Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου καλεί τα μέλη της στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου

Διεύθυνση κατοικίας τους

Κυρίες και κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Γ.Ε.Α., ύστερα από απόφασή του που καταχωρήθηκε στην αρ. 31/16-12-2019 Πράξη του, σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, ώρα 7:00 μ.μ., στο ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Πλατεία Παναγοπούλου 4 – ΑΓΡΙΝΙΟ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

–  Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

–  Λογοδοσία Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

– Έγκριση πεπραγμένων της περιόδου από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

– Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων και Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής του οικονομικού έτους 2019, από 01/01/2019 έως 31/12/2019.

– Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2020.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία – απαιτείται το ½ των μελών συν ένα η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, οπωσδήποτε τη ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ώρα 7:00 μ.μ., στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

               Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας

                           Χρήστος Θετάκης                                         Ανδρέας Μπρέσιακας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα τακτοποιημένα οικονομικώς μέλη έως 31-12-2019.

2. Την ημέρα της Συνέλευσης μπορούν να τακτοποιούνται οικονομικές υποχρεώσεις μελών.

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση