Εντυπωσίασε ο Σπύρος Μπαλτάς με την ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

mpaltasΟ Σπύρος Μπαλτάς Λογοπεδικός – Λογοθεραπευτής του ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ν. Αιτωλ/νίας, συμμετείχε στο 1ο καθώς και στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στην Π.Φ.Υ. που έλαβαν χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πέρυσι και φέτος, παρουσιάζοντας τις ελεύθερες ανακοινώσεις με θέματα: “Ανίχνευση των Ειδικών Γλωσσικών Διαταραχών με τη βοήθεια σταθμισμένων τεστ στον ελληνικό πληθυσμό” και η “Σχέση της Σχολικής Ετοιμότητας και των Διαταραχών Λόγου” αντίστοιχα. Θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα ειδικούς, εκπαιδευτικούς και γονείς, τόσο προληπτικά όσο και παρεμβατικά.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου;

Η γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια. Στα φυσιολογικά παιδιά υπάρχουν διαφορές τόσο ως προς την ηλικία έναρξης της ομιλίας, όσο και ως προς το ρυθμό με τον οποίο εγκαθίστανται οι γλωσσικές δεξιότητες.  Αυτές οι φυσιολογικές αποκλίσεις στη γλωσσική ανάπτυξη δε δημιουργούν συνήθως κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα.  Άλλες φορές, όμως, η καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη ακολουθείται από κοινωνικό-συναισθηματικές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και μαθησιακές δυσκολίες.  Γι’ αυτό, η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση των γλωσσικών διαταραχών είναι πολύ σημαντική.

Ο λογοπεδικός αξιολογεί το επίπεδο και την ποιότητα των γλωσσικών δεξιοτήτων του παιδιού στον τομέα της κατανόησής του λόγου, της προφορικής και εξωλεκτικής του έκφρασης και των εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας του με το περιβάλλον.   Η εξέταση των γλωσσικών δεξιοτήτων του παιδιού γίνεται με ψυχομετρικές και/ ή  άτυπες δοκιμασίες.

Η διεπιστημονική προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική στην αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση των διαταραχών του λόγου.  Η θεραπευτική προσέγγιση καθώς και ο πιθανός συνδυασμός παρεμβάσεων, διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, τον τύπο και τη σοβαρότητα της γλωσσικής διαταραχής καθώς και τα συνοδά προβλήματα που εμφανίζει αυτό.

Είμαστε σίγουροι ότι ο κύριος Μπαλτάς και οι συνεργάτες του θα συνεχίσουν τις έρευνές τους  προσκομίζοντας αξιόλογα συμπεράσματα για την αντιμετώπιση των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας.

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση