Αλλάζει η ώρα  χαράματα της Κυριακής 29 Μαρτίου
Μαρ28

Αλλάζει η ώρα χαράματα της Κυριακής 29 Μαρτίου

Τα χαράματα της Κυριακής 29 Μαρτίου -συγκεκριμένα στις 3 το πρωί ώρα Ελλάδος- η χώρα μας, μαζί με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα λειτουργεί ξανά με Θερινή Ώρα. Άρα, τα ρολόγια θα πρέπει να προχωρήσουν μία ώρα μπροστά. Στην Αμερική η Θερινή Ώρα θα αρχίσει την πρώτη Κυριακή του Απριλίου. Ο θεσμός της θερινής ώρας, όπως εξηγεί ο Διονύσης Σιμόπουλος, επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου, καθιερώθηκε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1970 για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Έτσι, την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου προστίθεται μία πλασματική ώρα στις κανονικές ώρες κάθε ωριαίας ατράκτου, η οποία αφαιρείται και πάλι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Με αυτό τον τρόπο, όταν υπάρχει θερινή ώρα, ο Ήλιος δύει μία ώρα αργότερα (σύμφωνα με τα διορθωμένα ρολόγια), οπότε ελαττώνεται και ο χρόνος που περνάει ανάμεσα στη δύση του Ήλιου και στην ώρα που πάμε για ύπνο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι άνθρωποι καταναλώνουν λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα για τις διάφορες δραστηριότητές τους. Την ιδέα της θερινής ώρας για πρώτη φορά εισηγήθηκε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος το 1784, ενώ η θερινή ώρα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία το 1916. Κάπως έτσι, λοιπόν, την Κυριακή, η ημέρα δεν θα έχει διάρκεια 24 ωρών, αλλά 23, και η ώρα που θα «χαθεί» αύριο, θα προστεθεί την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, η οποία θα έχει διάρκεια 25 ωρών....

Περισσότερα
Αναπαράσταση της Μάχης της Κλείσοβας
Μαρ28

Αναπαράσταση της Μάχης της Κλείσοβας

    Γίνεται γνωστό ότι η εκδήλωση  αναπαράστασης της Μάχης της Κλείσοβας από τον Όμιλο Φίλων Ιστορικής Φορεσιάς και Οπλισμού «Ο ΛΙΑΡΟΣ» η οποία είχε αναβληθεί την περασμένη Τετάρτη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής 29 Απριλίου και ώρα 11.00 π.μ. (χώρος εκδήλωσης Κλείσοβα – Αγία...

Περισσότερα
«ΤΑ ΕΥΖΩΝΑΚΙΑ» Κείμενο Γεωργίου Β. Τσοκόπουλου (1913)
Μαρ28

«ΤΑ ΕΥΖΩΝΑΚΙΑ» Κείμενο Γεωργίου Β. Τσοκόπουλου (1913)

«ΤΑ  ΕΥΖΩΝΑΚΙΑ» Κείμενο Γεωργίου Β. Τσοκόπουλου (1913) (Ἐκδήλωση γιὰ τὰ Ἑλευθέρια τῆς Κονίτσης,  Δημαρχεῖο, 24.2.2015) Οἱ Εὔζωνοι (1) στοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους καθὼς καὶ στὸν Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σὰν ἐπίλεκτο στρατιωτικὸ σῶμα, διακρίθηκαν τόσο γιὰ τὴν ἀνδρεία τους, ὅσο καὶ τὴν ὁρμὴ τῆς ἐπέλασής τους. Ὅπως τὰ Ἀραβικὰ ἄλογα (2) ἔτσι καὶ αὐτοὺς τὸ δύσκολον δὲν εἶναι νὰ τοὺς κινήσει κανείς. Τὸ ἀκατόρθωτον εἶναι νὰ τοὺς κρατήσει. Ἡ στασιμότητα τοὺς πεθαίνει. Αὐτὰ μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει ὁ Γεώργιος Τσοκόπουλος στὸ βιβλίο του «Ἀπὸ τὰ πεδία τῶν μαχῶν». (3)Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἐκδόθηκε τὸ 1913 καὶ ἕνα κεφάλαιό του ἔχει τὸν τίτλο: «ΤΑ  ΕΥΖΩΝΑΚΙΑ».  Τὸ Κεφάλαιο αὐτὸ εἶναι τόσο γλαφυρό, ποὺ τὸ συμπεριέλαβε στὸ ἀφιέρωμά του γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπελευθερώσεως τῆς Ἐπαρχίας Κονίτσης ὁ Σύλλογος Φίλων τοῦ Περιοδικοῦ «ΚΟΝΙΤΣΑ». Οἱ Εὔζωνοι ἔδρασαν καὶ στὴν Ἐπαρχία μας. (4) Ἐμφανίζονται σὲ φωτογραφία νὰ πλαισιώνουν τὴν Ἑλληνικὴ σημαία καὶ τὸ Ἱερὸ Εὐαγγέλιο ποὺ κρατᾶ ὁ Ἱερέας στὴν Δοξολογία ἀπελευθερώσεως τοῦ Διστράτου. (5) Οἱ Εὔζωνοι ἦσαν πάντοτε ἡ ἰδιαιτέρα συμπάθεια τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Εἰς τὸν εὔζωνον ὑπάρχει πάντοτε μέσα ἀπὸ τὴν φουστανέλλαν ἡ ἀριστοκρατικὴ φύσις τοῦ Ρουμελιώτου. (6) Τὸ χακί, τὸ φέσι, ὁ ντουλαμᾶς (7), τὸ τσαροῦχι (8), ἀποτελοῦν τὴν ἐξωτερικὴν παράστασιν. Ἀπὸ μέσα ὁ ἄνθρωπος ἔμεινεν ὁ ἴδιος, λεπτός, ὀξύς, (9),γενναῖος, ὁρμητικός, ἀκούραστος, ἀκατάβλητος, ὑπερήφανος καὶ αἰσιόδοξος. Λεπτὸς καὶ εἰς τὸ σῶμα καὶ εἰς τὸν νοῦν. Ὅπως εἶναι συνηθισμένος ἀπὸ τὴν πτωχὴν καὶ ἰσχνήν του φουστανέλλαν νὰ φέρνῃ μίαν «γυροβολιάν» καὶ νὰ εὑρίσκεται εἰς τὴν θέσιν του, (10) ἔτσι καὶ τὸ πνεῦμα του ὀξὺ καὶ εὔστροφον, γυρίζει παντοῦ καὶ τὰ φέρνει ὅλα εἰς μίαν μεγάλην ἀκτίνα γύρω του. Τὸ ὅπλον στὰ χέρια του εἶναι παιχνίδι. (11) Ὁ μηχανισμὸς τοῦ Μάνλιχερ δὲν ἔχει μυστήρια διὰ τὸν εὔζωνον, ἀπὸ τὴν δευτέραν ἡμέραν ποὺ θὰ κρατήσῃ τὸ ὅπλον αὐτὸ εἰς τὰ χέρια του. Καὶ ταχύς. (12) Ἡ γῆ φεύγει κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του. Τὰ δύο τάγματα τοῦ ἀντισυνταγματάρχου Κωνσταντινοπούλου, τὰ δύο τάγματα τοῦ συνταγματάρχου Γεννάδη, ἔκαμαν ἰλιγγιώδεις πορεῖες πρίν. Ἐπολέμησαν μόλις ἔφθασαν, καὶ ἐκυνήγησαν τὸν ἐχθρὸν μόλις ἐπολέμησαν. (13) Τὰ βουνὰ τὰ γλυστερὰ καὶ ἀπότομα δὲν εἶδαν κατσίκια ὁρμητικώτερα ἀπὸ τοὺς εὐζώνους. Δὲν ἀνεβαίνουν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι, ἀναρριχῶνται, ξετυλίγονται, γλυστροῦν, (14) ἀλλὰ προχωροῦν, πάντοτε προχωροῦν. Καὶ εἶναι γενναῖοι. Δὲν τοὺς ἐφόβισαν οὔτε τὰ ταχυβόλα. (15) Εἰς τὸν Σαραντάπορον οἱ Τοῦρκοι κορμοὺς ἐλιᾶς βαμμένους μαύρους τοὺς εἶχαν παρατάξῃ διὰ νὰ παραστήσουν κανόνια.  Οἱ εὔζωνοι ἀνεκάλυψαν τὸν δόλον καὶ ἀφήσαντες τὰ ξύλινα κανόνια ἥσυχα, ἐπετέθησαν κατὰ τῶν ἀληθινῶν. Καὶ ἐνῷ ἐκεῖνα ἔχυναν ἀπὸ τὰ στόματά των τὸν θάνατον, οἱ εὔζωνοι ἕρποντες τὰ ἐπλησίασαν καὶ ἐχὺθησαν εἰς τοὺς πυροβολητὰς καὶ τοὺς ἔπιαναν μὲ τὰ χέρια των. (16) Τὸ μάτι τῶν ξηρῶν καὶ κοντῶν αὐτῶν ἀνθρώπων, δὲν ἐδειλίασε οὔτε μίαν στιγμήν....

Περισσότερα
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη στην Ενωση Εκδοτών Διαδικτύου
Μαρ28

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη στην Ενωση Εκδοτών Διαδικτύου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξαν τα Tακτικά Mέλη της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ), στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους Δημήτρη Μάρη (Πρόεδρος – 24 Media), Θωμά Σιωζόπουλο (Αντιπρόεδρος – Pegasus Interactive), Σταμάτη Ζαχαρό (Γενικός Γραμματέας – Capital.gr), Δημήτρη Ηλιόπουλο (Ταμίας – Αθηνόραμα / Δέσμη Εκδοτική) και Σίμο Ζέρβα (Μέλος – STAR). Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, την Πέμπτη 19 Μαρτίου, εγκρίθηκε τόσο ο απολογισμός χρήσης 2014 όσο και ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος ενώ εξελέγη νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τις Σμαρώ Κουρή (Prime Media), Εύη Βαρότση (MEGA), Άντα Κυρκιλή (ΔΟΛ) και τους Σίμο Ζέρβα (STAR) και Κωνσταντίνο Καμάρα (24 Media). Στην εκτενή συζήτηση που έλαβε χώρα σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο ο κλάδος των εκδοτών πρωτογενούς ποιοτικού περιεχομένου όσο και, ευρύτερα, η αγορά της ψηφιακής επικοινωνίας, τέθηκαν ως προτεραιότητες η περαιτέρω αναβάθμιση της ενιαίας Μέτρησης και Πιστοποίησης στοιχείων επισκεψιμότητας, η συνέχιση της διεύρυνσης της βάσης τακτικών και συνδεδεμένων μελών, οι πρωτοβουλίες για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ελληνικών premium content sites ως διαφημιστικά οχήματα αλλά και η θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων στην αναμετάδοση του περιεχομένου από τρίτα μέρη. Μετά την εκλογή του ως νέος Πρόεδρος της ΕΝΕΔ, ο Δημήτρης Μάρης δήλωσε: «Τα ψηφιακά μέσα έχουν κυρίαρχο ρόλο πλέον στην Ελλάδα. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, ως συλλογικό όργανο των εκδοτών διαδικτύου, είναι να υλοποιήσουμε ένα πλάνο στη βάση τριών πυλώνων: διεύρυνση του θεσμικού μας ρόλου, δημιουργία κανόνων για την αγορά και τεχνολογική υπεροχή με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία κοινών...

Περισσότερα
Οι μικροομολογιούχοι ζητούν αποκατάσταση!
Μαρ28

Οι μικροομολογιούχοι ζητούν αποκατάσταση!

«Είμαστε οι μικρομεσαίοι αποταμιευτές, οι κύριοι εκπρόσωποι της άλλοτε ευημερούσας μεσαίας τάξης». Περίπου 15.000 ελληνικές οικογένειες μικροομολογιούχων περιμένουν σε… αναμμένα κάρβουνα τις αποφάσεις της νέας κυβέρνησης. Περιμένουν με αγωνία να πάρουν πίσω τις οικονομίες μιας ζωής, τις οποίες έχασαν σε μία νύχτα, όταν ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2012 το «κούρεμα» του PSI. Σύμφωνα με στοιχεία των μικροομολογιούχων, σήμερα το 30% περίπου χρωστά σε τράπεζες και στο Δημόσιο και δηλώνει απόλυτη αδυναμία να ανταποκριθεί. Οικογενειακή κατάσταση Την ίδια στιγμή, το 56% έχει πάνω από δύο παιδιά και το 63% καλείται να τα στηρίζει οικονομικά, καθώς είναι είτε άνεργα είτε φοιτητές (34%). Ενα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό, της τάξεως του 39%, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ ήδη έχουν σημειωθεί 17 αυτοκτονίες σε ολόκληρη τη χώρα. Ειδικότερα, το 8% αυτών ταλαιπωρείται από κάποιου είδους σωματική αναπηρία και το 4% δηλώνει ότι πάσχει από ψυχική αναπηρία. Μάλιστα, το 40% εξ αυτών είναι συνταξιούχοι, γεγονός που σημαίνει ότι αδυνατούν να κάνουν μια νέα αρχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος ηλικίας των μικροομολογιούχων είναι τα 61 έτη. Το 56% των φυσικών προσώπων που δάνεισαν με τις οικονομίες τους το ελληνικό κράτος ζει στην Αθήνα και το 88% ουδέποτε ενημερώθηκε από την τράπεζα για το υψηλό ρίσκο της αποταμίευσης σε ομόλογα. «Είμαστε άνθρωποι της καθημερινότητας, του μόχθου. Εξαιτίας των Μνημονίων και της λιτότητας, όλοι οι Ελληνες υπέστησαν μειώσεις μισθών, σκληρή φορολογία και χιλιάδες ακόμη έχασαν τις δουλειές τους. Εμείς, όμως, μαζί με όλα τα παραπάνω, χάσαμε και τις αποταμιεύσεις μας, χάσαμε τις περιουσίες τις δικές μας και των οικογενειών μας» αναφέρει ο αντιπρόεδρος Γιάννης Τσολιάς. Αριστείδης...

Περισσότερα