ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Δήμος Αγρινίου αρωγός στη βασική  έρευνα η οποία μπορεί να      γίνει  όργανο κοινωνικών καινοτομιών και οικονομικής ανάπτυξης

 

 

 

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«APPLIED BIOTECHNOLOGY, BIOREMEDIATION AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT –ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

 

 

 

Το εργαστήριο Μοριακής Γενετικής και Μικροβιολογίας του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστήμιου Πατρών και το εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος, του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τo Δήμο Αγρινίου διοργανώνει διημερίδα με θέμα «Εφαρμοσμένη βιοτεχνολογία, βιοαποκατάσταση και διαχείριση περιβάλλοντος: Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημίας».

 

Η διημερίδα έχει ως στόχο: (i) την ενεργοποίηση της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα στον νομό της Αιτωλοακαρνανίας, (ii) την παρουσίαση επίκαιρων εργασιών σε θέματα βιοτεχνολογίας, ομικών τεχνολογιών, βιοαποδόμησης, βιοαποκατάστασης, και διαχείρισης του περιβάλλοντος, και (iii) τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ακαδημίας και βιομηχανίας με την παροχή τεχνογνωσίας πέραν της ερευνητικής κοινότητας.

 

 

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί 28-29 Ιανουαρίου 2016 στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτ/νίας (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης), στην πόλη του Αγρινίου.

 

Όλες οι παρουσιάσεις των εργασιών θα πραγματοποιηθούν στα Αγγλικά. Η εγγραφή στη διημερίδα είναι ΔΩΡΕΑΝ ενώ με τη λήξη των εργασιών θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.(Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.abbem.net.

Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή: Γιώργος Τσιάμης & Δημήτρης Καρπούζας).

 

Oι  θεματικές ενότητες της διημερίδας είναι: (α) ομικές τεχνολογίες στη Βιοτεχνολογία, (β) Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία, (γ) Βιοαποδόμηση φυτοφαρμάκων και εφαρμογές, (δ) Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυτοφάρμακα, και (ε) Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυτοπροστασία.

 

 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

8:30 Εγγραφές και Καφές

9:15 Άνοιγμα του Συνεδρίου από τον Δήμαρχο Αγρινίου

9:30 – 11:00 Θεματική Ενότητα 1 – Μέρος 1ο Ομικές τεχνολογίες στη Βιοτεχνολογία (Προεδρείο: Γιώργος Τσιάμης και Δημήτρης Καρπούζας)

 • 9:30 – 10:00 «Μοριακή Βιολογία, Μεταομικές και Βιοπληροφορικές εφαρμογές για την κατανόηση της Βιοαποδόμησης Χλωριωμένων Ενώσεων.» –Timothy Vogel – Πανεπιστήμιο της Λυών
 • 10:00 – 10:30 «Χρησιμοποίηση της λειτουργικής μεταγονιδιωματικής για την ανακάλυψη νέων βιοκαταλύτων φυτοφαρμάκων.» –Mαρία Τουρνά – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • 10:30 – 11:00 »Χρησιμοποίηση μια πρωτεϊνο-γενωμικής προσέγγισης για τον χαρακτηρισμό της μεταβολικής οδού του μυκητοκτόνου ορθο-φαινυλοφαινόλη χρησιμοποιώντας ως στέλεχος αναφοράς το Sphingomonas haloaromaticamans» Chiara Perruchon – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

11:00 – 11:30 Διάλλειμα για καφέ

11:30 – 13:00 Θεματική Ενότητα 1 – Μέρος 2ο Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία (Προεδρείο: Timothy Vogel και Νίκος Καλογεράκης)

 • 11:30 – 12:00 » Βιολογική επεξεργασία πόσιμου νερού και αγρο-βιομηχανικών αποβλήτων.» –Δημήτριος Βαγενάς – Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 12:00 – 12:30 «Συσσώρευση λιπιδίων σε ελαιώδεις μικροοργανισμούς: Πρωτοβάθμια μοντέλα και ουσιώδεις αποκλίσεις.» –Γιώργος Αγγελής – Πανεπιστήμιο Πατρών
 • 30 – 13.00 » Μικροβιακές πτυχές της όξυνσης των αποβλήτων τυρογάλακτος.» –Σπύρος Ντούγιας – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

13:00 – 14:20 Μεσημεριανό φαγητό

14:20 – 14:30 Καλώς ήρθατε στην Αμερικάνικη Εταιρεία Μικροβιολογίας – Κώστας Κορμάς – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

14:30 – 16:00 Θεματική Ενότητα 2 – Μέρος I Περιβαλλοντική Βιοαποδόμηση (Προεδρείο: Δημήτριος Βαγενάς και Trevisan Marco)

 • 14:30 – 15:00 » Ολοκληρωμένες βιοτεχνολογικές λύσεις για την καταπολέμηση των θαλάσσιων πετρελαιοκηλίδων.» –Νίκος Καλογεράκης – Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 15:00 – 15:30 Διαχείριση των μικροβιακών πόρων για βιοαποκατάσταση των ρυπασμένων εδαφών. «-Cédric Malandain – ENOVEO
 • 15:30 – 16:00 «Grabgas: Πράσινες στέγες για την απολύμανση των βιομηχανικών αερίων που περιέχουν χαμηλές και μεταβλητές συγκεντρώσεις πτητικών οργανικών ενώσεων.» –Najoi El Azhari – Welience Agro-environment

16:00 – 16:30 Διάλλειμα για καφέ

16:30 – 18:00 Θεματική Ενότητα 3 Μέρος ΙΠεριβαλλοντική Διαχείριση Φυτοφαρμάκων (Προεδρείο: Fabrice Martin-Laurent και Καλλιόπη Παπαδοπούλου)

 • 16:30 – 17:00 » Κατάσταση της ρύπανσης των υδάτων στην Ιταλία και μέτρα αντιμετώπισης.» – Trevisan Marco– Aeiforia SA
 • 17:00 – 17:30 «Μελέτες πεδίου σχετικά με την τύχη και τη μεταφορά των φυτοφαρμάκων στο σύστημα έδαφος-νερό: μελέτες σχετικά με την κινητική, μεταφορά και πρόσληψη φυτοφαρμάκων σε ενεργειακές καλλιέργειες.» –Γιάννης Κωνσταντίνου – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • 17:30 – 18:00 «Τα εθνικά προγράμματα παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων: η Ιταλική εμπειρία.» –Federico Ferrari – Aeiforia SA

18:00 Γενική συζήτηση

 

Παρασκευή 29th Ιανουαρίου

9:00 – 9:30 Καφές

9:30 – 11:00 Θεματική ενότητα 2 – Μέρος 2 Βιοαποδόμηση φυτοφαρμάκων και εφαρμογές (Προεδρείο: Pascal Simonet και Σπύρος Ντούγιας)

 • 9:30 – 10:00 «Biobeds – Απλά βιολογικά συστήματα για τον έλεγχο των μολυσμένων από φυτοφάρμακα υγρών αποβλήτων από τη βιομηχανία συσκευασίας φρούτων.» – Δημήτριος Καρπούζας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • 10:00 – 10:30 » Διεργασίες που εμπλέκονται στην προσαρμογή των μικροβίων του εδάφους για την επιτάχυνση της βιοαποικοδόμησης των φυτοφαρμάκων.» –Fabrice Martin-Laurent – INRA, Γαλλία
 • 10:30 – 11:00 «PestiChip: μια μικροσυστοιχία DNA για την αξιολόγηση την βιοαποικοδόμηση των φυτοφαρμάκων στο έδαφος.» – Γιώργος Τσιάμης – Πανεπιστήμιο Πατρών

11:00 – 11:30 Διάλλειμα για καφέ

11:30 – 13:00 Θεματική ενότητα 3 Μέρος ΙΙ – Διαχείριση Περιβάλλοντος και φυτοπροστασία (Cédric Malandain και Federico Ferrari)

 • 11:30 – 12:00 «Η χρησιμοποίηση της μεταγονιδιωματικής εδάφους για βασικές μελέτες και βιομηχανικές εφαρμογές.» –Pascal Simonet – Πανεπιστήμιο της Λυών
 • 12:00 – 12:30 » Αλληλεπιδράσεις φυτών/μικροβίων προωθούν την ανάπτυξη των φυτών και ελέγχουν την ανάπτυξη ασθενειών: η ιστορία του ευεργετικού μύκητα Fusarium solani» –Kalliope Papadopoulou – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • 12:30 – 13:00 » Χαρακτηριστικά και δυναμική του δικτύου αλληλεπίδρασης των μικροοργανισμών του εδάφους, με έμφαση σε παθογόνα φυτών και ιϊκών φορέων, σε έδαφος που έχει υποστεί ηλιοπολύμαση.» –Γιάννης Μανουσόπουλος – NAGREF, Πάτρα

13:00 Τέλος του συνεδρίου

 

Thursday 28th January

 

8:30 Registration & Coffee

9:15 Welcome

9:30 – 11:00 Session 1 – Part I Omics in Biotechnology (Session Chair: George Tsiamis and Dimitris Karpouzas)

 • 9:30 – 10:00 «Molecular Biology, Metaomics and Bioinformatics for Understanding Chlorinated Compound Bioremediation.» –Timothy Vogel – University of Lyon
 • 10:00 – 10:30 «Using soil functional metagenomics for the discovery of novel pesticide biocatalysts.» –Maria Tourna – University of Thessaly
 • 10:30 – 11:00 »A proteogenomic approach to elucidate the metabolic pathway of the fungicide ortho-phenylphenol by a Sphingomonas haloaromaticamans strain» Chiara Perruchon – University of Thessaly

11:00 – 11:30 Coffee Break

11:30 – 13:00 Session 1 – Part II Applied Biotechnology (Session Chair: Timothy Vogel and Nikos Kalogerakis)

 • 11:30 – 12:00 «Biological treatment of potable water and agro-industrial » –Dimitrios Vayenas – University of Patras
 • 12:00 – 12:30 «Lipid accumulation in oleaginous microorganisms: Primary models and essential deviations.» –George Aggelis – University of Patras
 • 30 – 13.00 «Microbial aspects of cheese whey wastewater acidification» –Spyridon Ntougias – University of Thrace

13:00 – 14:30 Break for lunch

14:30 – 16:00 Session 2 – Part I Environmental Bioremediation (Session Chair: Dimitrios Vayenas and George Aggelis)

 • 14:30 – 15:00 «Integrated biotechnological solutions for combating marine oil spills.» –Nikos Kalogerakis – Technical University of Crete
 • 15:00 – 15:30 Management of the Microbial Resources for Bioremediation of polluted soils and sites.» –Cédric Malandain – ENOVEO
 • 15:30 – 16:00 «Grabgas: Green Roofs for the decontamination of industrial gas containing low and variable concentrations of Volatile Organic Compounds.» –Najoi El Azhari – Welience Agro-environment

16:00 – 16:30 Coffee Break

 

 

16:30 – 18:00 Session 3 Part I – Environmental Management of pesticides (Session Chair: Fabrice Martin-Laurent and Kaliopi Papadopoulou)

 • 16:30 – 17:00 «Water pollution status in Italy and mitigation measures.» –Trevisan Marco– Aeiforia SA
 • 17:00 – 17:30 «Field studies on fate and transport of pesticides in soil-water system: Case studies on dissipation kinetics, transport and uptake in energy crop cultivated field plots.» –IoannisKonstantinou – University of Patras
 • 17:30 – 18:00 «The national post-registration ground water monitoring programs: the Italian experience.» –Federico Ferrari – Aeiforia SA

18:00 General Discussion

 

Friday 29th January

9:00 – 9:30 Coffee

9:30 – 11:00 Session 2 – Part II Biodegradation of pesticides and applications (Session Chair: Pascal Simonet and Spyridon Ntougias)

 • 9:30 – 10:00 «Biobeds – Simple biological systems for the depuration of pesticide-contaminated wastewaters by the fruit-packaging industry.» –Dimitrios Karpouzas – University of Thessaly «
 • 10:00 – 10:30 «Processes involved in adaptation of soil microbes to accelerated pesticide biodegradation.» –Fabrice Martin-Laurent – INRA, France
 • 10:30 – 11:00 «PestiChip: a DNA microarray for assessing pesticide biodegradation potential in soils.» –George Tsiamis – University of Patras

11:00 – 11:30 Coffee Break

11:30 – 13:00 Session 3 Part II – Environmental Management and crop protection methods (Cédric Malandain and Federico Ferrari)

 • 11:30 – 12:00 «Potentials and limitations of soil metagenomics for fundamental studies and industrial applications.» –Pascal Simonet – University of Lyon
 • 12:00 – 12:30 «Plant – microbe interactions promoting plant growth and control of fungal plant pathogens: The story of a beneficial endophyticFusariumsolani» –Kalliope Papadopoulou – University of Thessaly
 • 12:30 – 13:00 «Characteristics and dynamics of the interaction network of soil microorganisms, with emphasis to plant pathogens and viral vectors, in solarized and unsolarized soil.» –Ioannis Manousopoulos – NAGREF, Patras

13:00 – 14:00 Break for lunch

14:00 End of conference

 

 

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση