Χριστουγεννιάτικη Εγκύκλιος Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγων. & Κονίτσης Ανδρέου
Δεκ22

Χριστουγεννιάτικη Εγκύκλιος Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγων. & Κονίτσης Ανδρέου

  ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ                    ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ   Ἀριθ.  Πρωτ. 107                                                                                  Νύκτα  Χριστουγέννων 2014                                                                                                                   Ἐν τῷ Ἱερῷ Ἐπισκοπείῳ   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   177ῃ   ΘΕΜΑ: «Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός…».   Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, -Α- Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία γιορτάζει καὶ πανηγυρίζει τὴν Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ διὰ τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου μᾶς καλεῖ νὰ πᾶμε καὶ νὰ δοῦμε ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός. Μὲ ὅλα δὲ τὰ τροπάρια καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς θαυμάσιας Χριστουγεννιάτικης Ἀκολουθίας γίνεται φανερό, ὅτι «ὡς γέγραπται, Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας». Οἱ ἱεροὶ Εὐαγγελιστὲς Ματθαῖος καὶ Λουκᾶς μᾶς παρουσιάζουν μὲ πολλὴ ἁπλότητα ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ περιστατικὰ τῆς Γεννήσεως. Ἔτσι, ὁ ἱερὸς Ματθαῖος μᾶς πληροφορεῖ γιὰ τοὺς δισταγμοὺς τοῦ μνήστορος  Ἰωσήφ, ὅταν ἀντελήφθη ὅτι ἡ Παρθένος Μαριὰμ ἦταν ἔγκυος. Ὅμως ὁ Θεός, ποὺ ἐγνώριζε τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἀγαθὴ προαίρεση τοῦ ἀνδρός, τοῦ ἔδωσε ἐντολὴ ὄχι μόνο νὰ μὴ τὴν διώξη κρυφά, ὅπως σχεδίαζε, γιὰ νὰ μὴ τὴν διαπομπεύσῃ, ἀλλὰ τοῦ εἶπε, διὰ τοῦ ἀγγέλου, «κατ’ ὄναρ», «μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου · τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν Ἁγίου · τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν · αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Ματθ. α΄ 19-21). Τὸ παιδί, δηλαδή, ποὺ κυοφορεῖ ἡ Μαριὰμ συνελήφθη μὲ τὴν ἐπενέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κι’ ὅταν γεννηθῇ θὰ τὸ ὀνομάσῃς Ἰησοῦν – λέξη ἑβραϊκὴ ποὺ ὅταν μεταφρασθῇ στὰ Ἑλληνικὰ σημαίνει αὐτὸν ποὺ σώζει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τοὺς ἀνθρώπους. -Β- Ὁ ἱερὸς Λουκᾶς μᾶς ἱστορεῖ τὰ περιστατικὰ τῆς Γεννήσεως : Ὁ αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης Ὀκταβιανὸς Αὔγουστος ἐξέδωσε διάταγμα, ποὺ ὑποχρέωνε ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς ἀπέραντης Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας νὰ ἀπογραφοῦν, ἀλλὰ ὁ καθένας στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του. Ἔτσι καὶ ὁ Ἰωσὴφ ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ναζαρέτ, ὅπου διέμενε, γιὰ τὴν Βηθλεὲμ, «διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαυΐδ» (Λουκᾶ β΄ 1-4). Μαζί του ἐπῆρε καὶ τὴν Μαριάμ, ποὺ ἦταν ἑτοιμόγεννη. Ἀλλά, ὅταν μετὰ ἀπὸ ἀρκετὰ κοπιαστικὸ ταξίδι φθάσανε στὴν Βηθλεέμ, «οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι», δὲν βρέθηκε οὔτε μιὰ μικρὴ γωνιὰ στὸ πανδοχεῖο, ὥστε ἀναγκάστηκαν νὰ καταφύγουν στὸ σπήλαιο, ὅπου σταβλίζονταν τὰ ζῶα, μέσα στὴν βρωμιὰ καὶ τὶς ἄσχημες ἀναθυμιάσεις. Ἐκεῖ ἀκριβῶς ἡ Μαριὰμ «ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον…, καὶ ἀνέκλινεν αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ» (Λουκᾶ β΄ 5-7). Τὸ παχνὶ τῶν ἀλόγων ζώων, αὐτὸ ἦταν τὸ κρεββατάκι τοῦ μικροῦ Ἰησοῦ ! -Γ- Στὴν συνέχει ὁ Λουκᾶς μᾶς περιγράφει τὴν ἐμφάνιση τῆς οὐράνιας στρατιᾶς  τῶν ἁγίων Ἀγγέλων, ποὺ ἔψαλλαν «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», ἐνῷ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἔφερε στοὺς τσοπάνηδες ποὺ φύλαγαν τὴν νύχτα  τὰ πρόβατά τους, τὸ μήνυμα «ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον...

Περισσότερα
Ιερώνυμος: Με πίστη, ενότητα και αγάπη θα περάσει η τρικυμία
Δεκ22

Ιερώνυμος: Με πίστη, ενότητα και αγάπη θα περάσει η τρικυμία

Στην ανάγκη να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες με πίστη, ενότητα και αγάπη προς το συνάνθρωπο αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος σε… επισκέψεις του στο Αναρρωτήριο παίδων Πεντέλης και στο το 251 Γενικό Νοσοκομείο  Αεροπορίας .«Ζούμε, είπε ο κ. Ιερώνυμος, μια πολύ δύσκολη για τη χώρα περίοδο, σε κόσμο χωρίς ειλικρινή επικοινωνία, πού απωθεί το θείο και το ιερό, πού εξομοιώνει και ομογενοποιεί τούς ανθρώπους. Νιώθουμε ξένοι μεταξύ μας, με αποτέλεσμα να διατυπώνονται λόγοι στο κενό και τα ζητήματα να μην επιλύονται.  Απογοητευόμαστε  ακόμη και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Αποτυγχάνουμε να σηκώσουμε ὁ καθένας τον σταυρό του.  Λείπει ἡ πίστη, και τα λόγια μοιάζουν χωρίς περιεχόμενο. Γιατί πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη στον Θεό και αγάπη προς τούς ανθρώπους. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται αδελφοί, όταν σέβεται και τιμά ο ένας τον άλλον, εξαφανίζονται οι διαφορές, αναπτύσσονται χαρίσματα . Ο άλλος, ο άνθρωπος δί¬πλα μας, κατέληξε ο κ. Ιερώνυμος,  είναι αδελφός μας· δεν είναι ούτε εχθρός μας ούτε αν¬τι¬κεί¬μενο εκμε¬τάλ-λευ¬σης, είναι εικόνα του Θεού – είμαστε εμείς». Στις επισκέψεις του τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος συνόδευσε ο Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή»  κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας. Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο  Αεροπορίας τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχθηκαν ο Υπουργός Εθνικής άμυνας κ. Νικόλαος Δένδιας , η Αναπληρωτής Υπουργός κ. Φωτεινή Γεννηματά,  ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιος Οικονόμου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός κ. Μιχαήλ Κωσταράκος, ο Αρχηγός ΓΕΑ κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ο Διευθυντής ΔΥΓ/ΓΕΕΘΑ, Υποπτέραρχος κ. Χρήστος Γρηγορέας, ο Διευθυντής ΔΥΓ/ΓΕΑ και ο Διοικητής 251 ΓΝΑ, Ταξίαρχος, κ. Γεώργιος Τουλούμης. Ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος με τον Υπουργό κ. Δένδια, επισκέφθηκαν ασθενείς σε δύο νοσηλευτικές μονάδες, μοιράζοντας δώρα και ευχές σε όλους. Στη συνέχεια έδωσαν το παρόν στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου, το οποίο ήταν κατάμεστο από το...

Περισσότερα