Γραφείο εξυπηρέτησης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι, για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων στο πλαίσιο της  δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ για την προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους της Χώρας , θα εξυπηρετεί όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα γραφεία του Δήμου στις  Αποθήκες Παπαστράτου Δαγκλή 25, απέναντι από τα γραφεία του ΟΑΕΕ, από τις 25 Ιανουαρίου  έως  3 Φεβρουαρίου  από τις 09.00π.μ.  – 13.30μ.μ.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 

 

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 41 ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 17 ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 1/2017   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. 1045/23-1-2017 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

 

 

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ /  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση