Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου τη Δευτέρα

 

 

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 14-12-2015 και ώρα 15.30 το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως επικεφαλής εταίρος στο Πρόγραμμα BalkanMed 2014-2020 (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Ανέγερση 4ου νηπιαγωγείου Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ. ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 3. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Παρεμβάσεις ΑΠΕ (2ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού)” (εισηγητής κ. ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜτου έργου “Παρεμβάσεις ΑΠΕ (2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου)” (εισηγητής κ. ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Παρεμβάσεις ΑΠΕ (2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου)” (εισηγητής κ. ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 6. Κατανομή ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.ΣκαρμούτσοςΑναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 7. Διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 8. Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 9. Συμψηφισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων χρεωστών Δήμου (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 10. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΑΝΑΙΤ Α.Ε. ΟΤΑ και Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013” (εισηγητής κ. ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 11. Αναθεώρηση ολοκληρωμένου Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2015 (εισηγητής κ.ΣκαρμούτσοςΑναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 12. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2015 (εισηγητής κ.ΣκαρμούτσοςΑναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 13. Έγκριση νέας εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης διαφοράς εσόδων-εξόδων των δράσεων του προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2015 (εισηγητής κ.ΣκαρμούτσοςΑναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβή του έργου “Ανάπλαση χώρου σε περιοχή Αγ. Σπυρίδωνα” (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 15. Έγκριση επιστροφής τάφων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 16. Έγκριση αγοράς μετοχών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 17. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 18. Μεταβολές χρηματικών καταλόγων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 19. Έγκριση της υπ’αριθμ. 109/2015 απόφασης του Δ/κούΣυμβ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί τιμολόγησης έτους 2016 (εισηγητής κ.ΚαραπαπάςΓεώργ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 20. Έγκριση της υπ’αριθμ. 110/2015 απόφασης του Δ/κούΣυμβ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί παροχής δημοτικής ενημερότητας (εισηγητής κ.ΚαραπαπάςΓεώργ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 21. Έκπτωση εγγυητικών επιστολών (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 22. Τακτική επιχορήγηση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 23. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 24. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ” (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 25. Τροποποίηση τεχνικού δελτίου με μείωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και ολοκλήρωση της πράξης “ekallikratis-Σύγχρονες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ. ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 26. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2015 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 27. Έγκριση μετακίνησης κ.κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).

 

Ο Πρόεδρος

 

Αγαθάγγελος Κότσαλος

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση