Τα τεκμήρια και η Λωζάννη

 

Κύριε Διευθυντά

Αναδιψώντας τα τεκμήρια του ιστορικού παρελθόντος δεν εντόπισα ίχνος αμφισβήτησης της Συνθήκης της Λωζάννης, η οποία και ανήγαγε την Τουρκία ως ισχυρό κράτος της περιοχής. Οσον αφορά το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, τόσο τα ιταλικά όσο και τα αγγλικά αρχεία πιστοποιούν ότι η ελληνική κυριαρχία υποκατέστησε την αντίστοιχη δική τους στο σύνολο των νήσων και των νησίδων της γεωγραφικής αυτής ζώνης. Επιπλέον, αποκάλυψα, από κοινού με τον φίλο και συνεργάτη μου κ. Ε. Χαζηβασιλείου, πως το ίδιο τουρκικό υπουργείο των Εξωτερικών είχε ρητά επιβεβαιώσει, στις 6 Απριλίου του 1953, σε απάντηση επισήμου βρετανικού ερωτήματος,ότι η οροθετική γραμμή κυριαρχίας, την οποία είχε υιοθετήσει, συνέπιπτε με την αντίστοιχη ελληνική!

Κ. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ομ.καθηγητής της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο ΠανεπιστήμιοΑθηνών,

ακαδημαϊκός

 

¨ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 20/11/2016

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση