Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα CLLD-LEADER από την ΤριχωνίδαΑ.Ε.

Η ΟΤΔ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, διοργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 – Δράση 19.2 (έργα ιδιωτικού χαρακτήρα) του Τοπικού Προγράμματος CLLDLEADER της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ .

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:30, στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

      Για την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.                             Για το Επιμελητήριο Αιτ/νίας

     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και                               Ο Πρόεδρος και μέλος της   

           της ΕΔΠ CLLD-L                                                   ΕΔΠ CLLD-L

    Γιώργος Παπαναστασίου                                    Παναγιώτης Τσιχριτζής

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση