Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 στις 19:00μ.μθα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

 1. Συζήτηση και ενεργή δράση επί της δωρεάς (τεχνολογικό και αρχειακό υλικό) των Αδελφών Παναγόπουλου προς τον Δήμο Αγρινίου. (Κατόπιν σχετικού ερωτήματος).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Αδάμης).

 

 1. Επί πρωτοβουλίας πολιτών για την διάσωση των καπναποθηκών Ηλιού στο Αγρίνιο. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 17/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης-Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και ΔΗ.Π.ΕΘΕ. Αγρινίου, περιόδου 2018-2020 και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου).

(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.καΜπούτιβα).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

5.      Αποδοχή απόφασης ένταξης για το έργο: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Κυπαρίσσου,  Δ.Ε. Παρακαμπυλίων, Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

 

6.      Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου στην παροχή συγκοινωνιακού έργου από το Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου έτους 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

7.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Έγκριση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής   2019-2021του Υποτομέα S1313  «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Εξόφληση λογαριασμών Ο.Τ.Ε.   με ενσωμάτωση στους λογαριασμούς υπηρεσιών χρήσης πολυμεσικήςπληροφόρησης τρίτων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Έγκριση διοργάνωσης εγκαινίων της Δομής Παροχής Συσσιτίου Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Αγρινίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 1. Πρόσληψη δύο (2) ατόμων,  για αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2018,  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την περισυλλογή –διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

 

 1. Έγκριση της υπ’αριθμ. 7/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα:«Έγκριση απολογισμού έτους 2017 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπήςκ.Αδάμης).

 

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου με θέμα:«Έγκριση απολογισμού έτους 2017 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπήςκ.Παπούτσης).

 

 1. Έγκριση διενέργειας  προμήθειας   για την ανάθεση  σε τρίτο  της   σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου  Αγρινίου (Γυμνάσιο  καιΛυκειακές τάξεις)  για το σχολικό έτος 2018-2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από Δικαίωμα Ταφής και από παράβαση Κ.Ο.Κ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

 

 1. Συνδιοργανώσεις αθλητικών εκδηλώσεων:α) Τελικής φάσης Πανελληνίου πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης παίδων (συνδιοργάνωση με Ε.Ο.Κ.), β) Πρωταθλήματος επιχειρήσεων ποδοσφαίρου Αγρινίου (συνδιοργάνωση με «ΑΝΔΡΑΙΜΩΝ») και γ) Εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης Αγρινίου (συνδιοργάνωση με ΕΣΚΑΒΔΕ).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γκρίζης).

 

 1. Έγκριση υλοποίησης εκδήλωσης-δράσης στα πλαίσια ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του μελανώματος και των δερματικών παθήσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Αντικατάσταση επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και επιτροπής  παραλαβής  συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της  Διεύθυνσης   Κοινωνικής  Προστασίας  και  Δημόσιας   Υγείας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

 

 1. Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. πρωτ. 23/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.Γκούντας).

23.  Έλεγχος και αποζημίωση επικειμένων στα πλαίσια της προετοιμασίας  της μελέτης έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση  υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας». Επέκταση σχεδίου πόλης Αγρινίου 1991.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

24.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 951 και 953 σχ.  πόλης Αγρινίου. Επί αιτήσεως Ιουλιέτας Βλάμη.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:«Κaσκευή τοιχίων αντιστήριξης-τεχνικών έργων οδοποιίας και τσιμεντοστρώσεις στα Δ.Δ. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«Έργα διαμόρφωσης οδών και τεχνικών έργων πρόσβασης σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους (προσβάσεις Νηπιαγωγείου Νεάπολης-περιμετρικήΓούναρη κ.λπ.)».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«Διανοίξεις – ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – οδών σχεδίου πόλης Δήμου Αγρινίου περιοχήΆη-Βασιλιώτικα».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αδάμης).

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση