Εκδηλώσεις από το ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου
Δεκ05

Εκδηλώσεις από το ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου

Την Τετάρτη στις 3 του Δεκέμβρη η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου θέλοντας να τιμήσει τους μακροχρόνιους αγώνες των ατόμων με αναπηρίες για διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών στη ζωή καθώς και για καλύτερες συνθήκες αποθεραπείας και διαβίωσης, πραγματοποίησε τις ακόλουθες εκδηλώσεις: Στο κτίριο της ΕΛΕΠΑΠ φιλοξενήθηκαν οι μαθητές της Έκτης Τάξης του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου για να πραγματοποιήσουν κοινές δραστηριότητες (θέατρο, μουσική, ζωγραφική, κατασκευή) με τα παιδιά του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της ΕΛΕΠΑΠ. Οι μαθητές του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου βίωσαν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, αγκάλιασαν με αγάπη, στοργή και τρυφερότητα τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ και εκείνα εκδήλωσαν τη χαρά και την ικανοποίησή τους. Το όλο πρόγραμμα οργάνωσε ομάδα εμψυχωτών την οποία αποτελούσαν οι κ.κ. Γεωργία Νικολάου,  Μαίρη Κολοκύθα, Μαρία Μαχαλιώτη και Θοδωρής Νεοφώτιστος. τους οποίους ευχαριστούμε πολύ καθώς και το Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού Andre Alves που με την παρουσία του στην ΕΛΕΠΑΠ ενθουσίασε τους μικρούς μαθητές, μοιράζοντας αυτόγραφα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί τους. Το ίδιο βράδυ στις 7:30 μ.μ. στη ζεστή, χριστουγεννιάτικα στολισμένη αίθουσα τελετών του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου οι καθηγητές έπαιξαν ‘’ Μουσική για τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ’’. Το πρόγραμμα που περιλάμβανε σπουδαίους συνθέτες της κλασσικής μουσικής, ήταν υψηλής αισθητικής εκτέλεσης. Όσοι παρευρέθηκαν ένιωσαν την ευφροσύνη, τη γαλήνη και την αγαλλίαση που προσφέρει η τέχνη της μουσικής.         Ευχαριστούμε θερμά τις ακούραστες και δραστήριες κυρία Βιβή Μαδιά, Διευθύντρια και κυρία Ελένη Αθανασιά, Υποδιευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου καθώς και τους καθηγητές που οργάνωσαν αυτή τη μοναδική και υπέροχη βραδιά. Η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή, το προσωπικό και τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ εύχονται σε όλους Καλές Γιορτές!     Ο Πρόεδρος                                                                            Η Γραμματέας Επαμεινώνδας Τάνταρος                                                        Λαμπρινή...

Περισσότερα
«Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν…»
Δεκ05

«Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν…»

   Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς θείας Λειτουργίας εἶναι ἡ θεία Κοινωνία. Ὅταν ἡ θεία Κοινωνία τελειώνει, ὅλα μέσα στὸ Ναὸ εἶναι φωτεινὰ καὶ γεμάτα γαλήνη. Δὲν ἦταν μικρὸ τὸ δῶρο ποὺ λάβαμε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Κυρίου. Μᾶς ἀξίωσε τῆς μεγίστης τιμῆς νὰ Τὸν κοινωνήσουμε, νὰ Τὸν βάλουμε ἐντός μας, νὰ Τὸν ἔχουμε «κατοικοῦντα ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν». Μᾶς χάρισε διὰ τῆς θείας Κοινωνίας τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν, μᾶς ἔδωσε τὴν ἐγγύηση γιὰ τὴν κληρονομία τῶν αἰωνίων Του ἀγαθῶν, μᾶς ἔκανε χριστοφόρους, θεοφόρους. Χρέος μας νὰ Τὸν εὐχαριστήσουμε μὲ ὅλη μας τὴ δύναμη καὶ μὲ ἐγκάρδια εὐγνωμοσύνη. Ὁ λειτουργὸς ἱερέας ἀπευθύνει θερ­μὴ δέηση στὸ Θεό: «Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου». Σῶσε, Κύριε καὶ Θεέ μας, τὸν λαό Σου καὶ εὐλόγησε αὐτοὺς ποὺ σὰν κλῆρο ξεχώρισες ἀπὸ τὸν κόσμο γιὰ νὰ εἶναι δικοί Σου. Καὶ οἱ δικοί Του, ὁ πιστὸς λαός, σὲ ὕ­­φος πανηγυρικὸ καὶ χαρμόσυνο ψέλνει: «Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πί­­­­στιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον Τριάδα προσ­κυνοῦντες, αὕτη γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν». Εἶναι ἄξια πολλῆς προσοχῆς αὐτὴ ἡ ἀπάντησή μας, ἡ ἀπάντηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ, τοῦ φωτισμένου καὶ ἁγιασμένου διὰ τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Κοινωνίας. Βεβαιώνουμε μὲ τὴ λαμπρὴ ὁμολογία μας ὅτι εἴδαμε διὰ τῆς πίστεως τὸν Χριστό, ποὺ εἶναι τὸ ἀληθινὸ φῶς. Τὸν εἴδαμε νὰ μᾶς διδάσκει κατὰ τὴν ὥρα «τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου», καὶ μὲ τὰ θεϊκά Του λόγια φωτίσθηκαν οἱ καρδιές μας καὶ ὁ νοῦς μας. Κατεξοχὴν ὅμως μὲ τὴ θεία Κοινωνία ­δεχθήκαμε μέσα μας τὸ φῶς τὸ ἀληθινό, τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Ἡ ψυχή μας ἑνώθηκε μὲ τὸν Ἥλιο τῆς ­Δικαιοσύνης. Ὁ νοῦς μας περιλάμπεται ἀπὸ τὸ θεῖο φῶς. Ὁ Χριστὸς ποὺ κοινωνήσαμε ἔγινε φῶς, εἰρήνη, χαρά, ζωή, τροφή μας. Αὐτὸ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ διαλύει τὰ ­σκο­τάδια τοῦ κόσμου, τῆς ἁμαρτίας μέσα μας. Ἀνοίγει τοὺς οὐρανούς, μᾶς δείχνει τὸν χῶρο τῆς ἐπου­ράνιας Βασιλείας, ἐκεῖ «ὅπου ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς» τοῦ Χριστοῦ. Ψάλλοντας τὸ «εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν» βεβαιώνουμε ἀκόμη ὅτι ἐλάβαμε διὰ τῆς θείας Κοινωνίας Πνεῦμα ἐπουράνιο, ὅτι βρήκαμε τὴν ἀληθινὴ πίστη, μὲ τὸ νὰ προσκυνοῦμε τὸν ἐν Τριάδι Θεό μας, διότι αὐτὴ ἡ πίστη στὴν Ἁγία Τριάδα μᾶς ἔσωσε. Αὐτὸ σημαίνει πὼς μὲ τὸ ὕψιστο αὐτὸ Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ἐρχόμαστε σὲ κοινωνία καὶ ἕνωση μὲ ὅλη τὴν Ἁγία Τριάδα, γινόμαστε «θείας κοινωνοὶ φύσεως» (Β΄ Πέτρ. α΄ 4). Ἡ θεία Μετάληψη ἐκεῖνον ποὺ μετέχει σωστὰ τὸν ἑνώνει μὲ τὸν ἐν Τριάδι Θεό. Ἔτσι, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς γίνεται ὁ συνεκτικὸς δεσμός, διὰ τοῦ Ὁποίου ὁ ἀπρόσιτος ἐν Τριάδι Θεὸς ἔρχεται σὲ κοινωνία καὶ σχέση μὲ τὴν πεπερασμένη καὶ ἀσθενικὴ ἀνθρώπινη φύση μας καὶ τὴ μεταβάλλει σὲ ἔμψυχο ναὸ καὶ κατοικητήριό Του. Τὸ βεβαίωσε ὁ ἴδιος...

Περισσότερα
Eκδήλωση του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα» στο Παπαστράτειο Μέγαρο
Δεκ05

Eκδήλωση του Εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα» στο Παπαστράτειο Μέγαρο

Το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» για άτομα με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες σύνδρομο Down και αυτισμό, νομού Αιτωλ/νίας, Μεσολόγγι – Αγρίνιο, στα πλαίσια του εορτασμού της παγκόσμιας Ημέρας των ατόμων με αναπηρία, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία εκδήλωση ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 7:00 μ.μ., στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γ.Ε.Α στο Αγρίνιο.    Η εκδήλωση είχε θέμα : «Αρχαιολογικοί θησαυροί της Αιτωλίας και Ακαρνανίας από την προϊστορική και κλασική περίοδο». Μας τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό: Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου και η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κα Χριστίνα Σταρακά. Η Πρόεδρος του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» κα Διονυσία Σαμαντά μίλησε για το σπουδαίο κοινωνικό έργο που επιτελεί το Εργαστήρι, τις αξίες και τους σκοπούς που υπηρετεί, το εύρος των δραστηριοτήτων του και τους μελλοντικούς στόχους του. Οι σπουδαίοι και εκλεκτοί ομιλητές ήταν: ο κ. Σταύρος Μπένος τ. Υπουργός πολιτισμού και Πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» , ο κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενικός Γραμματέας του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και  η κα Ολυμπία Βικάτου Προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτωλ/νίας και Λευκάδος,. Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Αρχαιολόγος κ. Γεώργιος Σταμάτης.   Την εκδήλωση έκλεισε η λαογραφική ομάδα δημοτικών χορών των εκπαιδευομένων νέων του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», όπου οι νέοι μας χόρεψαν από καρδιάς παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια με τη συνοδεία παραδοσιακών οργάνων της ορχήστρας του κ. Κ. Φρίντζου. Η διδασκαλία παραδοσιακών χορών έγινε από το γυμναστή του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» κ. Μανώλη Περιβόλα. Η εκδήλωση σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. Επίσης παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση και οι επίσημοι : Εκπρόσωποι της Εκκλησίας, εκ μέρους του Δημάρχου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αγαθάγγελος Κότσαλος, ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, Αντιδήμαρχοι Αγρινίου και Μεσολογγίου, οι πρώην Βουλευτές Αιτωλ/νίας κ. Γιάννης Βαϊνάς και κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, ο πρώην Νομάρχης και νυν Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θύμιος Σώκος, ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Παναγιώτης Κοντός, ο πρώην Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός, ο πολιτευτής και πολιτικός  μηχανικός κ. Βασίλης Παπασάικας, ο περιφερειακός σύμβουλος κ.Νεκτάριος Φαρμάκης, Πρόεδροι Φορέων και πλήθος κόσμου που υποστηρίζει το Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» από Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Αιτωλικό. Ευχαριστούμε θερμότατα τους επίσημους εκπροσώπους της πολιτείας, τους επίσημους προσκεκλημένους ομιλητές, τα μέλη του Εργαστηρίου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ», όλους τους πολίτες και φίλους του Εργαστηρίου για την παρουσία τους στην εκδήλωση, την ευαισθησία τους και τη συνεχή στήριξή τους στο Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ». Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τους Χορηγούς Επικοινωνίας : την τηλεόραση του ΑΧΕΛΩΟΥ, τον τοπικό τύπο, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τον ηλεκτρονικό τύπο και την Εταιρία FIRMA. Ευχαριστούμε επίσης θερμά και το ανθοπωλείο «Πιστιόλης». Ο κ. Σταύρος Μπένος με τους συνεργάτες του επισκέφθηκαν την επόμενη ημέρα τη Β΄ Εκπαιδευτική Μονάδα και...

Περισσότερα
Με επιτυχία η κωμωδία ‘’Ποιος σκότωσε τον William?’
Δεκ05

Με επιτυχία η κωμωδία ‘’Ποιος σκότωσε τον William?’

          Την εξαιρετική κωμωδία ‘’Ποιος σκότωσε τον William?’’της Λίλιαν Δημητρακοπούλου απολαύσαμε την Κυριακή από τη θεατρική ομάδα ‘’ΠΡΟΒΑ’’ του καλλιτεχνικού  εργαστηρίου  ιεράς πόλεως Μεσολογγίου με την σκηνοθετική επιμέλεια της κυρίας Ζέτας Λάττα. Οι ταλαντούχοι ηθοποιοί  σκόρπισαν ατέλειωτο γέλιο και πρόσφεραν μια νότα ευφορίας και ξεγνοιασιάς στους θεατές της κατάμεστης αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου Αγρινίου. Η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή της ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου ευχαριστεί θερμά τους εξαίρετους ηθοποιούς της θεατρικής ομάδας ‘’ΠΡΟΒΑ’’ , την κυρία Ζέτα Λάττα αλλά και όλους τους συντελεστές της χθεσινής παράστασης. Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας, που συνεχίζουν να στέκονται αλληλέγγυοι στο έργο της ΕΛΕΠΑΠ εμψυχώνοντάς μας με δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Αγρινίου κύριο Γ. Παπαναστασίου για την παραχώρηση της αίθουσας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και το προσωπικό του θεάτρου για την παρουσία του εκεί. Επίσης ευχαριστούμε  τον ΑΧΕΛΩΟ T.V. και τον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που μας βοηθούν πάντα στην γνωστοποίηση των δράσεών μας.   Για την Τ.Δ.Ε.   Ο Πρόεδρος                                                                                    Η Γραμματέας Επαμεινώνδας Τάνταρος                                                          Λαμπρινή...

Περισσότερα