Ερώτηση Μάριου Σαλμά για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.

 

«ΘΕΜΑ:Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας

Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που παρέμειναν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας συμβάλλουν αποτελεσματικά και αποτελούν βασικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους.

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχουν μια προς μια

Ερωτάται η κα. Υπουργός

  1. Ποιος ο αριθμός των εργαζομένων και με τι είδους σύμβαση έκαστος υπηρετούσαν στις 31/12/2014 σε κάθε μια αναλυτικά, μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας, και ποιος αριθμός είναι ο αντίστοιχος αριθμός που υπηρετεί σήμερα;
  2. Ποιο είναι το ποσό που απολογιστικά δόθηκε από τον κρατικό προϋπολογισμό στις μονάδες αυτές μια προς μια και στο σύνολο το 2014 και το 2016;»

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση