Συντήρηση της παραλίας Τουρλίδας  και ιαματικών λουτρών Αγίας Τριάδας
Μαΐ14

Συντήρηση της παραλίας Τουρλίδας  και ιαματικών λουτρών Αγίας Τριάδας

    Εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης πραγματοποιεί ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου στην παραλία Τουρλίδας Μεσολογγίου, μετά την απομάκρυνση των τελευταίων δομικών υλικών απόκτίσμα το οποίο κατεδαφίσθηκε. Συνεργεία των υπηρεσιών βρίσκονται στο χώρο όπου πραγματοποιούνται καθαρισμοί, συντήρηση και βελτίωση εγκαταστάσεων καθώς επίσης απομάκρυνση φερτών υλικών. Μετά την ολοκλήρωση διαμόρφωσης του χώρου ο οποίος ανήκει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, θ’ ακολουθήσει η εγκατάσταση και τοποθέτηση απαραίτητων υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Αντίστοιχες εργασίες γίνονται και στα ιαματικά λουτρά της Αγίας...

Περισσότερα
Μαΐ14

Καθὼς ἀνοίγουμε τὰ μάτια μας τὸπρωὶ καὶ ἀρχίζει ἡ καινούργια ἡ­μέρα, ἐρωτήματα ἀναπάντητα, προσδοκίες θολές, σκέψεις ζωηρές, ποὺ προκαλοῦν ἀνησυχία, στροβιλί­ζονται στὸ νοῦ μας. Τί θὰ μᾶς φέρει ἡ καινούργια ἡμέρα; Θὰ ἐξασφαλίσουμε αὐτὰ ποὺ μᾶς χρειάζονται, γιὰ νὰ καλυ­ φθοῦν οἱ ἀνάγκες τῆς οἰκογενείας μας; Ἐρωτήματα ποὺ μᾶς βασανίζουν καὶ ἀτέλειωτες νυχτερινὲς ὧρες. Δικαιολογημένη, θὰ πεῖ κανείς, ἡ κά­ποια ἀνησυχία. Ὅλοι πλέον καταλαβαί­νουμε ὅτι διανύουμε δύσκολη περίοδο καὶ στὴ χώρα μας. Χρηματοοικονομικὴ κρίση, φτώχεια ἐπικρέμαται στὴν πλει­ονότητα τῶν Ἑλλήνων, ἀβεβαιότητα τῶν νέων γιὰ τὸ μέλλον τους, ἀπουσία ἰδανικῶν, ὑλιστικὸ πνεῦμα καὶ πιὸ πολὺ ἡ πνευματικὴ κρίση. Ἔτσι καθημερινὰ συσσωρεύονται δυσεπίλυτα προβλή­ ματα ποὺ προκαλοῦν σκέψεις ὀλιγοπι­ στίας, ὀλιγοψυχίας, καὶ μερικὲς στιγμὲς καὶ καταστάσεις ἀπογνώσεως καὶ ἀ­πελπισίας. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ πάντοτε στοργικὸς καὶ συμπαθής, μᾶς καθησυχάζει. Μᾶς προτρέπει νὰ κα­ταβάλλουμε ἀνθρωπίνως κάθε δυ­νατὴ προσπάθεια γιὰ τὴ συντήρησή μας. Νὰ μὴ χάνουμε ὅμως τὴ γαλήνη καὶ τὴν εἰρήνη τῆς ψυχῆς μας. «Μὴν ἀπασχολεῖσθε, μᾶς λέγει, συνεχῶς καὶ μόνο γιὰ τὸ σῶμα σας, τί θὰ φᾶτε καὶ τί θὰ πιεῖτε καὶ τί θὰ φορέσετε. Ἡ ζωὴ ἔχει ἀνώτερη ἀξία ἀπὸ τὴν τροφὴ καὶ τὸ ἔνδυμα. Ὁ Θεὸς ποὺ σᾶς ἔδωσε τὰ ἀνώτερα, δηλαδὴ τὴ ζωὴ καὶ τὸ σῶμα, θὰ σᾶς δώσει καὶ τὰ κατώτερα, ποὺ εἶ­ ναι ἡ τροφὴ καὶ τὸ ἔνδυμα καὶ ποὺ εἶ­ ναι ἀναγκαῖα γιὰ τὴ συντήρησή του» (Ματθ. ς ́ 22-33). Καλούμαστε ἑπομένως ὅλοι μας νὰ μάθουμε νὰ ἀφήνουμε τοὺς ἑαυτούς μας μὲ ἐμπιστοσύνη στὰ φιλάνθρωπα ἅγια χέρια του, γιατὶ  Αὐτὸς ἐνδιαφέρεται καὶ νοιάζεται γιὰ μᾶς (Α ́ Πέτρ. ε ́ 7). Ὁ Θεὸς δὲν μένει ἀδρανὴς καὶ ἀδιά­­φο­ ρος στὶς ἀνάγκες μας. Εἶναι Πατέρας μας στοργικός. Τὸ ἐπαναλαμβάνου­­­με  καὶ στὴν προσευχή μας, ὅταν λέμε: «Πάτερ ἡμῶν…». Ναί, ἔχουμε Θεὸ Πατέρα παντογνώ­στη καὶ πάνσοφο. Ὁ Θεός μας εἶναι «ὅλος ἀκοὴ καὶ ὅλος ὀφθαλμός». Μᾶς γνωρίζει καλά. Παρακολουθεῖ τὰ πάντα καὶ ἀκούει τὰ πάντα. Ἐνδιαφέρεται καὶ γιὰ τὶς λεπτομέρειες τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς. Ἀφοῦ, ὅπως ὁ Κύριος μᾶς βεβαίωσε, ἔχει μετρημένες ἀκόμη καὶ τὶς τρίχες τοῦ κεφαλιοῦ μας. Ἔχουμε Θεὸ Πατέρα ἀλλὰ καὶ παν­ τοδύναμο. Μὲ μόνο τὸ λόγο του δημι­ούργησε τὸ σύμπαν ὁλόκληρο. «Τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώ­θησαν» (Ψαλμ. λβ ́ 6). Ἔχει δύναμη ἀ­περιόριστη. Ἔχει ἑπομένως τὴ δυνατό­τητα νὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἀδιέξοδο. Ὁ δίκαιος Ἰὼβ μέσα στὸ κα­μίνι τῆς συμφορᾶς καὶ τῆς δοκιμασίας του κατέφυγε στὸν Θεὸ καὶ ἀναφώνη­σε: «Οἶδα ὅτι πάντα δύνασαι, ἀδυνα­τεῖ δέ σοι οὐδέν» (Ἰὼβ μβ ́ 2). Γνωρίζω καὶ πείθομαι ὅτι μπορεῖς τὰ πάντα, τί­ποτε δὲν εἶναι ἀδύνατο γιὰ σὲνα. Ὅταν ὁ Θεὸς ἐνεργεῖ κατὰ τὰ σοφὰ καὶ ἀγαθὰ σχέδιά του, μὲ τὴν παντοδυναμία του γνωρίζει νὰ ἀνοίγει μονοπάτια καὶ λεω­φόρους καὶ στὰ πλέον ἄβατα καὶ δύσ­βατα μέρη. Ἔχουμε Θεὸ Πατέρα, ὁ Ὁποῖος εἶναι πανάγαθος, φιλάνθρωπος καὶ φιλό­στοργος. Ἡ ἀνιδιοτελὴς καὶ ἄπειρη ἀ­γάπη τοῦ Πατέρα μας ἔφθασε σὲ τέτοιοσημεῖο, πού, γιὰ νὰ σώσει τὸν ἄνθρω­πο, ἔστειλε αὐτὸν τὸν μονογενή του Υἱὸ στὸν κόσμο ὡς Σωτήρα καὶ Λυτρωτή μας. Ὁ οὐράνιος Πατέρας μας ἀγαπᾶ τὸν καθένα μας χωριστὰ καὶ ὅλους μαζί, περισσότερο ἀπὸ ὅσο μᾶς...

Περισσότερα
H ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
Μαΐ14

H ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ Σε 22 πόλεις της Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Κάρμεν του Ζωρζ Μπιζέ Σκηνοθεσία Αγγέλα – Κλεοπάτρα Σαρόγλου Πιάνο Γιάννης Τσανακαλιώτης, Σοφία Ταμβακοπούλου, Δόμνα Χάλαρη   21 Μαΐου 2015 – Παπαστράτειο Μέγαρο, Αγρίνιο     Ώρα έναρξης παραστάσεων 20.00 – Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας που θα διανέμονται μια ώρα πριν την έναρξη των παραστάσεων   Η νέα παραγωγή της Όπερας της Βαλίτσας είναι η θρυλική Κάρμεν του Μπιζέ, η οποία θα ταξιδέψει σε 22 πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”, το οποίο πραγματοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org). Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς όπερες παγκοσμίως αφού καταφέρνει να συγκινεί διαχρονικά το κοινό με τη δύναμη, τη ζωντάνια και την απλότητά της. Η τραγική ιστορία της είναι πάντα επίκαιρη, αφού ο έρωτας, το πάθος, η ανάγκη για την ελευθερία είναι δομικά στοιχεία της ανθρώπινης φύσης. Οι συγκλονιστικές μελωδίες του Μπιζέ, οι υπέροχες άριες και τα ντουέτα, σκιαγραφούν με μαγικό τρόπο τη δραματική ιστορία και τα συναισθήματα των χαρακτήρων. Η υπόθεση της όπερας αφορά τα παράφορα αισθήματα του δεκανέα Nτον Ζοσέ για την τσιγγάνα Κάρμεν. Η δική της, πιο ελεύθερη άποψη για τον έρωτα, την οδηγεί τελικά στον θάνατο. Η σκηνοθέτρια της όπερας Αγγέλα – Κλεοπάτρα Σαρόγλου έχει μεταφέρει τη δράση του έργου στην Ισπανία του σήμερα μέσα από την αισθητική του σινεμά του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Συμμετέχουν διακεκριμένοι πρωταγωνιστές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η διάρκεια της παράστασης είναι 80 λεπτά, χωρίς διάλειμμα με υπέρτιτλους στα ελληνικά. Η Όπερα της Βαλίτσας ξεκίνησε το 2011 από την Εθνική Λυρική Σκηνή σαν μια καλλιτεχνική δράση που είχε κύριο σκοπό να συναντήσει και να γοητεύσει ένα νέο κοινό, μυώντας το στον μαγικό κόσμο της όπερας και του λυρικού ρεπερτορίου. Η παραγωγή της Όπερας της Βαλίτσας είναι ευέλικτη και ταξιδεύει σε απρόσμενους χώρους (πνευματικά κέντρα, μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους) με τη συνοδεία των εξαιρετικών Μονωδών της ΕΛΣ, με ένα πιάνο αντί για ορχήστρα και όλα της τα σκηνικά… μέσα σε μια βαλίτσα. Παράλληλα με την Όπερα της Βαλίτσας η ΕΛΣ θα παρουσιάσει εκπαιδευτικές δράσεις στις πόλεις που θα επισκεφθεί, σε συνεργασία με το Future Library.     Η Κάρμεν σε μία ματιά Ο συνθέτης / Ο Γάλλος συνθέτης Ζωρζ Μπιζέ γεννήθηκε στο Παρίσι το 1838 και πέθανε στο Μπουγκιβάλ [Bougival], κοντά στο Παρίσι, το 1875. Πρώτος του δάσκαλος στη μουσική υπήρξε ο πατέρας του, καθηγητής τραγουδιού. Αργότερα, στο Ωδείο του Παρισιού, μαθήτευσε πλάι στον Ζακ Φρομαντάλ Αλεβύ [Jacques Fromental Halévy] συνθέτη της όπερας Η Εβραία, [La Juive] του οποίου την κόρη νυμφεύτηκε το 1869. Εκτός ωδείου μελέτησε με...

Περισσότερα