Έργα ασφαλτοστρώσεων – συντηρήσεων – αναπλάσεων και ηλεκτροφωτισμού οδών στο Αγρίνιο
Ιούλ29

Έργα ασφαλτοστρώσεων – συντηρήσεων – αναπλάσεων και ηλεκτροφωτισμού οδών στο Αγρίνιο

Δημοπρατείται από το Δήμο Αγρινίου την 01-09-2015 το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.034.000,00 € που χρηματοδοτείται από πιστώσεις:   Α. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 600.000,00 € (ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΟΦΕΙΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΤΑ (αρ. 27, Ν.3756/09) & ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ   Β. Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ – 434.000,00 € (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ   Με το έργο θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών, κατασκευή επιχώματος, κατασκευή πεζοδρομίων, ρείθρων, οδοστρωσία, ασφαλτικά, υποδομή ηλεκτροφωτισμού και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης. Οι υδραυλικές εργασίες αφορούν την ανάπτυξη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την περιοχή μελέτης με προσαρμογή των προβλεπόμενων κατασκευών στις  ήδη υπάρχουσες. Τα υφιστάμενα δίκτυα θα λειτουργήσουν είτε ως αποδέκτες (αποχέτευση) είτε ως τροφοδοτικοί αγωγοί (ύδρευση) και – πλέον – θα αποτελέσουν μαζί με τις νέες κατασκευές το υπόγειο δίκτυο υποδομών για την εξυπηρέτηση των υδρεύσεων και της απομάκρυνσης των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων της περιοχής μελέτης.   Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της...

Περισσότερα