Πρωτόκολλο συνεργασίας Εργαστηρίου »Παναγία Ελεούσα» με το Δημόσιο ΙΕΚ Μεσολογγίου

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» για νέους με νοητική υστέρηση & συνοδές αναπηρίες, Νομού Αιτωλ/νίας, Μεσολόγγι-Αγρίνιο, υπέγραψε Πρωτόκολλα Συνεργασίας  με το Διευθυντή του Δημοσίου ΙΕΚ Μεσολογγίου κ. Ιωάννη Χατζή  και με το Διευθυντή  του Δημόσιου ΙΕΚ Αγρινίου του ΟΑΕΔ κ. Κωνσταντίνο Μουτόπουλο.

Στόχος αυτών των συνεργασιών είναι η συγκρότηση ενός πλαισίου αμοιβαίας συνεργασίας, μέσω της εθελοντικής παροχής υπηρεσιών κομμωτικής και αισθητικής  από ομάδες καταρτιζομένων και εκπαιδευτών στις ειδικότητες αυτές, στους εκπαιδευόμενους νέους μας με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες. Με τις καινοτόμες αυτές δράσεις και συνεργασίες επιβεβαιώνεται η άρρηκτη σχέση του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» με τις τοπικές κοινωνίες.

Ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον θα υπάρξει συνέχιση των συνεργασιών με τέτοιου είδους καινοτόμες δράσεις που βοηθούν στην ψυχική ανάταση των ατόμων με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες και ανεβάζουν το δείκτη ποιότητας ζωής τους.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»

Η Πρόεδρος

Διονυσία Σαμαντά

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση