Επιστολή Δημάρχου Αγρινίου για παράταση διάρκειας απασχόλησης του προγράμματος Κοιν. Εργασίας

Παράταση της διάρκειας απασχόλησης των  εργαζομένων, μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, στα σχολεία της πόλης  ζήτησε με επιστολή του προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης καιΚοιν. Αλληλεγγύης  ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Με την παρέμβασή του ο Δήμαρχος Αγρινίου υποστηρίζει το αίτημα για παράταση της διάρκειας απασχόλησης των 58 ατόμων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018, οπότε λήγει το σχολικό έτος,  προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα  ο  θεσμός των σχολικών γευμάτων και  η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Επισυνάπτεται το κείμενο της επιστολής.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                              Αγρίνιο   22-2-2018

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                         Αριθμ. Πρωτ.12104

 

  

                                                                                   ΠΡΟΣ:

                                                    

                                                             Γεν. Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ

Υποδιεύθυνση II- Δράσεων Τομέα Απασχόλησης

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προϊσταμένη  Μονάδας II.B2

Κοραή 4

105 64 Αθήνα

 

 

ΘΕΜΑ: «Κοινωφελή Εργασία ΟΑΕΔ στα σχολεία- ΣΟΧ  1/2017».

 

Με την αριθμ. 1/2017 προκήρυξή σας, διατέθηκαν για την κάλυψη αναγκών στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου 58  άτομα ( 41 ως ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων και 17 ως ΔΕ Σχολικών Βοηθών) με διάρκεια σύμβασης 8 μήνες και των οποίων οι συμβάσεις λήγουν τον Μάρτιο 2018.

Σας πληροφορούμε ότι στο Δήμο Αγρινίου:

1.Υπάρχουν 115  σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (59 Νηπιαγωγεία και 56 Δημοτικά) και συγκεκριμένα :

α) 30 νηπιαγωγεία στην πόλη του Αγρινίου και 29 νηπιαγωγεία στις (9) Δημοτικές Ενότητες

β)27 δημοτικά σχολεία στην πόλη του Αγρινίου και 29 στις (9) Δημοτικές Ενότητες .

2.Σε 24 δημοτικά σχολεία έχουμε σχολικά γεύματα και συγκεκριμένα:

α)Στην πόλη του Αγρινίου σε 13 σχολεία έχουμε σχολικά γεύματα στα οποία σιτίζονται συνολικά 1383 μαθητές και

β) Στις Δημοτικές Ενότητες  έχουμε σχολικά γεύματα σε 11 σχολεία στα οποία σιτίζονται 611 μαθητές.

3.Το σύνολο των καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων που υπηρετούν στο Δήμο Αγρινίου  για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 32,  εκ  των οποίων μόνο 11 είναι  πλήρους απασχόλησης (για τις υπόλοιπες 21 με την αριθμ. 9/29-1-2018 απόφαση του  το Δημοτικό μας Συμβούλιο αποφάσισε αύξηση του ωραρίου εργασίας τους αλλά η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί).

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως παραταθεί η διάρκεια απασχόλησης των παραπάνω 58 ατόμων μέχρι τέλους Ιουνίου 2018 που λήγει το σχολικό έτος,  προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ο  θεσμός των σχολικών γευμάτων και να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση