ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
Απρ21
Περισσότερα
Μέχρι την Πέμπτη 23 Απριλίου οι αιτήσεις για το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας
Απρ21

Μέχρι την Πέμπτη 23 Απριλίου οι αιτήσεις για το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας

    Συνεχίζονται μέχρι και την Πέμπτη 23 Απριλίου οι αιτήσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το διορισμό των επτά µελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από τριμελή Επιτροπή, θα συνταχθεί ο κατάλογος υποψηφίων και θα γίνει η επιλογή. Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας, συγκροτείται, μετά τη θεσμοθέτησή του με Νόμο και πρόκειται για ένα όργανο, το οποίο ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε συστήσει με δική της πρωτοβουλία από τις πρώτες ημέρες θητείας της Περιφερειακής Αρχής, το 2011. «Η θεσμοθέτηση του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου αποτελούσε πάγιο αίτημα της Περιφέρειάς μας, καθώς η αναπτυξιακή προοπτική που δημιουργείται μέσα από την έρευνα και την καινοτομία συμβάλλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών και φορέων της Περιφέρειάς μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας περιλαμβάνεται στους στρατηγικούς μας στόχους ως Περιφερειακή Αρχή από την πρώτη μας κιόλας θητεία, αφού μπορεί να αποτελέσει διέξοδο από την οικονομική κρίση και να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους μας» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.   Προθεσμία – Υποβολή Αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο, του οποίου θα προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γραφείου του Περιφερειάρχη (Ταχ. Διεύθυνση : Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, Τ.Κ. 26441, Πάτρα, Τηλ. : 2613-613501 / 502, Fax: 2613-613634 / 532) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών που ξεκινά από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και 23/04/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα μαζί με τα συνημμένα έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται και με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α΄/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες Υπηρεσίες. Αντίστοιχα γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται μεταγενέστερα της προαναφερόμενης προθεσμίας, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται. (Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας pde.gov.gr ή στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis/item/4934-prokiryxi-prosklisi-ypobolis-ypopsifiotiton-gia-to-diorismo-melon-toy-perifereiakou-epistimonikou-symboylioy-ereynas-kai-kainotomias-psek.html...

Περισσότερα
Έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Απρ21

Έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

    Συνεδριάζει αυτή την ώρα έκτακτα στο γραφείο του Δημάρχου Ι.Π. Μεσολογγίου, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά την αιφνίδια απόφαση της Κυβέρνησης να προωθήσει Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σύμφωνα με την οποία «Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας». Όπως είπε πριν από λίγο ο δήμαρχος Νίκος Καραπάνος, «δεν μπορεί κανείς να παίζει με τα χρήματα των δημοτών αλλά και των εργαζομένων», χαρακτηρίζοντας ως «απαράδεκτη» την πρακτική της κυβέρνησης. Οι δήμοι τόνισε, ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οικονομικής δυσπραγίας. Η προωθούμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, θα δημιουργούσε κυριολεκτικά συνθήκες οικονομικής «ασφυξίας», όπου κάθε σχεδιασμός για έργα, υποδομές ή βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, θα είναι αδύνατο να υλοποιηθεί. Ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου σημείωσε επίσης ότι τα ταμειακά αποθεματικά θα προστατευθούν με κάθε τρόπο προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Δήμου, ακόμη και με προσφυγή σε ένδικα μέσα εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Σχετικά με την μορφή των κινητοποιήσεων ενάντια στην Π.Ν.Π., είπε ότι αυτή θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ. Στην συνεδρίαση, εκτός του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων, συμμετέχουν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας, οι πρόεδροι των Νομικών Προσώπων καθώς και ο νομικός σύμβουλος του...

Περισσότερα
Μας παρακαλάνε να μην χρεοκοπήσουμε
Απρ21

Μας παρακαλάνε να μην χρεοκοπήσουμε

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ, Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) Το ερώτημα που στριφογυρνάει στη σκέψη του οποιουδήποτε Έλληνα πολίτη είναι: Η Ελλάδα θα κηρύξει επίσημα πτώχευση και αν ναι πότε; Απάντηση: Όσο η χώρα μας παραμένει στην Ευρωζώνη δεν διατρέχει κίνδυνο χρεοκοπίας. Το επόμενο ερώτημα είναι εύλογο και αναπόφευκτο: Γιατί η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωζώνης δεν διατρέχει κίνδυνο χρεοκοπίας; Απάντηση: Ο ουσιαστικός λόγος έγκειται στο γεγονός, ότι, οι οποιεσδήποτε δανειακές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου και των εγχώριων τραπεζών, δύνανται να χρηματοδοτούνται ανελλιπώς από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τους υπόλοιπους μηχανισμούς του Ευρωσυστήματος. Η συνεχής χρηματοδότηση όμως των δανειακών αναγκών της χώρας από την ΕΚΤ και τα διάφορα κανάλια του Ευρωσυστήματος, ναι μεν συντελεί στην αποφυγή μιας ενδεχόμενης επίσημης χρεοκοπίας, ωστόσο το απεχθές συμβάν για τις επερχόμενες γενεές Ελλήνων είναι η ακατάσχετη ανοδική τάση του δημοσίου και του ιδιωτικού χρέους της Ελλάδας. Από την ανωτέρω συλλογιστική το κεφαλαιώδες συμπέρασμα είναι: Όσο η Ελλάδα θα παραμένει στην Ευρωζώνη, η κάλυψη των διογκούμενων δανειακών της αναγκών θα γίνεται με χρηματικούς πόρους του Ευρωσυστήματος, με επακόλουθο όμως την αλματώδη αύξηση του εξωτερικού χρέους της χώρας. Ωστόσο, στο ακραίο σενάριο που η κρίση της ελληνικής οικονομίας παρατεινόταν έως το 2020, οι μηχανισμοί του Ευρωσυστήματος και βασικά η ΕΚΤ, θα συνέχιζαν να χρηματοδοτούν τις δανειακές ανάγκες μιας χώρας, που ουσιαστικά θα συντηρείτο με δανεικά και άρα τυπικά θα ήταν χρεοκοπημένη; Απάντηση: Ναι θα συνέχιζαν να μας χρηματοδοτούν, για το βασικότατο λόγο ότι κανέναν δεν συμφέρει να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωζώνη, οι ΗΠΑ και γενικότερα το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα απεύχονται την πτώχευση της Ελλάδας, γιατί το κόστος θα ήταν τεράστιο και σε σημαντικό βαθμό ανυπολόγιστο. Σε πρόσφατη ανάλυση μας από τη θέση αυτή, υποστηρίξαμε ότι το συνολικό εθνικό χρέος της Ελλάδας, δηλαδή το άθροισμα του δημοσίου και του ιδιωτικού χρέους της χώρας, εκτιμάται σήμερα τουλάχιστον σε 800 δις ευρώ. Το χρέος αυτό η Ελλάδα το οφείλει σε διεθνείς τράπεζες συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΤ, θεσμικούς επενδυτές, κ.λπ. Το χρέος των 800 δις ευρώ αποτελείται από δάνεια, ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, έντοκά γραμμάτια, swaps, κ.λπ. Με κριτήριο όμως τον κερδοσκοπικό τρόπο λειτουργίας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, βέβαιο είναι ότι στην πλάτη του μεγαλύτερου μέρους των 800 δις ευρώ, έχουν κτιστεί, έχουν δομηθεί, διάφορες κατηγορίες “παραγώγων” (derivatives) που κυκλοφορούν στη δευτερογενή αγορά, η αξία των οποίων είναι εξαιρετικά πολύπλοκο με ακρίβεια να προσδιοριστεί. Η αξία των derivatives που έχουν δομηθεί πάνω στο ιδιωτικό και ιδίως στο δημόσιο χρέος της Ελλάδας, μπορεί να κυμαίνεται από αρκετές δεκάδες έως μερικές εκατοντάδες δις ευρώ. Ας υποτεθεί ότι η συνολική αξία του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους της Ελλάδας μαζί με τα “παράγωγα προϊόντα”, ανέρχεται σε 1.200...

Περισσότερα