρίση που διέρχεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, πιστεύουμε ότι η ΕΥΔΑΠ πρέπει άμεσα να αποδεχθεί τον καθορισμό μόνιμου ανταποδοτικού τέλους υπέρ των περιοχών που υφίστανται τις επιπτώσεις από την κατασκευή των τεχνητών λιμνών που εκμεταλλεύεται η εταιρεία.

Επιπλέον, αναφορικά με τον Δήμο Θέρμου, που δεν έχει λάβει ως τώρα κανενός είδους σχετική ανταπόδοση, παρότι η περιοχή αναφοράς του Δήμου Θέρμου υφίσταται πρωτίστως τις αρνητικές συνέπειες της εκτροπής, η ΕΥΔΑΠ πρέπει, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, να χρηματοδοτήσει ως αντισταθμιστικά ωφελήματα περιβαλλοντικά και κοινωνικά έργα του Δήμου Θέρμου, τα βασικότερα των οποίων από τα οποία θα μπορούσαν να συνοψισθούν  ως εξής:

1) Αντικατάσταση  της γέφυρας Μπανιά στον Εύηνο ποταμό επί του οδικού άξονα Ναύπακτος – Θέρμο, όπου η διέλευση οχημάτων γίνεται ακόμη μέσω μιας επικίνδυνης και πεπαλαιωμένης  στρατιωτικής γέφυρας τύπου BΕLLEY.

2) Ασφαλτόστρωση του δρόμου από το Φράγμα του Ευήνου έως την Τ.Κ. Διπλατάνου του Δήμου Θέρμου, καθώς και των λοιπών δρόμων του χωμάτινου επαρχιακού οδικού δικτύου μέσω του οποίου συνδέονται αποκλειστικά 8 Τοπικές Κοινότητες (17 οικισμοί συνολικά) της παρευήνιας περιοχής, οι οποίοι βρίσκονται τόσο στην κοιλάδα του Ευήνου κάτωθεν του φράγματος όσο και στις κοιλάδες των παραποτάμων του Ευήνου Γιδομανδρίτη και Φειδάκια, που αποτελούν ενιαίο οικοσύστημα με την κοιλάδα του Ευήνου.

3) Κατασκευή γέφυρας που ενώνει τη Ναυπακτία με την Τριχωνίδα στην θέση «Δοσούλα» Τ.Κ. Κάτω Χρυσοβίτσας.

4) Μικρά έργα βελτίωσης ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες (Κόνισκας, Διπλατάνου, Κοκκινόβρυσης, Δρυμώνα, Αγίας Σοφίας, Μυρτιάς, Πετροχωρίου, κ.α.) του Δήμου Θέρμου,  για τα οποία υπάρχει έτοιμη μελέτη με προϋπολογισμό δαπάνης έργου 1,8 εκ. ευρώ.

5) Έργα ανάπτυξης του οικοτουρισμού και των συναφών εναλλακτικών μορφών τουρισμού (όπως συντήρηση και σήμανση μονοπατιών, αλλαγή της χρήσης εγκαταλειμμένων δημοτικών κτιρίων με δράσεις συμβατές με τις σύγχρονες ανάγκες, κ.α.), τα οποία θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής στον τομέα του οικοτουρισμού και των συναφών μορφών εναλλακτικού τουρισμού που η περιοχή διαθέτει σημαντικότατο αναπτυξιακό απόθεμα.

6) Κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών έργων, ώστε  οι δημότες μας να έχουν χαμηλότερο κόστος  χρήσεως του ηλεκτρικού ρεύματος.

7) Οικονομική στήριξη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου.

8) Έκδοση Τουριστικού Οδηγού της περιοχής με κεντρικό θέμα την Ευηνολίμνη.

Το αίτημα για χρηματοδότηση έργων στον Δήμο Θέρμου ενισχύεται αφενός από το γεγονός ότι ο Δήμος Θέρμου αντιμετωπίζει το πρόβλημα της οδοποιίας σε βαθμό μοναδικής έντασης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ίσως και σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως προκύπτει από τον συνημμένο σχετικό χάρτη οδοποιίας της κατ’ εξοχήν ορεινής περιοχής του Δήμου Θέρμου, και αφετέρου από το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προς χρηματοδότηση έργα είναι ώριμα.

Επισημαίνουμε ότι το ζήτημα που τίθεται στην επιστολή αυτή αποτελεί χρόνιο αίτημα του Δήμου Θέρμου, όπως προκύπτει και από την 381/2004 σχετική με το θέμα Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου, η οποία είχε υποβληθεί μεταξύ άλλων και στο Υπουργείο του οποίου προΐστασθε με το με αριθ. πρωτ. 219/12-1-2004 έγγραφό μας (αμφότερα επισυνάπτονται) και παραμένει φυσικά επίκαιρη και σήμερα και γι’ αυτό αυτονόητα αποδεκτή από τη δημοτική αρχή, και ότι θεωρούμε την παρούσα επιστολή ως το πρώτο βήμα περαιτέρω παραγωγικής συνεργασίας μας για την επίτευξη του παραπάνω περιγραφόμενου στόχου.

Τέλος, ευελπιστώντας ότι η συνεργασία μας θα έχει αυτή τη φορά αίσιο αποτέλεσμα αναφορικά με τον επιδιωκόμενο στόχο,  θα θέλαμε να σας εκφράσουμε προκαταβολικά την ευαρέσκειά μας γι’ αυτό.

Με ιδιαίτερη τιμή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

    

 

                

Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 11/2003 τακτικής Συνεδρίασης του

Δ η μ ο τ ι κ ο ύ     Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ     Θ έ ρ μ ο υ

 Αριθμός Απόφασης:  381  / 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Διεκδίκηση αντισταθμιστικών  από την εκτροπή του Ευήνου.

    

         Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου συνήλθε σήμερα, Κυριακή 26 Οκτωβρίου    2003 στις 11 π. μ. η ώρα, στο Δημοτικό Κατάστημα  Θέρμου  για τακτική συνεδρίαση, μετά από την 39/22-10-2003  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε στον Δήμαρχο και  σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο και Δημαρχιακό Πάρεδρο, σύμφωνα με τα άρθρα 94,  108 και 119  του  Δ. Κ. Κ.  (Π. Δ.  410/95 ).

        Διαπιστώθηκε  ότι υπάρχει  νόμιμη απαρτία, αφού από το  σύνολο των  25  μελών παραβρέθηκαν 20 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

                                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                

  1.Κωστακόπουλος Νικόλαος (Πρόεδρος                11.Κωστίνης Μάριος

  2.Αντωνόπουλος   Ιωάννης                                    12.Λάμπος Αθανάσιος

  3.Βαλής Σπυρίδων                                                 13.Παπαδημητρίου Νικόλαος              

  4.Γλαβάς Κων/νος                                                 14.Παπαϊωάννου Γεώργιος

  5.Δημητρίου Γεώργιος                                           15.Πριόνας Αντώνιος

  6.Καρβελάς Χρήστος                                             16.Σιαλμάς Αναστάσιος

  7.Καρβούνης Γεώργιος                                          17.Σταθόπουλος Κων/νος

  8.Κατσαρός Αριστείδης                                         18.Στέργιου Μαρία [μέχρι και τη συζή-

  9.Κότσαλος Κων/νος                                                  τηση του 6ου θέματος ]

 10.Κωνσταντάρας Σπύρος                                     19. Τριανταφύλλης  Κων/νος

  1. Χρυσικός Σπυρίδων

                            

                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

 1.Βασιλείου Λεωνίδας         2η                            4. Κοντογιάννη Ευτυχία   [Άδεια]                                                                                                                                              

 2.Γαλάνη Ευφροσύνη          1 η                           5.Κοντογιάννης Γεώργιος    2η

 3 Γιαννούλης Δημήτριος     1η

                                  

Από τους Δημαρχιακούς  Παρέδρους  παραβρέθηκαν οι:.

Ζήση – Τσιτσά Ελένη, Μηλεούνης Αλέξανδρος, Σύρρος Ιωάννης και Τριανταφύλλης Απόστολος.,                                   

 

Παραβρέθηκαν, επίσης, ο Δήμαρχος Θεόδωρος Πορφύρης και ο υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών Υπάλληλος του Δήμου Απόστολος Μπαμπάτσικος.

 

  

      Ο Πρόεδρος, κ. Νικόλαος Κωστακόπουλος, εισηγούμενος το 13ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης, είπε: «Η εκτροπή των νερών  του Ευήνου  για την υδροδότηση  του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και της ευρύτερης  περιοχής  είχε αρνητικές συνέπειες για τις παρευήνιες περιοχές  και, ως εκ τούτου , και για την περιοχή του Δήμου Θέρμου,   το  οικοσύστημα της οποίας επηρεάστηκε αρνητικά σχεδόν στο σύνολό του, αφού είναι άμεσα εξαρτώμενο από τον Εύηνο.

Η εξάρτηση του οικοσυστήματος  της περιοχής του Δήμου Θέρμου από τον Εύηνο  οφείλεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Θέρμου προσεγγίζει  γεωγραφικά τον Εύηνο σε μια απόσταση πολλών δεκάδων  χιλιομέτρων – γεγονός μοναδικό σε σχέση  με κάθε άλλο Δήμο της παρευήνιας περιοχής – αφού ο Εύηνος αποτελεί το ανατολικό όριο του Δήμου από το Φράγμα, βορειοανατολικά, έως τη Γέφυρα Μπανιά στην Ε.Ο. Ναυπάκτου – Θέρμου, νότια, και ενδιάμεσα, μάλιστα, διέρχεται   μέσω της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, καθώς οι πρώην Κοινότητες Διασελλακίου και Πέρκου της επαρχίας Ναυπακτίας, αποτελούν Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Θέρμου. Επιπλέον, το οικοσύστημα των  παραποτάμων του Ευήνου, Γιδομανδρίτη και Φειδάκια, που διέρχονται ολόκληρη την ορεινή περιοχή του Δήμου, είναι άμεσα συνυφασμένο  με Εύηνο.

Ακόμη  και μια ματιά  στο χάρτη της περιοχής θα αρκούσε να πείσει και κάποιον που δεν γνωρίζει την περιοχή για την ορθότητα του παραπάνω ισχυρισμού.

   Η ελαχιστοποίηση  της ποσότητας του νερού, που διαρρέει  τον ποταμό μετά το Φράγμα, είχε ως αποτέλεσμα  την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής,  αφού επλήγη καίρια η ποτάμια και παραποτάμια χλωρίδα και πανίδα, υποβαθμίστηκαν εκτεταμένες παραποτάμιες περιοχές από το φράγμα  έως τις εκβολές του ποταμού και διαταράχθηκε το υδατικό ισοζύγιο της ευρύτερης περιοχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι έχουν στερέψει πηγές, που τροφοδοτούνται από τον Εύηνο, ακόμη και στην παραλίμνια περιοχή Β/Α της λίμνης Τριχωνίδας.   

Ακόμη, παρατηρείται ανεπάρκεια νερού για την άρδευση στις παραποτάμιες ημιορεινές περιοχές του Δήμου και οι αρνητικές επιπτώσεις στη διεξαγωγή  των ποτάμιων αθλημάτων στον Πόρο και στη Γέφυρα Μπανιά είναι ορατές για μεγάλο χρονικό διάστημα ετησίως.

Πέρα, όμως, από τις αρνητικές συνέπειες της εκτροπής στις υπάρχουσες, αγροτικές και μη, επαγγελματικές δραστηριότητες, στις παραποτάμιες περιοχές, και στις προοπτικές  περαιτέρω ανάπτυξής τους, ο πιο σοβαρός αρνητικός αντίκτυπος της εκτροπής στην ανάπτυξη της περιοχής  έγκειται στο γεγονός ότι υπονομεύονται οι αναπτυξιακές της προοπτικές μακροχρόνια, αφού, εξαιτίας της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που συνιστά η εκτροπή, πλήττεται καίρια η προοπτική της ανάπτυξης του οικοτουρισμού, που αποτελεί και τη μοναδική δυνατότητα προώθησης της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

    Αν τα  παραπάνω συνδυαστούν  με το γεγονός της αναπτυξιακής υστέρησης και της επαπειλούμενης πληθυσμιακής κατάρρευσης του μεγαλύτερου τμήματος της παρευήνιας περιοχής, εξαιτίας της έλλειψης των απαιτούμενων  τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, προκύπτει η αναγκαιότητα για άμεση λήψη μέτρων για την οικονομική ανασυγκρότησή της. Αυτό μπορεί να συμβεί με την υλοποίηση των βασικών υποδομών, την εκπόνηση ενός μακρόπνοου  αναπτυξιακού προγράμματος και τη θέσπιση ενός συστήματος για την απόδοση στην περιοχή των απαιτούμενων  οικονομικών πόρων για την υποστήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας.

Ένα σημαντικό μέρος  αυτών των πόρων πρέπει να δοθούν κατ’ αρχήν από την Πολιτεία ως αντιστάθμισμα για την αφαίρεση από την περιοχή των νερών του Ευήνου, καθότι το υδάτινο δυναμικό της περιοχής αυτής  αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και πλουτοπαραγωγικό πόρο γι’ αυτή. Με τους πόρους αυτούς πρέπει να εκσυγχρονιστούν  οι υποδομές και κυρίως η οδοποιία, που ειδικά για την περιοχή του Δήμου Θέρμου βρίσκεται  σε τριτοκοσμική κατάσταση.

   Το ύψος των χρηματικών ποσών, που θα πρέπει να αποδοθούν από την Πολιτεία  στις παρευήνιες περιοχές, θα πρέπει  να κυμανθεί σε βαθμό  ανάλογο του βαθμού υστέρησης της κάθε περιοχής στις βασικές υποδομές. Έτσι, θα αντισταθμιστεί και η ανισομέρεια που παρατηρήθηκε ως τώρα στην κατανομή πόρων, που  δόθηκαν σε παρευήνιες περιοχές ως αντισταθμιστικά της εκτροπής  με τη μορφή χρηματοδοτήσεων για τη βελτίωση της οδοποιίας, καθώς οι χρηματοδοτήσεις αυτές δεν άγγιξαν την περιοχή του Δήμου Θέρμου, παρόλο που αυτή τις δικαιούταν πρωταρχικά, αφού επλήγη σε  μεγαλύτερο βαθμό από την εκτροπή και οι υποδομές της υπολείπονται  ακόμα και αυτές γειτονικών περιοχών.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Θέρμου έχει το θλιβερό προνόμιο να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της οδοποιίας σε βαθμό  μοναδικής έντασης, αφού οι  20 (είκοσι) από τους 22 (είκοσι δύο) ορεινούς οικισμούς του στερούνται ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου, αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα  της ποιότητας των υποδομών του.

Επιπλέον, επειδή οι αρνητικές συνέπειες  της εκτροπής για τις παρευήνιες περιοχές θα είναι μόνιμες, πρέπει να θεσπιστεί και μόνιμη  οικονομική  ανταπόδοση υπέρ αυτών των περιοχών,  που θα προέλθει από την  επιβολή ανταποδοτικού τέλους  επί της κατανάλωσης. Οι χρήστες του νερού  – φυσικά  πρόσωπα, φορείς και περιοχές, που επωφελούνται  από την εκτροπή – θα  αποδίδουν έτσι  ένα μέρος του οφέλους, που  συνεπάγεται γι’ αυτούς η εκτροπή, στις περιοχές που στερούνται  τον πλουτοπαραγωγικό τους πόρο.

Είναι λογικό, εξάλλου, οι περιοχές, που επωφελούνται από την εκμετάλλευση αναπτυξιακών πόρων άλλων περιοχών, να αποδίδουν, ως αντιστάθμισμα, ένα μέρος του πλούτου – που δημιουργείται σ’ αυτές από την ανάπτυξη που συνεπάγονται οι μεταφερόμενοι εκεί πόροι –  στις περιοχές που στερούνται τους πλουτοπαραγωγικούς  τους πόρους, ώστε να  δοθούν οι δυνατότητες να δημιουργηθούν και σ’ αυτές οι συνθήκες,  οι οποίες  είναι απαραίτητες για την  ανάπτυξη.

Ακόμη και μια μικρή επιβάρυνση της εταιρίας που έχει αναλάβει  τη διαχείριση  της ύδρευσης του Λεκανοπεδίου, που δε θα επηρέαζε ουσιαστικά την κερδοφορία της και δε θα απειλούσε τη βιωσιμότητά της, θα ήταν ικανή να καλύψει σημαντικές ανάγκες των παρευήνιων περιοχών. Πόσο μάλλον, όταν συμμετάσχουν στην ανταπόδοση όλοι οι ωφελούμενοι από την  εκτροπή, όπως επιβάλλεται.

     Η ανταπόδοση,  εξάλλου, αποτελεί το βασικό στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης και συστατικό στοιχείο υγιούς λειτουργίας μιας σύγχρονης οικονομίας, καθώς και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

     Το γεγονός της χαώδους  ανισορροπίας,  που έχει  δημιουργήσει  η έκκεντρη ανάπτυξη στη χώρα μας, και το συνεχώς διευρυνόμενο  αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ της περιοχής που επωφελείται από την εκτροπή και της περιοχής από την οποία αφαιρείται το αγαθό – πράγμα που υποβοηθείται  και από την εκτροπή του Ευήνου, αφού το μεταφερόμενο εκεί αγαθό αποτελεί βασικό στοιχείο ανάπτυξης του Λεκανοπεδίου – επιβάλλει την  παρέμβαση  της πολιτείας.  Παρέμβαση, που επιβάλλεται από το χρέος της να ανακατανέμει τις  αναπτυξιακές ευκαιρίες  προς όφελος των περιφερειών  που υπολείπονται σε ανάπτυξη, με στόχο την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και την επίτευξη της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, πράγμα που αποτελεί ζητούμενο σήμερα για τη χώρα μας και απαίτηση στη λογική της επιδίωξης της αειφόρου ανάπτυξης.

Το γεγονός, ακόμη, ότι η περιοχή του παρευηνίου διαθέτει απλόχερα ένα τεράστιο αναπτυξιακό απόθεμα σε φυσικούς πόρους, ώστε να μπορεί  να καταστεί πρότυπο ανάπτυξης του ορεινού χώρου, ενισχύει την επιχειρηματολογία  για την αναγκαιότητα ανταπόδοσης οικονομικών οφελών στην περιοχή ως αντιστάθμισμα  για την εκτροπή του Ευήνου, αφού υπάρχει το απαραίτητο υπόβαθρο, ώστε οι πόροι, που θα  δοθούν,  να φέρουν σίγουρο αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

     Το προηγούμενο, μάλιστα, της εξασφάλισης αντισταθμιστικών πόρων για τις  περιοχές, στις οποίες λειτουργούν θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, αποτελεί επιπλέον στοιχείο, που ενισχύει την παραπάνω επιχειρηματολογία, αφού  σε αμφότερες τις περιπτώσεις υπάρχουν κοινά  χαρακτηριστικά που επιβάλλουν την ίδια αντιμετώπιση.   Η αφαίρεση  και μεταφορά πόρων  από τη μία περιοχή στην άλλη, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή από την οποία αφαιρείται το αγαθό και η οικονομική εκμετάλλευση του παραγόμενου προϊόντος στη μια περίπτωση και του μεταφερόμενου αγαθού στην άλλη, αποτελούν μερικά από τα παραπάνω κοινά χαρακτηριστικά. Λόγοι ισονομίας και ισοπολιτείας επιβάλλουν την αντιμετώπιση και της δικής μας περιοχής με τα ίδια μέτρα και σταθμά που αντιμετωπίστηκαν και οι άλλες περιοχές σε παρόμοιες περιπτώσεις.

 Προς την κατεύθυνση της διεκδίκησης  των παραπάνω  δικαιωμάτων της περιοχής  πρέπει να κινηθούν οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των παρευήνιων περιοχών, οι συλλογικοί  φορείς αυτών των περιοχών, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οι εκπρόσωποι του Νομού στο Κοινοβούλιο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και  κάθε αρμόδιος φορέας, ώστε να υπάρξουν άμεσα απτά αποτελέσματα. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει και δικαστική  διεκδίκηση  των παραπάνω δικαιωμάτων, εάν  δεν αποδώσουν οι ενέργειες για πολιτική λύση του προβλήματος. Ως απαραίτητο βήμα, θα πρέπει ο  Δήμος Θέρμου να αναλάβει  σχετική πρωτοβουλία για τη γνωστοποίηση του θέματος σε κάθε αρμόδιο φορέα και για το συντονισμό  των απαιτούμενων κινήσεων για την από κοινού  προώθηση  του αιτήματος με κάθε  ενδιαφερόμενο φορέα.

   

 Και  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη  τα παραπάνω,  

Ο  μ  ό  φ  ω  ν  α    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  α) Αποδέχεται και υπερψηφίζει την εισήγηση.

  β) Θεωρεί χρέος της πολιτείας να υλοποιήσει το αίτημα για τη θέσπιση μόνιμου ανταποδοτικού τέλους υπέρ  των παρευήνιων περιοχών, ως αντιστάθμισμα της εκτροπής του Ευήνου για την υδροδότηση  της Αττικής, καθώς και για τη χορήγηση  από την Πολιτεία των απαιτούμενων πόρων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στις παρευήνιες  περιοχές, και ειδικά της οδοποιίας, ως αναφορά την περιοχή του Δήμου Θέρμου, που υπολείπεται σ’ αυτόν τον τομέα σε απαράδεκτο βαθμό.

  γ) Καλεί τους φορείς της περιοχής του Δήμου να συστρατευθούν στον αγώνα για την διεκδίκηση των παραπάνω και όλους τους αρμόδιους φορείς να συμβάλουν, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για την ικανοποίηση του αιτήματος.

Η  απόφαση αυτή  πήρε αριθμό 381/2003.

   Γι’ αυτό συντάχτηκε το πρακτικό αυτό  και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

[Τ  Σ] Υπογραφή                                    Υπογραφές

Ακολουθούν  υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                              Κωστακόπουλος Νικόλαος

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση