Παύλος Μοσχολιός: Oι οικονομολόγοι θα «σκίσουν» τα πτυχία τους…
Οκτ20

Παύλος Μοσχολιός: Oι οικονομολόγοι θα «σκίσουν» τα πτυχία τους…

    Με αφορμή την συζήτηση στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρώην Δήμαρχος Αγρινίου και επικεφαλής της πλειοψηφίας κ. Παύλος Μοσχολιός έκανε την ακόλουθη δήλωση. «Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου συζητήθηκε ο Απολογισμός και Ισολογισμός του Δήμου του έτους 2015. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας, προεξάρχοντος του Δημάρχου, συναγωνίζονταν για να πουν πόσο οικονομικά υγιής είναι ο Δήμος Αγρινίου. Πέρυσι στην συζήτηση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Δήμου για το 2014 οι ίδιοι ακριβώς Σύμβουλοι της πλειοψηφίας, έλεγαν πόσο κατεστραμμένος οικονομικά ήταν ο Δήμος, ο δε Δήμαρχος με περισσήαλαζονεία έλεγε, «όσοι μιλούσαν και λέγανε ότι παρέδωσαν υγιή οικονομικά Δήμο θα πρέπει να καταπιούν την γλώσσα τους». Τώρα πως σε ένα χρόνο, ένας μεγάλος οργανισμός όπως ο Δήμος Αγρινίου απόκατεστραμμένος έγινε οικονομικά υγιής και μάλιστα απ’ αυτή την Δημοτική Αρχή, είναι το «θαύμα» που τις επόμενες μέρες θα κάνει τους έγκριτους οικονομολόγους της χώρας να σκίσουν τα πτυχία...

Περισσότερα
Γ. Παπαναστασίου: Οι αριθμοί λένε την αλήθεια
Οκτ20

Γ. Παπαναστασίου: Οι αριθμοί λένε την αλήθεια

 Η μείωση δαπανών,ανταποδίδεται στους δημότες με νέα έργα.   Τα έργα πουυλοποιούνται με ίδιους πόρους σε όλο το εύρος του Δήμου,αλλά και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος από το υφιστάμενο πλεόνασμα έχει δεσμευτεί για νέες παρεμβάσεις,αποτελούν την αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι το αποθεματικό που δημιουργήθηκε, ως αποτέλεσμα της αυστηρής και ορθής διαχείρισης που ακολουθείται, ανταποδίδεται στους δημότες. Με το μήνυμα αυτό και με ταυτόχρονοκάλεσμα στην αντιπολίτευση να συνδράμει την προσπάθεια της δημοτικής αρχής, με εποικοδομητική στάση, ο κ. Γ. Παπαναστασίου παρουσίασε,τον Ισολογισμό-Απολογισμό του 2015, στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Παπαναστασίου τόνισε ότι μειώθηκε η σπατάλη και ταυτόχρονα αυξήθηκε το έργοσε όλους τους κρίσιμους τομείς. «Μειώσαμε τις δαπάνες για μίσθωση μηχανημάτων έργων αξιοποιώντας στο έπακρο τα μηχανήματα του Δήμου. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους, δυστυχώς για κάποιους, λένε μόνο την αλήθεια. Το οικονομικό μαξιλάρι του Δήμου είναι πλέον ισχυρό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαναστασίου. Ο Δήμαρχος Αγρινίου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμουμε τη μείωσητου κόστους των τοκοχρεολυσίωνκαι την επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής. «Καταστήσαμε ακόμα πιο βιώσιμο το Δήμο μας. Ας μην ξεχνάμεόμως, ότι κάποιοι μας λοιδόρησανόταν ενταχθήκαμε στα ληξιπρόθεσμα!». Ο Δήμαρχος Αγρινίου κάλεσε την αντιπολίτευση «να μην κάνει το άσπρο μαύρο και να μην πετάει ρουκέτες στον αέρα». Προκάλεσε δε τον προκάτοχό του«να μας πει, με συγκεκριμένα στοιχεία, πως προέκυψε το ποσό των 162 εκ. ευρώ για δήθεν «έργα» που επικαλείται μονίμως ότι δημοπράτησε κατά τη διάρκεια της θητείας του», διανέμοντας ταυτόχρονα και τα στοιχεία πληρωμών των έργων από τα οποία προκύπτει ότι τα έργα αυτά ήταν περί τα 50 εκ. ευρώ....

Περισσότερα
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
Οκτ20

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

    Σχετικές, για τον ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ είναι οι διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3463/2006 : «Απολογισμός – Ισολογισμός Δήμων» και για τον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 : «Κλαδικό Λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων». ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 Έσοδα εισπραχθέντα              54.238.683,07 Τακτικά                29.859.772,65 Έκτακτα                 13.656.649,65 Εισπράξεις ΠΟΕ & υπέρ τρίτων                   5.236.870,14 Χρηματικό υπόλοιπο (1-1-2015)                 5.485.390,63 Έξοδα πληρωθέντα                 46.518.850,59 Έξοδα                    25.461.594,23 Επενδύσεις                    13.005.405,47 Πληρωμές ΠΟΕ & αποδόσεις                      8.051.850,89 Χρηματικό Υπόλοιπο (31-12-2015)            7.719.832,48 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 Απαιτήσεις και υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       2.472.451,16 Απαιτήσεις       9.891.666,88 Διαθέσιμα  (31-12-2015)                        7.719.832,48 Κυκλοφορούν ενεργητικό Απαιτήσεις                      9.891.666,88 Διαθέσιμα         7.719.832,48 ΣΥΝΟΛΟ :          17.611.499,36 Ο δείκτης που καθορίζει τη σχέση κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις έχει ως εξής : 17.611.499,36/2.472.451,16 = 7,12   Οι αντίστοιχοι δείκτες τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια είχαν ως εξής : 2014 : 4,39,  2013:2,59,  2012:1,35,  2011:1,18 Ο παραπάνω δείκτης αφού ληφθούν υπόψη και οι Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού και Παθητικού, διαμορφώνεται ως εξής : 20.765.856,86/3996.779.33 = 5,19 Οι αντίστοιχοι δείκτες τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια είχαν ως εξής : 2014:4,45, 2013:2,40, 2012:1,50, 2011:1,43 Αποτελέσματα Το συνολικό αποτέλεσμα του Δήμου από το 2011 (εφαρμογή του νόμου 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») μέχρι σήμερα (χρήση του 2015) ανέρχεται στο ποσό των 3.194.143,58 € (πλεόνασμα) και το οποίο εμφανίζεται στο λογαριασμό του παθητικού «Υπόλοιπο πλεονάσματος σε νέο» Τα αποτελέσματα της χρήσεως συμπεριλαμβανομένων  και των αποσβέσεων, διαμορφώνονται ως εξής : Έσοδα χρήσεως   :   37.271.791,20 € Έξοδα χρήσεως   :  -36.210.703,19 € Αποτελέσματα χρήσεως  : 1.061.088,01  € Τα αποτελέσματα προ αποσβέσεων διαμορφώνονται σε :3.062.662,15 € Το αποτέλεσμα της χρήσης του 2015 κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με το αποτέλεσμα του έτους 2014 (πλεόνασμα ποσού : 1.046.409,04 €) σημειώνοντας αύξηση ποσού : 14.678,97 €. Δάνεια του Δήμου. Τα δάνεια του Δήμου ανέρχονται στο ποσό των 11.875.941,56 € και έχουν ως εξής : Εθνική Τράπεζα                 :    1.473.931,35 Τράπεζα Πειραιώς             :       185.987,01 Ταμείο Παρακ. & Δανείων  :  10.216.023,20 Αναχρηματοδότηση δανείων Τ.Π. & Δανείων(διατάξεις του άρθ. 81 του ν. 4316/2014 – σύμβαση 1961/31-03-2016). Άληκτο κεφάλαιο αναχρηματοδότησης :  10.216.023,20 € Συγχωνεύτηκε σε δύο δάνεια με επιτόκιο 4,3% Δάνειο 8.870.950,72 € για επενδυτικούς σκοπούς με διάρκεια αποπληρωμής 20 ετών (έως 31-12-2035). Δάνειο 1.345.072,48 € για ληξιπρόθεσμες οφειλές με διάρκεια αποπληρωμής 15 ετών (έως 31-12-2030). Ετήσια επιβάρυνση από 01-01-2016 για τοκοχρεολύσια : Πριν την αναχρηματοδότηση : 1.210.800,00 € Μετά την αναχρηματοδότηση :   793.725,92...

Περισσότερα
«Το άγαλμα που κρύωνε» από τα παιδιά του ΚΔΑΠ Ιερής πόλης Μεσολογγίου
Οκτ20

«Το άγαλμα που κρύωνε» από τα παιδιά του ΚΔΑΠ Ιερής πόλης Μεσολογγίου

    Με ιδιαίτερη επιτυχία παρουσιάσθηκε χθες το απόγευμα από τα παιδιά του ΚΔΑΠ Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, η θεατρική παράσταση «Το άγαλμα που κρύωνε», στο χώρο του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου. Στην παράσταση στην οποία συμμετείχαν παιδιά από τα καλλιτεχνικά τμήματα θεάτρου, μουσικής και χορού, το κοινό καλωσόρισαν ο Διευθυντής του ΚΔΑΠ Ι.Π. Μεσολογγίου Μιχάλης Ραυτόπουλος και η Θεατρολόγος Κατερίνα Ζαχοπούλου. Την μουσική της παράστασης επιμελήθηκε ο Δημήτρης Νικολάου ενώ η επιμέλεια των χορών έγινε από την Μαρίζα Φωκά. Χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκου Καραπάνου, απεύθυνε ο αντιδήμαρχος Σπ. Καρβέλης, ο οποίος συνεχάρη τα παιδιά αλλά και τους διοργανωτές της εντυπωσιακής εκδήλωσης. Ο κ. Καρβέλης χαρακτήρισε την παράσταση ως το αποτέλεσμα της δημιουργικής ενασχόλησης αλλά και της προσεκτικής προσέγγισης των ιδιαίτερων καλλιτεχνικών ευαισθησιών των παιδιών που φιλοξενούνται στη δομή. Όπως επεσήμανε, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει θερμά τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σε κάθε δημοτική ενότητα (Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Οινιάδες), όπου φιλοξενούνται συνολικά 450 παιδιά. Φορέας υλοποίησης της δομής των ΚΔΑΠ, είναι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Ιερής Πόλης...

Περισσότερα
Η καθημερινή άσκηση προλαμβάνει την άνοια
Οκτ20

Η καθημερινή άσκηση προλαμβάνει την άνοια

Άσκηση τρεις φορές την εβδομάδα μπορεί να αναστρέψει την άνοια στα πρώτα στάδιά της, σύμφωνα με νέα Καναδική έρευνα Τα οφέλη της άσκησης είναι γνωστά και οι γιατροί πάντα συστήνουν κάποιας μορφής σωματική δραστηριότητα καθώς η καλή φυσική κατάσταση περιορίζει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και άλλων ασθενειών. Νέα έρευνα ωστόσο, τα ευρήματα της οποίας δημοσιεύονται στην ιατρική επιθεώρηση Neurology, επισημαίνει πως η φυσική δραστηριότητα μπορεί να ανακόψει την εξέλιξη της νόσου και μετά την εκδήλωσή της. Τα συμπεράσματα της έρευνας ενισχύουν τις υπάρχουσες ενδείξεις πως η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση και γνωστικών προβλημάτων και όχι μόνο για να περιορίσει τον κίνδυνο εμφάνισής τους. Κλινική έρευνα σε ηλικιωμένους με μέσο όρο ηλικίας τα 74 έτη, διαπίστωσε πως εκείνοι που ασκούνταν για μία ώρα, τρεις φορές την εβδομάδα, παρατήρησαν βελτίωση συνολικά στις νοητικές δεξιότητές τους. Επίσης βελτιώθηκε η αρτηριακή τους πίεση κι έτσι μπορούσαν να περπατούν ακόμα περισσότερο. Ωστόσο η έρευνα επισημαίνει πως τα οφέλη διαρκούσαν μόνο όσο συνεχιζόταν η άσκηση. Η έρευνα έγινε από το University of British Columbia στο Καναδά, με τους ερευνητές να επικεντρώνονται σε ανθρώπους με πρώιμα σημάδια αγγειακής άνοιας, του δεύτερου συνηθέστερου είδους μετά το Αλτσχάιμερ....

Περισσότερα