Ὁ πολύτιμος μαργαρίτης
Δεκ15

Ὁ πολύτιμος μαργαρίτης

    Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐ­ρανῶν», δίδαξε ὁ ­Κύριος, «ἀν­θρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας· ὃς εὑρὼν ἕνα πολύ­τιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακε πάν­τα ὅσα εἶχε καὶ ἠγόρασεν αὐτόν» (Ματθ. ιγ´ 45-46). Ἡ βασιλεία τῶν οὐ­ρα­νῶν μοιάζει μὲ ἔμπορο ποὺ ζητοῦσε νὰ ἀγοράσει καλὰ καὶ πολύτιμα μαργαριτάρια. Αὐτὸς ὅταν βρῆκε ἕνα σπάνιο μαργαριτάρι μεγάλης ἀξίας, ἔτρεξε καὶ πούλησε ὅλα ὅσα εἶχε καὶ τὸ ἀγόρασε. Τί μᾶς παρουσιάζει αὐτὴ ἡ Παραβο­λή; Ἕναν ἔμπορο ποὺ ἐνδιαφερόταν νὰ ἀγοράζει καλὰ μαργαριτάρια. Δηλαδὴ τὸν ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο ποὺ ἔχει ἀναζήτηση στὴ ζωή του· ποὺ ψάχνει νὰ βρεῖ τὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς ζω­ῆς, ποὺ ζητᾶ τὴν πραγματικὴ ­εὐτυχία. Ἴσως δοκίμασε ὅσα θεωρεῖ ὁ ­κόσμος ὅτι συντελοῦν στὴν εὐτυχία: τὸν πλοῦ­το, τὴν ἀνθρώπινη δόξα, τὶς ­ἐγκόσμιες ἀπολαύσεις… Ἀλλὰ ἡ ψυχή του δὲν ἱ­­­κα­­νοποιήθηκε. Καὶ συνέχισε νὰ ­ψάχνει. Κάποτε βρῆκε «ἕνα πολύτιμον ­μαργαρίτην», ἕνα σπάνιο μαργαριτάρι μεγάλης ἀξίας. Ἐκτίμησε τὴ μοναδικὴ ἀξία του. Καὶ ἔτρεξε καὶ πούλησε ὅλα ὅσα εἶχε καὶ τὸ ἀγόρασε. Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ «πολύτιμος μαρ­γαρίτης»; Χωρὶς ἀμφιβολία εἶναι ἡ ἀληθινὴ πίστη, ἡ βασιλεία τῶν οὐ­ρανῶν. Εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Ὅταν γνωρίσει κανεὶς τὴν ἀλήθεια, ὅταν πρα­γματικὰ συναντήσει καὶ ­γνωρίσει τὸν Κύριο, τότε σταματᾶ πλέον τὴν ἀναζήτησή του. Διότι βρῆ­κε αὐτό, ἢ μᾶλλον Αὐτὸν ποὺ τὸν ἱ­κα­νοποιεῖ πλήρως. Ὁ Κύριος εἶναι «ὁ μόνος ­ἐπιθυμητός, οὗ τυχοῦσιν οὐκ ἔνι ζητεῖν ­περαιτέρω» (Ἁ­­­γίου Νικολάου Καβάσιλα, Εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου, παρ. 3)· ὁ μόνος ποὺ ἀξίζει νὰ ἐπιθυμεῖται καὶ ποὺ κατὰ βάθος ἐπιθυμεῖ ἡ κάθε ­ἀνθρώπινη ψυ­χή· τὸν Ὁποῖο ὅσοι γνωρίσουν, δὲν ε­ἶ­­­ναι δυνατὸν νὰ ζητήσουν τίποτε ἄλλο στὴ ζωή τους. Εἶναι ὁ μεγάλος θησαυρός, ὁ ἀνεκτίμητος πλοῦτος τοῦ ­πιστοῦ, ἡ χαρά του, ἡ ζωή του, τὰ ­πάντα. Ἀλλὰ ὁ πολύτιμος μαργαρίτης δὲν χαρίσθηκε στὸν ἔμπορο τῆς Παραβολῆς. Γιὰ νὰ τὸν κάνει κτῆμα του, ­κατέβαλε τί­μημα. «Ἀπελθὼν πέπρακε πάντα ὅ­­­σα εἶ­χε καὶ ἠγόρασεν αὐτόν». «Ἀπελθών»: Ἔτρεξε, ἔσπευσε. Ἔδειξε ἰδιαίτερο ζῆλο νὰ τὸν κάνει δικό του. Καὶ προέβη σὲ μεγάλη θυσία: «Πέπρακε πάντα ὅσα εἶχε». Πούλησε ὅλα ὅσα εἶχε. Σκέφθηκε ὁ ἔμπορος: «Αὐτὸ τὸ μαργαριτάρι θέλω νὰ γίνει δικό μου, ὅ,τι κι ἂν μοῦ κοστίσει». Τὸ σκέφθηκε καὶ τὸ τόλμησε. Καὶ κέρδισε τὸν μαργαρίτη. Τί σημαίνουν αὐτά; Ὅτι γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε πραγματικὰ τὸν Χριστό, θὰ πρέπει νὰ θυσιάσουμε ὅλα τὰ ἄλλα, θὰ πρέπει νὰ ἀρνηθοῦμε κάθε ἄλλη προσ­κόλληση. Θεός μας θὰ εἶναι ὁ Κύριος, οὔτε τὸ χρῆμα οὔτε τὸ ἐγώ μας οὔ­τε τίποτε ἄλλο. Καὶ ὅ,τι διαπιστώνου­με ὅτι μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστό, αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ τὸ ­ἀπαρνούμαστε, νὰ τὸ ἐγκαταλείπουμε, γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τὸν Κύριό μας. Γι᾿ Αὐτὸν ἔλεγε ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅτι ὅλα τὰ προσ­όντα μου καὶ τὶς κατὰ κόσμον ἐπιτυχίες μου τὰ θεωρῶ ἐπιζήμια σὲ σχέση μὲ τὸ ἀσυγκρίτως ἀνώτερο ἀγαθὸ ποὺ...

Περισσότερα
Επίσκεψη του Υπουργού Επικρατείας Τ. Κουϊκ στο Μεσολόγγι
Δεκ15

Επίσκεψη του Υπουργού Επικρατείας Τ. Κουϊκ στο Μεσολόγγι

    Εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνησης στις θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνα, το Μεσολόγγι επισκέφθηκε ο Υπουργός Επικρατείας ΤέρενςΚουϊκ. Τον κ. Κουϊκ υποδέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής 11-12-2015 στο Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Ν. Καραπάνος, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων και Νομικών Προσώπων, καθώς και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλωσορίζοντας  τον Υπουργό Επικρατείας, ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου αναφέρθηκε αρχικά στο εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι ΟΤΑ, επισημαίνοντας παράλληλα την αναγκαιότητα παραχώρησης θεσμικών αρμοδιοτήτων, προκειμένου οι Δήμοι ν’ αποκτήσουν οικονομική αυτοτέλεια. Όπως είπε, σε ότι αφορά ειδικά το Δήμο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, η αποστέρηση της διαχείρισης σημαντικών χωροταξικών του τμημάτων, προκαλεί διαρκώς θεσμικές αλλά και οικονομικές δυσχέρειες. Ο Νίκος Καραπάνος παρέδωσε επίσης υπόμνημα, το οποίο περιελάμβανε ζωτικά αιτήματα για την πόλη και το Δήμο, όπως η επαναλειτουργία του ΤΕΙ ως αυτόνομο εκπαιδευτικό ίδρυμα, η αναστολή της συνεχιζόμενης υποβάθμισης του Νοσοκομείου Μεσολογγίου είτε με την ενίσχυση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είτε με την διοικητική του αυτοτέλεια καθώς και η παραχώρηση του παλαιού κτηρίου «Χαντζηκώστα», προκειμένου να διασωθεί από την προχωρημένη φθορά που παρουσιάζει...

Περισσότερα
Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου: Ισχυρό επιχείρημα για την διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021
Δεκ15

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου: Ισχυρό επιχείρημα για την διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021

    Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 11-12-2015 από το Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, η εκδήλωση παρουσίασης ντοκιμαντέρ και λευκώματος για το Εθνικό Πάρκο. Στην εκδήλωση, το δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος Δ. Μπουσμπουρέλης, ο οποίος στην ομιλία του ανέφερε: «Βρισκόμαστε στην «καρδιά» ενός σπάνιου υγροβιότοπου, ο οποίος προσδιορίζει καταλυτικά τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ολόκληρης της περιοχής. Αν προσπαθούσαμε να περιγράψουμε με λίγες λέξεις την λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, θα τη χαρακτηρίζαμε ως δημιούργημα της φύσης στην καλύτερή της έμπνευση. Η δύναμη των εικόνων της που μας περιβάλλουν καθημερινά, καθορίζουν την καθημερινότητά μας ακόμη και τις αντιδράσεις μας. Σε ένα περιβάλλον απόλυτης ηρεμίας και απαράμιλλης ομορφιάς, δε θα μπορούσαν να μην ζουν άνθρωποι αρμονικοί, ζεστοί, φιλόξενοι, είτε είναι εργάτες της θάλασσας, είτε καθημερινοί άνθρωποι, ή ακόμη και επισκέπτες. Χρειάστηκαν ωστόσο, αρκετές δεκαετίες προκειμένου αυτός ο ευλογημένος τόπος να τεθεί σε απόλυτη προστασία. Η σύσταση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου,  πέρα από την τεχνοκρατική διάσταση, την επιστημονική μελέτη και την παρακολούθηση του οικοσυστήματος, κατάφερε με διαρκή ενημέρωση να ευαισθητοποιήσει, ακόμη και να κινητοποιήσει φορείς, πολίτες και κυρίως την νέα γενιά μέσα από διαδραστική διαδικασία εκπαίδευσης. Η ανακήρυξη δε της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο, αποτέλεσε κομβικό σημείο για την διασφάλιση αφενός της βιωσιμότητας, αφ ετέρου της συνολικής και ευρύτερης ανάδειξής της. Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, πέρα από ένα αρμονικό σύνολο πλούσιας βιοποικιλότητας, αποτελεί για το Δήμο μας, αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής του κουλτούρας, της παράδοσης και φυσικά του πολιτισμού της. Ενέπνευσε και συνεχίζει να εμπνέει  ανθρώπους του πνεύματος, των γραμμάτων και της τέχνης. Αποτελεί έκφραση δημιουργίας, στοχασμού και ανάτασης καλλιτεχνικών συναισθημάτων. Με άλλα λόγια   ο τόπος «γεννά» πολιτισμό. Και σίγουρα αυτό αποτέλεσε ένα από τα δυνατά μας σημεία και επιχειρήματα, όταν σχηματοποιήσαμε την πρόθεσή μας για την διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021. Πέρα από την ιστορικότητά της, η περιοχή μας συγκεντρώνει ένα πλούσιο πολιτισμικό κεφάλαιο, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τη Λιμνοθάλασσα, αποτελώντας ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα. Ένας από τους κυριότερους άξονες στην προώθηση της υποψηφιότητάς της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021, παραμένει η ανάδειξη και η προβολή του οικοσυστήματος, τόσο στα φυσικά του χαρακτηριστικά, όσο και στην ανθρωπογενή δραστηριότητα που τα περιβάλλει. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας που περιλαμβάνει την έκδοση λευκώματος και την προβολή του σχετικού ντοκιμαντέρ, θεωρώντας βεβαία την συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη, για την από κοινού επίτευξη των στόχων...

Περισσότερα