Ἡ ἀγαθὴ συνείδηση
Μαρ12

Ἡ ἀγαθὴ συνείδηση

Διασώζουν οἱ «Πράξεις τῶν Ἀποστόλων» ὅτι οἱ ἄνδρες τοῦ ἰουδα ϊκοῦ Συνεδρίου ποὺ δίκαζαν τὸν ἀπόστολο Παῦλο στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅ ταν τὸν ἄκουσαν νὰ λέει ὅτι τοῦ εἶπε ὁ Κύριος· «εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε» (Πράξ. κβ΄ [22] 21), θὰ σὲ στείλω μακριὰ σὲ ἄλλα εἰδωλολατρικὰ ἔθνη, ἄρχισαν νὰ φωνάζουν δυνατά, νὰ πετοῦν τὰ ροῦχα τους ψηλὰ καὶ νὰ ρίχνουν χώματα στὸν ἀέρα δημιουργώντας σύννεφα σκόνης. Γιὰ νὰ μὴν πάρει μεγαλύτερη ἔκταση ἡ ἀναταραχή, ὁ χιλίαρχος ἐπενέβη καὶ διέταξε νὰ πάρουν τὸν δέσμιο Παῦλο καὶ νὰ τὸν ἀσφαλίσουν στὸ Φρούριο. Ἀλλὰ τὴν ἑπομένη ἡμέρα τὸν παρουσίασε πάλι στὸ Συνέδριο γιὰ νὰ συνεχίσει τὴν ἀπολογία του. Μολονότι οἱ Ἰουδαῖοι εἶχαν ἐχθρικὲς διαθέσεις ἀπέναντι τοῦ Παύλου καὶ μεθόδευαν τὴν ἐξόντωσή του, ὁ θεῖος Ἀπόστολος ἐξακολουθοῦσε νὰ τοὺς ἀγαπᾶ μὲ ἄδολη καὶ εἰλικρινὴ ἀγάπη. Τοὺς ἀ ποκάλεσε καὶ στὴ δεύτερη ἀπολογία του «ἀδελφούς». Καὶ πρόσθεσε ὅτι ἔχει πολιτευθεῖ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μέχρι τὴν ἡμέρα αὐτὴ χωρὶς νὰ τὸν τύπτει σὲ τίποτε ἡ συνείδησή του, ἀλλὰ ἀντίθετα ἔχει τὴ μαρτυρία της ἐξ ὁλοκλήρου ἀγαθή. «Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ πάσῃ συνειδήσει ἀγαθῇ πεπολίτευμαι τῷ Θεῷ ἄχρι ταύτης τῆς ἡμέρας» (Πράξ. κγ΄ [23] 1). Εἶναι πολὺ μεγάλος αὐτὸς ὁ λόγος! Θαυμάζουμε τὴ μεγαλοσύνη τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὴν ἀκεραιότητα τοῦ χαρακτήρα του! Δὲν κρατοῦσε κακία σὲ κανέναν. Ὀνομάζοντάς τους «ἀδελφοὺς» ἔδειχνε ὅτι δὲν τοὺς θεωροῦσε δικαστές του, διότι δὲν αἰσθανόταν ὅτι ἦταν ἔνοχος κάποιου ἀδικήματος. «Οὐ σύνοιδα ἐμαυτῷ τι ἠδικηκὼς ὑμᾶς» (…). Δὲν μὲ βαραίνει ἡ συνείδησή μου ὅτι σᾶς ἀδίκησα σὲ κάτι. Ἀλλὰ καὶ ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ ἡ συνείδησή του τὸν πληροφοροῦσε ὅτι πολιτευόταν σύμφωνα μὲ τὸ ἅγιο θέλημά Του. Σὰν νὰ τοὺς ἔλεγε: Ὁ Θεὸς ποὺ γνωρίζει τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου, τὰ ἐ λατήρια τῶν πράξεών μου, τὴν εἰλικρίνεια τῶν αἰσθημάτων μου, τὴν ἁγνότητα τῶν διαθέσεών μου, μπορεῖ νὰ σᾶς βεβαιώσει ὅτι πολιτεύθη κα μέχρι σή – μερα σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του τὸ ἅγιο. Ἀλλὰ τί εἶναι ἡ ἀγαθὴ συνείδηση; Εἶναι ἡ «φωνὴ τοῦ Θε οῦ» ποὺ μιλάει μέσα μας καὶ μᾶς δείχνει ποιὸ εἶναι τὸ σωστὸ καὶ ποιὸ τὸ λανθασμένο. Βεβαίως, πρέπει νὰ εἶναι ἡ καρδιά μας ἐξαγνισμένη καὶ ἡ διάνοιά μας φωτισμένη, γιὰ νὰ ἀκοῦμε καθαρὰ τὴ φωνὴ τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς λέει τί πρέ πει νὰ πράττουμε, τί νὰ λέμε, ποιὸ δρόμο νὰ ἀκολουθοῦμε. Δὲν φθάνει μόνο ἐμεῖς νὰ λέμε· ἡ συνείδησή μου δὲν μοῦ μαρτυρεῖ καμιὰ ἐνο- χή. Χρειάζεται νὰ εἶναι ἡ συνείδησή μας φωτισμένη, γιὰ νὰ ταυτίζεται ἡ φωνή της μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ (βλ. Α΄ Κορ. δ΄ 4). Νὰ ἔχουμε λοιπὸν ὄχι ὁποιαδήποτε συνείδη- ση, ἐλαστική, ἀκρωτηριασμένη, πωρωμένη, ἀλλὰ συνείδηση ποὺ θὰ συμμορφοῦται πλήρως πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀγαθὴ συνείδηση! Δὲν δοκιμάζει...

Περισσότερα
2ο Φεστιβάλ Μαθητικών Χορωδιών Ελληνικού τραγουδιού των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι
Μαρ12

2ο Φεστιβάλ Μαθητικών Χορωδιών Ελληνικού τραγουδιού των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεσολόγγι

      Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι την Κυριακή 8/3 το Φεστιβάλ Μαθητικών Χορωδιών Ελληνικού τραγουδιού, μεταξύ των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αιτωλ/νίας. Το Φεστιβάλ διοργανώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και την Σχολική Σύμβουλο Μουσικής Αγωγής Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας. Συμμετείχαν δε, χορωδίες των Γυμνασίων 1ο Ναυπάκτου, Αιτωλικού, Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου – Πολύχρωμες νότες, 3ο Ναυπάκτου, 1ο Γυμνάσιο – 1ο ΓΕΛ Μεσολογγίου, του ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου, των Εκπαιδευτηρίων «Παναγία Προυσιώτισσα» Αγρινίου και του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου. Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Βίκυ Κώτση – Αλαφοδήμου σημειώνει ότι: «Το Φεστιβάλ Μαθητικών Χορωδιών  είναι ένα γεγονός πολιτιστικό, που αγγίζει την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Πρόκειται για ένα μοναδικό θεσμό με τον οποίο γίνεται ουσιαστική αισθητική παρέμβαση στην ουσία της καλλιτεχνικής αγωγής και παιδείας. Αξίζουν συγχαρητήρια στους καθηγητές που ασχολούνται με την καλλιέργεια της χορωδιακής τέχνης, την φωνητική εξάσκηση των μαθητών και την ενθάρρυνση των σχολικών μονάδων στη δημιουργία αξιόλογων χορωδιών. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο κορυφαίος Ελβετός παιδαγωγός Πεσταλότζι, θεωρεί τη χορωδία ως το αναντικατάστατο μέσο για την ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων διαμέσου της σχολικής εκπαίδευσης. Για την επιτυχημένη διοργάνωση του Φεστιβάλ, θέλω να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτ/νίας και ιδιαίτερα τον Δ/ντή κ. Παπαθανασίου, τη Σχολική Σύμβουλο Μουσικής Αγωγής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Ελλάδος κα Σακκά – Κυρίτση Κων/να και τον υπεύθυνο Πολιτιστικών Προγραμμάτων Νομού Αιτ/νίας κ. Ρένο...

Περισσότερα
Περισσότερα