ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ CI-PROEFFECT

 

 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Πλατεία Δημαρχείου (1ος όροφος)

Καινούριο, Δήμος Αγρινίου, Τ.Κ: 30005

( 26410 39007, 26410 79344

www.trihonida.gr

 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ CIPROEFFECT   «Πολίτες για την βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Πολιτικής Προστασίας» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GreeceItaly 2007-2013 (INVESTING IN OUR FUTURE)

Καινούριο 15/09/2015

 Στις 07 και 08 Σεπτεμβρίου 2015 στο Λέτσε της Ιταλίας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Διακρατική συνάντηση των Εταίρων του προγράμματος Ci-Proeffect με εκπροσώπους των εξής φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

  1. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας ως Συντονιστής του Έργου (Lead Partner)
  2. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ως εταίρος
  3. ΑΧΑΙΑ Α.Ε.- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ως εταίρος
  4. Νομαρχία του Μπρίντεζι ως εταίρος
  5. Δήμος του Λέτσε ως εταίρος

Η Ελληνική πλευρά εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θ. Καμπέρο (Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδος) και από τον κ. Ιπ. Μπιρμπίλη (Τριχωνίδα Α.Ε.).

 

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 1.036.120 ευρώ υλοποιείται στο πλαίσιο Α του προγράμματος « Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013 και αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας) και σε δυο περιοχές της Ιταλίας (Νομαρχία Μπρίντιζι, Δήμος Λέτσε). Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων Ελλάδας και της Ιταλίας.  Σκοπός του έργου «CiProeffect» είναι η ανάπτυξη ενός ενιαίου μοντέλου αντιμετώπισης καταστροφών για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαρχουσών δομών Πολιτικής Προστασίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών μέσω της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στους Μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας.

Όπως επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ και της Τριχωνίδα Α.Ε. κ. Γεώργιο Παπαναστασίου (Δήμαρχο Αγρινίου),η Τριχωνίδα Α.Ε., ως αναπτυξιακός φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αιτωλοακαρνανία, αναπτύσσει τις δράσεις και τα εργαλεία του «CiProeffect» στην περιοχή με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των Δήμων του Νομού στην Πολιτική Προστασία, αλλά και τη βελτίωση της προστασίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές.

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση