Ανεξαρτοποιήθηκε η Βουλευτής Νίκη Φούντα
Δεκ24

Ανεξαρτοποιήθηκε η Βουλευτής Νίκη Φούντα

Με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη η Βουλευτής Αιτωλ/νίας Νίκη Φούντα γνωστοποίησε την απόφασή της να ανεξαρτητοποιηθεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς.   Η πολιτική στάση και θεώρηση της βουλευτού διαφοροποιείται σημαντικά, πάνω από ένα χρόνο τώρα, από την κεντρική γραμμή του κόμματος και πλέον δεν υπάρχουν πολλά σημεία ταύτισης.   Πρόκειται για μία δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση για λόγους πολιτικής και προσωπικής συνέπειας.   Η βουλευτής εύχεται κάθε επιτυχία όσον αφορά στις μελλοντικές επιδιώξεις της Δημοκρατικής Αριστεράς, σε έναν πολιτικό χώρο που με πολύ σεβασμό και η ίδια, με όλες της τις δυνάμεις, υπηρέτησε στην παρούσα κοινοβουλευτική...

Περισσότερα
Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς ιδιώτες κτηνιάτρους από την Περιφέρεια
Δεκ24

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς ιδιώτες κτηνιάτρους από την Περιφέρεια

    Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνέχεια της υπογραφής της Υ.Α με αριθ. 816/156798/2014 «Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του κτηνίατρου εκτροφής, στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» καλεί τους ιδιώτες κτηνίατρους να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος, στα Τμήματα Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ακριβή αντίγραφα: 1.Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμου και  αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. 2.Εν ισχύ βεβαίωση αναγγελίας έναρξης- συνέχισης άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ. 3.Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος από την αρμόδια ΔΟΥ. 4.Υπεύθυνη δήλωση, γνησίως υπογεγραμμένη, σχετικά με την  Περιφερειακή Ενότητα  στην οποία δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, καθώς και τις όμορες Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν. 5.Υπεύθυνες Δηλώσεις , γνησίως υπογεγραμμένες με τις οποίες βεβαιώνεται η συνδρομή  των παρακάτω κριτηρίων: α) Οι κτηνίατροι εκτροφής ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα. β) Διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) γ) Δεν έχουν άδεια για λιανική ή χονδρική πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων, ούτε εργάζονται  σε εταιρείες  παραγωγής και διάθεσης κτηνιατρικών φαρμάκων με οποιαδήποτε σχέση...

Περισσότερα
«ΕΠΕΣΚΕΨΑΤΟ ΗΜΑΣ ΕΞ ΥΨΟΥΣ Ο ΣΩΤΗΡ ΗΜΩΝ»
Δεκ24

«ΕΠΕΣΚΕΨΑΤΟ ΗΜΑΣ ΕΞ ΥΨΟΥΣ Ο ΣΩΤΗΡ ΗΜΩΝ»

...

Περισσότερα
Περισσότερα

Ἡ νόσος τῆς ὑπερηφανείας

Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου Νοσηλευτές καί νοσηλευόμενοι, ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, μένουν κατάπληκτοι μπροστά στίς πιό ἀπίθανες ἀσθένειες, καί στά πιό ἀπίθανα προβλήματα ὑγείας. Ἀσθένειες καί ἐπιδημίες ἐξαφανίζονται, καί ἄλλες –ἴσως περισσότερες– ἐμφανίζονται… σάν τ᾽ἀστέρια, πού ἄλλα ἐξαφανίζονταιἀπ᾽ τό στερέωμα, καί «νέοι ἀστέρες» γεννιοῦνται. Ἡ πιό πάνω ἀναφορά ἔγινε γιά τίς ἀσθένειες τοῦ σώματος. Μά ἐδῶ, μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ψυχή, τῆς ὁποίας οἱ ἀσθένειες εἶναι πολύ περισσότερες, σοβαρότερες, καί συχνά, πιό δυσδιάκριτες. Πόσοι ἅγιοι Πατέρες τίς ἔχουν ἐντοπίσει καί μελετήσει, δίνοντάς μας καί τά σχετικά πνευματικά φάρμακα μέ τά συγγραφικά τους ἔργα! Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι θανάσιμο ἁμάρτημα, κι ἀπ᾽ τά θανάσιμα τό πιό θανάσιμο. Αὐτή γεννᾶ τήν ἀλαζονεία, τήν κενοδοξία, τόν ἐγωϊσμό, τή ματαιοδοξία, τή φι- λαυτία, κι ἄλλες πολλές παραφυά- δες. Ἐάν ἐρευνήσει κανείς τήν ἱστορία, θά διαπιστώσει πώς τά πιό ἀπίθανα ἐγκλήματα εἶχαν δια- πραχθεῖ ἀπό ὑπερηφάνεια καί ἐγωϊσμό. Ἰδιαίτερα ἀπό ἀνθρώ- πους τῆς ἐξουσιομανίας. Γιά νά κατακτήσουν τήν ἐξουσία, κατάντησαν νέοι Κάϊν, ἀδελφοκτόνοι, πατροκτόνοι, μητροκτόνοι, καί… παιδοκτόνοι! Μήπως καί οἱ σύγχρονοί μας πολιτικοί, εἶναι ἀθῶοι; Πόσα τά τεχνάσματα καί τά παρασκήνια καί οἱ ὑποκρισίες τους! Καί μέ τό διάβολο συμμαχοῦν, ἀρκεῖ νά ἐκλεγοῦν! Σατανική, πράγματι, ἡ ὑποκρισία τους. Ἐπισκέπτονται τό Ἅγιο Ὄρος καί προσωπικά τόν Ἀρχιεπίσκοπο, τούς ἐπισκόπους… καί αὐτοί οἱ ἴδιοι, τήν ἑπόμενη μέ- ρα –ἤ καί τήν προηγούμενη– εἶχαν καταργήσει τήν Κυριακή ἀργία, καί εἶχαν λάβει ἄλλα βέβη- λα μέτρα κατά τῆς Πίστης καί τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτή εἶναι ἡ σατανική ὑπερηφάνεια! Τί διδάσκει ἡ Ἁγ. Γραφή; «Μήἐξύψου σεαυτόν ἵνα μή πέσῃς καί ἐπαγάγῃς τῇ ψυχῇ σου ἀτιμίαν» (Σοφ. Σειρ. Α´ 30). Ὁ ὑπερήφανος εἶναι ἄθλιος ἐπαναστάτης τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτό «ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δέδίδωσι χάριν» (Α´ Πέτρ. Ε´ 5). Ἐνῶ ἡ ὑπερηφάνεια καί ὁ ἐγωϊσμός εἶναι ἡ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν, ἡ ταπείνωση εἶναι, ἀντίθετα, ἡ ρίζα ὅλων τῶν ἀγαθῶν καί ὅλων τῶν ἀρετῶν. Ὁ Κύριος ἔχει διακηρύξει τήν αἰώνια ἀλήθεια, ὅτι: «Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτόν ταπεινωθήσεται, ὁ δέ ταπεινῶν ἑαυτόν ὑψωθήσεται» (Λουκ. Α΄ 52). Συχνά οἱ ταπεινοί, ὅσο προσπαθοῦν ν᾽ ἀποφύγουν τή δόξα καί τούς ἐπαίνους, τόσο τούς τιμοῦν οἱ ἄνθρωποι. Ὅταν κάποτε οἱ δυό ἀδελφοί, Ἰάκωβος καί Ἰωάννης ζήτησαν ἀπό τόν Κύριο πρωτοκαθεδρία, ἡ ἀπάντησή Του ἦταν τό πιό ὡραῖο μάθημα. Τί τούς ἀπάντησε; «Ὅς ἐάν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος»… (Μάρκ. Ι´ 43). Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι τό φαρμάκι τῆς ψυχῆς, ὁ ἐχθρός τῆς ἀρετῆς καί ἡ γοητεία τοῦ διαβόλου. Μονάχα οἱ ταπεινοί κρατοῦν τό κλειδί τοῦ...

Περισσότερα