Εορτάζει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστού Μάρκου Καψοράχης
Απρ24

Εορτάζει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστού Μάρκου Καψοράχης

Τό Σάββατον 25ην Ἀπριλίου 2015 ὁ Ἱερός Ναός ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ ἑορτάζει τήν ἐπέτειον αὐτοῦ ἑορτήν μετά πάσης ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΩΡΑ 7.00 μ.μ.: ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   ΣΑΒΒΑΤΟΝ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΩΡΑ 7.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ     Προσκαλοῦνται οἱ φιλέορτοι Χριστιανοί, νά προσέλθουν καί νά συμπροσευχηθοῦν.     ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ...

Περισσότερα
Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Δευτέρα
Απρ24

Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Δευτέρα

1.)   ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 6η/2015  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.     Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 6η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).                                                                                                                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ   2). ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7η/2015  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.   Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 7η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:     Έγκριση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 16/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Γαμβρούλης Θεμιστοκλής συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).   Καθορισμός τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 79/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).   Διόρθωση των υπ’ αριθμ. 255/2012, 260/2013 και 267/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον «καθορισμό τελών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 78/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας). Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Αγρινίου και έγκριση πίστωσης για τις δράσεις υλοποίησης του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).   Εγκατάσταση ενδιαιτήματος προσωρινής παραμονής αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο χώρο που λειτουργούσε ο Δημοτικός Λαχανόκηπος. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 17/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).   Έγκριση ή μη 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς στο διδακτήριο του Γυμνασίου Γαβαλούς». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).   Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων: Α) «Ανέγερση ολοήμερου 19ου Δημοτικού Σχολείου». (1η παράταση). Β) «Διαμόρφωση Παλαιού Μύλου Δήμου Αγρινίου». (3η Παράταση). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).   Έγκριση ή μη των πρωτόκολλων παραλαβής των έργων: Α) «Ανάπλαση Κ.Χ. Ξηρόρεμα...

Περισσότερα