ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Δημοπρατείται από το Δήμο Αγρινίου την 25-08-2015 το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.229.000,00 € που χρηματοδοτείται από πιστώσεις:

 

Α. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 500.000,00 € (ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ & ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

 

Β. Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 729.000,00 € (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ)

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

 

Με το έργο θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών, κατασκευή επιχώματος, κατασκευή πεζοδρομίων, ρείθρων, οδοστρωσία, ασφαλτικά, υποδομή ηλεκτροφωτισμού και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης. Οι υδραυλικές εργασίες αφορούν την ανάπτυξη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την περιοχή μελέτης με προσαρμογή των προβλεπόμενων κατασκευών στις  ήδη υπάρχουσες. Τα υφιστάμενα δίκτυα θα λειτουργήσουν είτε ως αποδέκτες (αποχέτευση) είτε ως τροφοδοτικοί αγωγοί (ύδρευση) και – πλέον – θα αποτελέσουν μαζί με τις νέες κατασκευές το υπόγειο δίκτυο υποδομών για την εξυπηρέτηση των υδρεύσεων και της απομάκρυνσης των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων της περιοχής μελέτης.

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση