«Μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου»

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ηενημερωτική εκδήλωση με θέμα την ασθένεια τουΜεταχρωµατικού Έλκους του Πλατάνου το πρωί της Δευτέρας (10/7/2017) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αγρινίου και παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής Μαρία Σαλμά και ο Αντιδήμαρχος Συντήρησης Πρασίνου Σπυρίδων Αδάμης, καθώς και πολλοί τοπικοί πρόεδροι, υπηρεσιακοί παράγοντες, γεωπόνοι, δασολόγοι, εργολήπτες κλπ.  Την εκδήλωση συντόνισε η δασάρχης Αγρινίου κ. Αλεξάνδρα Πολίτη.

Ο ομιλητής Δρ. Παναγιώτης Τσόπελας, Δασολόγος Φυτοπαθολόγος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων στην εισήγησή του ανέφερε  στοιχεία για την θανατηφόρο ασθένεια του µεταχρωµατικού έλκους στα πλατάνια, τις αιτίες εξάπλωσής του, αλλά και τα μέτρα πρόληψης τονίζοντας «πως αν δεν ληφθούν άμεσα τα απαραίτητα μέτρα καταστολής και πρόληψης θα οδηγηθούμε σε τεράστια οικολογική καταστροφή».

Αρχικά αναφέρθηκε στην τεράστια οικολογική σημασία που θα είχε η επέκταση της ασθένειας σε αυτό το είδος της ελληνικής χλωρίδας το οποίο εκτός του ότι αποτελεί κυρίαρχο είδος της παραποτάμιας βλάστησης σε όλη την χώρα από την Κρήτη έως τον Έβρο είναι και το μακροβιότεροείδος δεδομένου ότι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν δένδρα πλατάνου που η ηλικία τους υπολογίζεται σε αρκετούς αιώνες και πολλά από αυτά έχουν ιστορική σημασία και έχουν ανακηρυχθεί ως «Μνημεία της Φύσης».

Συνέχισε την εισήγησή του με στοιχεία για το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου που προκαλείται από το φυτοπαθογόνομύκητα Ceratocystisfibriataf.sp. platani,  ο οποίος προσβάλλει μόνο είδη πλατάνου και είναι μία από τις σημαντικότερες ασθένειες έχοντας τη δυνατότητα να νεκρώσει δένδρα οιουδήποτε μεγέθους και ηλικίας και βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Η πρόσφατη καταγραφή του μύκηταστην Αιτ/νια  (Τρίκορφο 2016, Καρέλι, περιοχή Ευήνου 2017) δείχνει την επιτακτική ανάγκη για τα μέτρα πρόληψης και τον περιορισμό του.

Επειδή ο μύκητας είναι τραυματοπαράσιτο οι κυριότεροι παράγοντες διασποράς του παθογόνου θεωρούνται οι ανθρώπινες δραστηριότητες όταν αυτές δε γίνονται με την απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια όπως είναι η μεταφορά πολλαπλασιαστικού υλικού ή/και ξυλείας από περιοχές με προσβολές σε αμόλυντες περιοχές καθώς και το κλάδεμα και η υλοτομία.Ο μόνος τρόπος καταπολέμησης είναι η πρόληψηδιότι δεν υπάρχει χημική καταπολέμηση της ασθένειας και για τον λόγο αυτό ο εισηγητής επέστησε την προσοχή σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων και τους πολίτες ότι ο καλύτερος τρόπος να προλάβουμε την ασθένεια είναι η αποφυγή παρεμβάσεων (αποφυγή υλοτομίας, κλάδευση και την με οιονδήποτε τρόπο πλήγωση των δέντρων πλατάνου,  είσοδο μηχανημάτων και τις πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες σε περιοχές που φύονται πλατάνια). Στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η παρέμβαση, πρέπει οπωσδήποτε να έχει γίνει νωρίτερα απολύμανση των εργαλείων ή/και μηχανημάτων που ενδέχεται να πληγώσουν τα πλατάνια. Κάθε παρέμβαση σε πλατάνι θα πρέπει να γίνεται με την άδεια της Δασικής Υπηρεσίας.

Επίσης  μέτρα καταστολής και περιορισμού του παθογόνου είναι και η έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας σε νέες εστίες προσβολής. Στα αρχικά στάδια σε νέες και σε περιορισμένης έκτασης εστίες προσβολών μπορούν να ληφθούν μέτρα για την ανάσχεση της επέκτασης του παθογόνου με τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων εκρίζωσής του, πριν πάρει μεγάλη έκταση. Τα μέτρα αρχικά αποβλέπουν στην διακοπή/παρεμπόδιση διάδοσης της ασθένειας στα γειτονικά υγιή δένδρα, που συμβαίνει μέσω των αναστομώσεων του ριζικού συστήματος και αυτό επιτυγχάνεται με τη νέκρωση των προσβεβλημένων και γειτονικών υγιών δένδρων με χρήση ζιζανιοκτόνων.

Επίσης τόνισε ότι είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση στην προστασία σημαντικών φυσικών οικοσυστημάτων πλατάνου καθώς και δένδρων πλατάνου που έχουν κηρυχθεί «Μνημεία της Φύσης», με την απαγόρευση των πάσης φύσεως έργων στις περιοχές που φύονται και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτρέπεται η διεξαγωγή εργασιών σε αυτούς τους χώρους.Κλείνοντας την εισήγησή του αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι η ενημέρωση όλων.

 

Για σχετικές πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια, μπορείτε να απευθύνεστε στο  Δασαρχείο Αγρινίου, στη ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας καθώς και στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Αγρινίου.

 

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα συμπτώματα και την καταπολέμηση του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου από το διαδικτυακό τόπο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε http://www.fria.gr/platanos/.

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση