Σημαντικές αλλαγές στο Σύνταγμα της Χώρας προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς

«Πρέπει απαραιτήτως να βγούμε νικητές. Για να το πετύχουμε χρειαζόμαστε ένα νέο Σύνταγμα, έναν νέο καταστατικό χάρτη, καθώς, το υπάρχον Σύνταγμα έχει κλείσει τον κύκλο του, όπως έχει κάνει και η εποχή των Μνημονίων» σημείωσε ο κ. Σαμαράς.
Τα σημαντικότερα σημεία των προτάσεων της κυβέρνησης:
1. Για αυτό τον λόγο προτείνουμε την ενίσχυση του ρυθμιστικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας και την άμεση εκλογή του από τους Έλληνες πολίτες.
2. Ακόμα, ισχυρές εγγυήσεις για εξάντληση της διάρκειας της κοινοβουλευτικής περιόδου, εξάντληση της τετραετίας. Με σταθερό εκλογικό σύστημα, που θα μπορεί να αλλάζει, μόνο με ισχυρές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, από τα τρία πέμπτα της Βουλής.
3. Για τους ίδιους λόγους προτείνουμε επίσης, τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένου κυβερνητικού σχήματος και αντίστοιχου οργανογράμματος με απόφαση των 3/5 της Βουλής.
4. Ακόμα, μικρή και ευέλικτη κυβέρνηση, με θεσμοθέτηση τριών Μόνιμων Υπηρεσιακών Υφυπουργών – Εξωτερικών, Άμυνας και επί του Προϋπολογισμού – με 5ετή θητεία.
5. Την κατάργηση των πολλών Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων, όπως είναι σήμερα, με αντίστοιχη αναβάθμιση του ρόλου των Γενικών Διευθυντών. Και με θέσπιση ενός μόνο Γενικού Γραμματέα σε κάθε Υπουργείο.
ΙΣΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΙΟΥ
Το Σύνταγμα της Νέας Ελλάδας οφείλει επίσης να εγγυηθεί την ισονομία, που είναι η βασική προϋπόθεση της δημοκρατίας.
Να βάλει τέλος στα ιδιαίτερα προνόμια του πολιτικού κόσμου, που πλήγωσαν τη δημοκρατία μας και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κοινοβουλευτικό μας σύστημα. Προτείνουμε λοιπόν:
6. Την αναθεώρηση της διάταξης που προσδιορίζει την ποινική ευθύνη των Υπουργών. Γιατί με τη σημερινή της μορφή είναι πλέον ξεπερασμένη.
7. Την αναθεώρηση της διάταξης για την ασυλία των Βουλευτών. Ώστε να περιορισθεί αποκλειστικά στα όρια της άσκησης των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους.
8. Τον ουσιαστικό εκδημοκρατισμό των Πολιτικών Κομμάτων, με αξιόπιστες εγγυήσεις διαφάνειας στα οικονομικά τους.
9. Την κατάργηση των βουλευτικών προνομίων που δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντα του Βουλευτή.
Στο πλαίσιο αυτό θα προωθήσουμε και τον
10. Εξορθολογισμό των διατάξεων για τα Μ.Μ.Ε. ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αντικειμενικότητά τους.
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ
Η επόμενη αρχή που πρέπει να κατοχυρώσουμε στο νέο Σύνταγμα της χώρα μας, είναι η ουσιαστική διάκριση των εξουσιών.
Η Νέα Ελλάδα χρειάζεται Υπουργούς που παίρνουν αποφάσεις χωρίς να υπολογίζουν μικροπολιτικές σκοπιμότητες, βουλευτές που αφοσιώνονται στην ελεγκτική και νομοθετική τους αποστολή και δικαστές που αποδίδουν με ανεξαρτησία και ταχύτητα τη δικαιοσύνη.
Για να θεμελιώσουμε λοιπόν την ουσιαστική διάκριση των εξουσιών προτείνουμε:
11. Τo ασυμβίβαστο του αξιώματος του Υπουργού με εκείνο του Βουλευτή. Έτσι η Βουλή θα πάψει πια να είναι προθάλαμος υποψήφιων υπουργών και θα γίνει Συνέλευση εκπροσώπων του λαού. Με αναβαθμισμένες εξουσίες στην άσκηση του νομοθετικού τους έργου και του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Επί πλέον προτείνουμε:
12. Την αναθεώρηση του άρθρου 90, ώστε να ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και να περιοριστεί η διακριτική ευχέρεια της Εκτελεστικής Εξουσίας ως προς την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.
13. Επίσης, να σταματήσει η διάχυση που υπάρχει σήμερα στον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. Και να δημιουργηθεί ένα Ειδικό και Μόνιμο Δικαστικό Σώμα, που θα έχει την αποκλειστική ευθύνη να ελέγχει τη συνταγματικότητα με αδιαμφισβήτητο τρόπο. Αυτό είναι και σημαντική προϋπόθεση για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης. Αλλά και για την απελευθέρωση σειράς επενδύσεων που εκκρεμούν.
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ, ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
Οφείλουμε επίσης, να ενισχύσουμε την αρχή της λογοδοσίας και της θέσπισης χρονικών ορίων στην άσκηση των καθηκόντων.
Η Νέα Ελλάδα δεν χρειάζεται ισόβιους άρχοντες. Χρειάζεται περισσότερη αποτελεσματικότητα, περισσότερη ανανέωση και περισσότερη λογοδοσία για το παραγόμενο έργο των αιρετών της δημόσιων λειτουργών.
Προτείνουμε συνεπώς για ανοικτή συζήτηση:
14. Τη θέσπιση χρονικών ορίων ως προς τη θητεία του Πρωθυπουργού.
15. Τη θέσπιση χρονικών ορίων ως προς τις θητείες των Περιφερειαρχών, των Δημάρχων και των Συνδικαλιστών.
16. Τη μείωση του αριθμού των Βουλευτών.
17. Και βεβαίως, την ενίσχυση του ρόλου των Βουλευτών, τόσο σε νομοθετικό όσο και σε ελεγκτικό επίπεδο.
«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
Για να περάσουμε στην Νέα Ελλάδα, θέλουμε ένα Σύνταγμα που θα κατοχυρώνει την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού στην χάραξη και στην υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής.
Έτσι, από τις πιο σημαντικές επιδιώξεις της συνταγματικής αναθεώρησης είναι και το να θεμελιώσει ένα πολιτειακό περιβάλλον που δεν θα εμποδίζει την ανάπτυξη. Αλλά, αντίθετα, θα ενθαρρύνει την παραγωγική διαδικασία, θα είναι σύμμαχος στην επιχειρηματικότητα και σύμμαχος στην προσέλκυση επενδύσεων.
Διότι εστία των κακών ήταν το κράτος. Το αλλάζουμε!
Και προτείνουμε:
18. Την υποχρεωτική σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για τα μεγάλα δημόσια έργα και τις σημαντικές προμήθειες του Δημοσίου.
19. Την οριοθέτηση της δικαιοδοσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δημόσιων συμβάσεων, ώστε να μη συγκρούεται με εκείνη του Συμβουλίου της Επικρατείας.
20. Την ίδρυση ειδικού τμήματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την γρήγορη εκδίκαση υποθέσεων μεγάλων δημόσιων συμβάσεων και ιδιωτικών επενδύσεων.
21. Την αναμόρφωση της οικονομικής θεματικής του Συντάγματος. Τη σύνδεση της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας με την οικονομική ανάπτυξη και την εξασφάλιση της ανάλογης ωφέλειας για το κοινωνικό σύνολο.
22. Την αναθεώρηση του άρθρου 17, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η προστασία του πυρήνα του ατομικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Πιο συγκεκριμένα, να προβλεφθούν σαφείς χρονικοί περιορισμοί στη δέσμευση ακινήτων με σκοπό την απαλλοτρίωση…
23. Την προσθήκη στο άρθρο 79 της υποχρέωσης αναλυτικού απολογισμού απ’ όλους τους φορείς που χρηματοδοτούνται από το δημόσιο Προϋπολογισμό.
24. Την αναθεώρηση του άρθρου 24 (και του άρθρου 117 παρ. 3 και 4), ώστε να γίνει πληρέστερη η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η αντιμετώπιση ακραίων καταστάσεων σε βάρος, όχι μόνο της ατομικής ιδιοκτησίας, αλλά και της περιουσίας του Δημοσίου.
Το περιβάλλον δεν οφείλουμε μόνο να το προστατεύουμε, αλλά και να το βελτιώνουμε.
Και βέβαια είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στην
25. Αναθεώρηση του άρθρου 16, για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Έτσι ώστε η γνώση να συνδεθεί με την παραγωγή και την αγορά. Έτσι ώστε η γνώση και η έρευνα να μην παραμένουν ένα αντιπαραγωγικό μονοπώλιο στα χέρια των λίγων.
Γιατί ποιά Παιδεία επιζητούμε, όταν απαγορεύονται τα ιδιωτικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα; Πώς θα υπάρξει δημόσια Παιδεία, χωρίς το γόνιμο ανταγωνισμό στη Γνώση;
Άλλωστε, το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα, δημόσιο και ιδιωτικό, θα βρίσκεται υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους, ώστε να εγγυάται την πλήρη, ουσιαστική και ελεύθερη εκπαίδευση των νέων. Αλλά και την παραμονή τους στην Ελλάδα. Και τη διάχυση της γνώσης και της έρευνας στην Ελληνική οικονομία.
Δεν μπορεί η Ελλάδα να παραμένει η μόνη χώρα στην Ευρώπη που… συνταγματικά απαγορεύει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η Νέα Ελλάδα προφανώς απαιτεί περισσότερη και καλύτερη δημοκρατία.
Απαιτεί τη συμμετοχή των πολιτών σε καίριες αποφάσεις που αφορούν στην ποιότητα της ζωής τους και στην προάσπιση βασικών δικαιωμάτων τους.
Απαιτεί την αναγνώριση από την πολιτεία, του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι, στην εποχή μας, η κοινωνία βρίσκεται πολλές φορές πολύ πιο μπροστά από τους επίσημους θεσμούς του κράτους.
Για αυτό το λόγο προτείνουμε την:
26. Αναθεώρηση των διατάξεων για τα δημοψηφίσματα, ώστε να προβλέπεται διενέργεια δημοψηφίσματος και με λαϊκή πρωτοβουλία! Αυτό θα αποτελέσει μια πραγματική, μια καίρια τομή, που θα διευρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στην ευθύνη άσκησης της διακυβέρνησης της χώρας. Και προτείνουμε επίσης:
27. Τον εξορθολογισμό των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, έτσι ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικές στο έργο τους για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Να είναι πραγματικές «αρχές» στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος, όχι γραφειοκρατικά όργανα χωρίς ουσιαστική παρέμβαση. Και να είναι ανεξάρτητες, όχι ανεξέλεγκτες!
28. Την προτεραιότητα στην ασφάλεια του πολίτη. Που πρέπει να αναβαθμιστεί και να θωρακιστεί. Γιατί η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών, είναι υποχρέωση της Πολιτείας και είναι η ίδια ουσιώδης ανθρώπινη ελευθερία!
Για να ακριβολογούμε, η ασφάλεια αποτελεί την προϋπόθεση όλων των άλλων δημοκρατικών ελευθεριών! Μια κοινωνία όπου οι πολίτες δεν νιώθουν ασφαλείς, ούτε ελεύθερη είναι, ούτε δημοκρατικά μπορεί να λειτουργήσει.
29. Την κατοχύρωση του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης όλων και της ανεμπόδιστης πρόσβασης στην εργασία τους. Ώστε να μην διαταράσσεται συνεχώς η κοινωνικοοικονομική ζωή από την αυθαιρεσία ατόμων ή μικρών ομάδων.
30. Τέλος, το Σύνταγμα της Νέας Ελλάδας οφείλει με ρητή πρόβλεψη να προστατέψει την εθνική μας ταυτότητα και την ελληνική γλώσσα.
Στην εποχή που ζούμε, η ανάδειξη της εθνικής ταυτότητας είναι πολύτιμο συγκριτικό πλεονέκτημα και πλούτος για την ανάπτυξη και την πρόοδο των εθνών. Πολύ περισσότερο, όταν πρόκειται για έθνη όπως η Ελλάδα, ο διαχρονικός πολιτισμός της οποίας θεωρείται οικουμενική παράδοση όλων των σύγχρονων κοινωνιών.
Δεν μπορούν όλοι οι υπόλοιποι να σέβονται τον Πολιτισμό μας, περισσότερο απ’ ό,τι τον σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι!

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση