Φοροτσουνάμι από το 2015

Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύθηκε να θέσει σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2015 τα ακόλουθα νέα φορολογικά μέτρα:
*Εφαρμογή ενός νέου «απλοποιημένου» συστήματος ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2015, στο πλαίσιο του οποίου θα πάψουν να ισχύουν οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές. Εμμέσως πλην σαφώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση αξιολόγησης προαναγγέλλει την κατάργηση όλων των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν για τα νησιά του Αιγαίου, για τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και φυσικού αερίου, τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα κόμιστρα των ταξί και τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης παλαιών κατοικιών.
*Εφαρμογή ενός νέου συστήματος «τελικής παρακράτησης φόρου εισοδήματος», με το οποίο θα εξαντλείται πλήρως η φορολογική υποχρέωση των μισθωτών και των συνταξιούχων. Με το σύστημα αυτό αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά οι κρατήσεις φόρου επί των μισθών και των συντάξεων, καθώς ο υπολογισμός τους θα γίνεται επί του αθροίσματος όλων των καταβαλλόμενων αποδοχών και όχι αυτοτελώς από κάθε εργοδότη ή από κάθε ασφαλιστικό ταμείο!

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση