Η ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου της Τετάρτης

 

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί η 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1 (πρώην Τράπεζα της Ελλάδος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη της διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών σίτισης για  την κάλυψη των αναγκών  του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 2. Έγκριση ή μη της διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου (Γυμνάσιο  &Λυκειακές τάξεις)  για το σχολικό έτος 2016-2017».(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 3. Χορήγηση ή μη άδειας εισόδου – εξόδου εγκατάστασης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 48/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
 4. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 47/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2016.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 6. Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

 

 1. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 2. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον «Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Κερασεωτών Αιτωλοακαρνανίας» στην Τοπική Κοινότητα Κερασέας.(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
 3. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
 4. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 1066, στην ιδιοκτησία 01.(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).
 5. Έγκριση ή μη πρόσθετης δαπάνης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου από το αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου για το έτος 2016, λόγω αλλαγής συντελεστή Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
 6. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 183/2016 απόφασης Οικονομικής επιτροπής περί: «Έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου  2016  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2016». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 183/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Γκούντας).
 7. A) Aκύρωση της υπ’ αριθμ. 162/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  Δήμου Αγρινίου – Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης με τον τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΕΝΟΥΣ”. Υποέργο Ι “Κατασκευή αποχέτευσης Αγγελοκάστρου” και Υποέργο ΙΙ “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κεντρικού αποχετευτικού αγωγού με αντλιοστάσιο οικισμού Λεπενούς Δήμου Στράτου”».

Β) Έγκριση ή μη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ  Δήμου Αγρινίου – Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης με τον τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΕΝΟΥΣ». Υποέργο Ι «Κατασκευή αποχέτευσης Αγγελοκάστρου» και Υποέργο ΙΙ «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κεντρικού αποχετευτικού αγωγού με αντλιοστάσιο οικισμού Λεπενούς Δήμου Στράτου».(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

 1. Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης τεχνικών έργων οδοποιίας & τσιμεντοστρώσεις στα Δ.Δ. Αγρινίου». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
 2. Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου».(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
 3. Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) – 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Περιμετρική Οδός Μακρυνείας (Από Ζευγαράκι έως Δαφνιά)».(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
 4. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. Λεπενούς».(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
 5. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής παραλαβής των έργων:

Α) «Ανάπλαση – ανακατασκευή οδών και κ.χ. στο Δ.Δ. Αγρινίου (περιοχή Αη-Βασιλιώτικα)».

Β) «Κατασκευή βασικής οδικής αρτηρίας κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εργ. κατοικίες, διώρυγα Δοκιμίου και συναρμογών με καθέτους οδούς Δήμου Αγρινίου (Γ’ Φάση)».(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση