Αρχιτεκτονικό μνημείο το παλαιό νοσοκομείο Χατζη-Κώστα Μεσολογγίου

 

 

Μετά από διαρκή συνεννόηση και αλληλογραφία του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, το ΤμήμαΠροστασίας και Διαχείρισης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων και Μνημείων Τεχνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, , προτείνεισε εισήγησή του προς το κοινό συμβούλιο Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Κεντρικού Συμβούλιου Νεώτερων Μνημείων, τον χαρακτηρισμό του κτηρίου Παλαιού Νοσοκομείου Μεσολογγίου ως μνημείο. Σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης το παλαιό Νοσοκομείο Χατζή-Κώστα διατηρεί αξιόλογα αρχιτεκτονικά, τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, αποτελώντας δείγμα αρχιτεκτονικής της ειδικής κατηγορίας κτηρίων – νοσοκομείων με νεοκλασική μορφολογία.

Η  υποβολή δε εκ μέρους του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου νομικά τεκμηριωμένων επιχειρημάτων, συνέβαλε καθοριστικά στην αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κτηρίου, κριτήριο απαραίτητο για την τελική διαμόρφωση της εισήγησης του ανωτέρω Τμήματος.

Σε δήλωσή του σχετικά με την εξέλιξη, ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Νίκος Καραπάνος σημειώνει ότι «Ο χαρακτηρισμός του κτηρίου παλαιού νοσοκομείου Χατζη-Κώστα ως αρχιτεκτονικό μνημείο, ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την διάσωση του κτηρίου και ακολούθως την αξιοποίησή του, καθώς όπως αναφέρεται και στην σχετική εισήγηση του ΤμήματοςΠροστασίας και διαχείρισης Νεώτερων και σύγχρονων μνημείων και μνημείων τεχνικού Πολιτισμού, η διατήρησή του συμβάλει στην τεκμηρίωση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ιστορίας της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, εμπλουτίζοντας έτσι το πολιτιστικό της απόθεμα».

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση