Ημερίδα – Διαβούλευση για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Αγρινίου

 

 

 

Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ο Δήμος Αγρινίου προετοιμάζει Σχέδιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ). Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, διοργανώνεται Ημερίδα – Διαβούλευση τη Μ. Τρίτη, 26 Απριλίου  2016 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου (κτίριο Τράπεζας της Ελλάδας, Αναστασιάδη 1, Αγρίνιο), με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού και των φορέων σχετικά με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης του Δήμου Αγρινίου και τις ευκαιρίες που παρέχει στην περιοχή και τους κατοίκους.

 

Το Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου έχεις  δύο Γενικούς Στόχους:

 

1: Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και εξοπλισμός της πόλης

 

2: Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη – Κοινωνική Συνοχή

 

Σε κάθε στόχο σχεδιάζονται  δράσεις οι οποίες θα συμβάλουν στην Ανάπτυξη της Τοπικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των κατοίκων (βελτίωση μικροκλίματος, μείωση επιπέδων θορύβου και ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα κ.α)

 

Για την υλοποίηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα αξιοποιηθούν πόροι του ΠΕΠ  Δυτικής Ελλάδας που προέρχονται τόσο από το ΕΤΠΑ όσο από το ΕΚΤ, ενώ αναμένεται να συνεισφέρουν χρηματοδοτικά και άλλα Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014- 2020.

 

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση