Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Τετάρτη

Tην Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 στις 18:00,  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 312/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπήςκ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφασης της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με τίτλο: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, απολογισμού 2015 -Διαχειριστικός έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές».

(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥκα Σαλακίδου).

 

 1. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 3/2017 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με τίτλο: «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017».

(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥκα Σαλακίδου).

 

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού της πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου» και Κωδ. ΟΠΣ 5002126 του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση ή μη της παράτασης λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους  2017, συνεχιζόμενων συμβάσεων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση ή μη οφειλομένων δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση ή μη του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών και Αναψυχής Αγρινίου (Δ.Ε.Π.Υ.Α.Α.)

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Παράταση ισχύος   συμβάσεων για την προμήθεια  ειδών σίτισης  για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί των οδών Αρχιμήδη και Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Μελιάδης).

 

 1. Απευθείας αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέα του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ανδρέα).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα κ. Ευστάθιος Λαγός συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Απευθείας αγορά ακινήτουστην Τοπική Κοινότητα Στράτουτου Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφαση Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Στράτου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Στράτου κ. Αναστάσιος Πατσέας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Μελιάδης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Εξουσιοδότηση του Προέδρου του  Δημοτικού Συμβουλίου  για την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).

 

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 

 1. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση ή μη υλοποίησης εκδήλωσης συνδιοργάνωσης ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των Παλαιμάχων του Γ.Φ.Σ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ και του Ιατρικού Νοσηλευτικού, Παραϊατρικού προσωπικού του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

 

 1. Έγκριση ή μη διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων και εκδηλώσεων για την Καθαρά Δευτέρα.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχοςκα Παπαγεωργίου).

 

 1. Προέγκριση και διάθεση πιστώσεων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο Αγρινίου για το 2017.

(Εισηγητής: Δήμαρχοςκ. Παπαναστασίου).

 

 1. Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδήλωσης στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες που θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο στις 18-19 Μαρτίου 2017 (παράθεση δείπνου στους συμμετέχοντες).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

 

 1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου άνω των 1.500 τ.μ., στην εταιρεία με την επωνυμία «Η&Μ HENNES & MAURITZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ & ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ», νομίμως εκπροσωπούμενης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Μελιάδης).

 1. Γνωμοδότηση περί μετατροπής του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Αγρινίου με Λυκειακές Τάξεις, για το  σχολικό έτος 2017 – 2018  και  καθορισμός  Τομέων  και Ειδικοτήτων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Μελιάδης).

 

 1. Έγκριση ή μη προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και έγκριση ανάθεσης σε τρίτο.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Μελιάδης).

 

 1. Γνωμοδότηση για τροποποίηση ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.Κ.Φ.28 της Δ.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου (μετά από δικαστική απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης). (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 8/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Μελιάδης).

 

 1. Αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας επί της οδού Δημοσθένους λόγω διάνοιξής της σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.110568/2348/13-05-2016 απόφαση κύρωσης της 1/2015 πράξης τακτοποιήσεως, προσκυρώσεως και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στα ΟΤ 289Β και ΟΤ 306. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Μελιάδης).

 

 1. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)  του έργου:  «Επιχορήγηση Τ.Ο.Ε.Β. Λυσιμαχίας για έργα αποκατάστασης και καλής λειτουργίας αρδευτικών δικτύων αρμοδιότητάς του».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποητικός) του έργου: «Διαμόρφωση –συντήρηση – πλακοστρώσεις – ηλεκτροφωτισμός κοινοχρήστων χώρων πόλης Αγρινίου (Πανεπιστημίου – Γούναρη – Ελ. Βενιζέλου  κ.λ.π.)».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποητικός)  του έργου:  «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τη χρονική περίοδο από 30-01-2015 έως 02-02-2015».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε.του έργου: «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Σαργιάδας Δ.Ε. Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής, του έργου: «Συνδέσεις αποχέτευσης στο δίκτυο Λεπενούς».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής, του έργου: «Έργα διευθέτησης στον χείμαρρο Ποταμούλας Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:«Άρση επικινδυνότητας εναερίων Τ.Κ. Καινούριου, Λεπενούς, Μακρυνείας».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – αναπλάσεις – ηλεκτροφωτισμός οδών πόλης Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – έργα υποδομών οδών επέκτασης σχεδίου πόλεως Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη της 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:«Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των έργων:

Α) «Ανάπλαση – ανακατασκευή περιμετρικών οδών Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου».

Β) «Περιμετρική οδός Μακρυνείας (από Ζευγαράκι έως Δαφνιά)».

Γ)«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης  οικισμού Παλαιοχωρίου Τ.Κ. Σαργιάδας».

Δ)«Ανακατασκευή και τροποποίηση δικτύων ύδρευσης και συστημάτων  τροφοδοσίας τους».

Ε) «Αντικατάσταση και τροποποίηση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αμπελίων, Αγ. Παρασκευής και Παπαδατών».

ΣΤ) «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Νεάπολης Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 

 1. Έγκριση ή μη της επίβλεψης των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Ψηλοβράχου του Δήμου Αγρινίου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Ψηλοβράχου κ. Νικόλαος Τσούλος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

 

 1. Έγκριση ή μη μελετών των έργων και τρόπου εκτέλεσης αυτών στο πλαίσιο της δράσης για την «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014−2020», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση