Σεμινάρια-Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής στην Παπαστράτειο  Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου
Φεβ06

Σεμινάρια-Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής στην Παπαστράτειο  Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι Σχολικοί   Σύμβουλοι   φιλολόγων Δρ. Χρυσούλα  Σπυρέλη και Δρ. Απόστολος  Βετσόπουλος σε συνεργασία με την Παπαστράτειο  Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου διοργανώνουν ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Δημιουργικής Γραφής με  θέμα: «Δημιουργική Γραφή. Θεωρία και πράξη».  Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα Γυμνάσια «Νεοελληνική Λογοτεχνία», κλάδο του μαθήματος  «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» (σύμφωνα με το Π.Δ.126/ΦΕΚ211/11-11-2016), και στα ΕΠΑΛ το μάθημα «Νέα Ελληνικά» (σύμφωνα με την Υ.Α. με αρ. πρωτ. Φ4/183691/Δ4/1-11-2016) ΕΛΛΗΝΙΚΑ και υπηρετούν στα σχολεία επιστημονικής ευθύνης των  σχολικών  συμβούλων    Χ. Σπυρέλη και Α. Βετσόπουλου, αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.  Στο  δεύτερο σεμινάριο θα συμμετέχει ως επιμορφώτρια η προσκεκλημένη από τους διοργανωτές  Δρ. Ιωάννα Αρβανίτη,  Επιστημονική Συνεργάτης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  Τα Σεμινάρια-Εργαστήρια  θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ΗΜΕΡΑ/ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΡΙΤΗ 7-2-2017 11.45-1.45 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥΑΓΡΙΝΙΟΥ  Σεμινάριο- Εργαστήριο: Δημιουργική Γραφή.  Θεωρία & Πράξη ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ü  Βετσόπουλος Απόστολος ü  Σπυρέλη Χρυσούλα   ΤΡΙΤΗ 14-2-2017 11.45-1.45     ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ   ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ü  Αρβανίτη Ιωάννα ü  Βετσόπουλος Απόστολος ü  Σπυρέλη Χρυσούλα     ΤΡΙΤΗ 21-2-2017 11.45-1.45     ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ü  Βετσόπουλος Απόστολος ü  Σπυρέλη Χρυσούλα...

Περισσότερα
Πως να παρηγορούμε ;
Φεβ06

Πως να παρηγορούμε ;

Σὰν κεραυνοὶ ξέσπασαν οἱ θλιβερὲς εἰδήσεις γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς περιουσίας καὶ τὸν αἰφνίδιο θάνατο τῶν παιδιῶν τοῦ Ἰώβ. Ὅλα χάθηκαν τόσο ξαφνικὰ καὶ ἀπρόσ­μενα!   Καὶ τώρα καθισμένος ἔξω ἀπὸ τὸ σπιτικό του ὁ θεοσεβὴς καὶ πιστὸς Ἰώβ, μὲ ἕνα κομμάτι ἀπὸ πήλινο δοχεῖο στὰ χέρια του προσπαθεῖ νὰ ἀνακουφίσει τὸν πόνο ποὺ τοῦ προκαλοῦν οἱ πληγὲς τῆς ἀσθένειάς του.   Ὅλα τὰ ἐπιτρέπει ὁ Θεός, καὶ τὰ καλὰ καὶ τὰ ἄσχημα ποὺ μᾶς συμβαίνουν, σκέφτηκε ὁ Ἰώβ. Καὶ ὁ δίκαιος ἄνδρας τὰ δέχεται ὅλα μὲ πίστη καὶ ὑπομονή.   «Ὁ Κύριος ἔδωκεν, ὁ Κύριος ἀφείλατο· ὡς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν, οὕτω καὶ ἐγένετο· εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον» (Ἰὼβ α΄ 21)· αὐτὴ ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ ἀν­θρώπου τοῦ Θεοῦ μπροστὰ στὰ τόσα δεινά.   Κι ἐνῶ αὐτὸς δοξάζει τὸν Θεὸ μέσα στὴ θλίψη του, ἡ σύντροφος τῆς ζωῆς του τὸν κακίζει γι’ αὐτὴ τὴ στάση του. Θὰ περίμενε κανεὶς νὰ σταθεῖ δίπλα του καὶ νὰ τὸν παρηγορεῖ στὶς δύσκολες αὐτὲς ὧρες, μὰ ἐκείνη μιλᾶ σὰν ἄφρων, ἀνόητη γυναίκα.   Τὸν παροτρύνει νὰ βλα­­σφημήσει τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Θεοῦ καὶ σ’ Αὐτὸν νὰ ρίξει τὸ φταίξιμο ὅλης τῆς συμφορᾶς ποὺ τοὺς βρῆκε, προσ­θέτοντάς του ἀκόμη μεγαλύτερο πόνο.   Ἐκείνη ἀπὸ τὴν ὁποία περίμενε νὰ τοῦ συμπαρασταθεῖ, νὰ σηκώσει μαζί του τὸν σταυρὸ τῶν θλίψεων, ἐκείνη γίνεται τώ­ρα νέος πειρασμός.   Ἀκόμη καὶ οἱ φίλοι του Ἐλιφάζ, Βαλ­δὰδ καὶ Σωφὰρ ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκαν, τὸν πλήγωσαν καὶ τὸν ἀπογοήτευσαν. «Παρακλήτορας κακῶν» (Ἰὼβ ις΄ [16] 2) τοὺς χαρακτήρισε ὁ ἴδιος ὁ Ἰώβ.   Διότι κάθισαν κοντά του ἑπτὰ μερόνυχτα καὶ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸν παρηγορήσουν καὶ τὸν ἐγκατέλειψαν «σὰν τὸν ὁρμητικὸ χείμαρρο ποὺ φεύγει καὶ ρίχνεται στὴ θάλασσα χωρὶς νὰ ποτίζει τὴν πεδιάδα, ἢ σὰν τὸ κύμα, ποὺ μόλις φανεῖ ἐξαφανίζεται», ὅπως γράφεται στὸ βιβλίο τοῦ Ἰὼβ (ς΄ 15).   Μόνος καὶ ἀπαρηγόρητος μένει ὁ πολύαθλος Ἰώβ. Ἐπαληθεύονται οἱ στίχοι τοῦ Ψαλμωδοῦ στοὺς ὁποίους τονίζεται ἡ ἀνάγκη αὐτὴ τῆς συμπαραστάσεως μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «καὶ ὑπέμεινα συλλυπούμενον, καὶ οὐχ ὑπῆρξε, καὶ παρακαλοῦντας, καὶ οὐχ εὗρον».   Περίμενα κάποιον νὰ μὲ συμπονέσει, καὶ δὲν φάνηκε κανείς· καὶ ἀναζήτησα κάποιους νὰ μὲ παρηγορήσουν καὶ δὲν βρῆκα κανένα (Ψαλ. ξη΄ [68] 21).   Δύσκολες οἱ ὧρες τοῦ πόνου, τῶν θλίψεων, τῶν ἀπροσδόκητων ἀσθενειῶν, τοῦ αἰφνίδιου θανάτου προσ­φιλῶν προσώπων. Ὧρες ποὺ ζητοῦν οἱ ἄνθρωποι βοήθεια, συμπαράσταση, παρηγοριά.   Ἡ παρηγορία εἶναι χάρισμα. Μὲ πληρότητα μόνο ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ τὴ χαρίσει σ’ ὅσους πονοῦν.   Αὐτὴ ἡ θεία παρηγοριά, ἡ οὐράνια παράκληση, εἶναι τὸ φάρμακο τὴν ὥρα τοῦ πόνου καὶ ὅσο πιὸ γρήγορα ἔλθει, τόσο πιὸ εὔκολα μαλακώνει ἡ ψυχὴ καὶ στηρίζεται.   Ὡς ἄνθρωποι ὅμως ἔχουμε ἀνάγκη καὶ τῆς ἀνθρώπινης συμπαραστάσεως, τῆς παρηγοριᾶς καὶ βοήθειας...

Περισσότερα
Κλειστός από 19:00 έως 21:00 σήμερα Δευτέρα  ο Κόμβος Κεφαλόβρυσου.
Φεβ06

Κλειστός από 19:00 έως 21:00 σήμερα Δευτέρα  ο Κόμβος Κεφαλόβρυσου.

Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο Μπλόκο Κεφαλόβρυσου σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων και τον προγραμματισμό των δράσεων. Μετά από προτάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής αποφασίστηκε για την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, ο αποκλεισμός του κόμβου Κεφαλόβρυσου να πραγματοποιηθεί 19:00 έως 21:00. Την Τρίτη 7/2 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής στη Νίκαια Λάρισας, όπου και θα αποφασιστούν οι περαιτέρω δράσεις σε πανελλαδικό...

Περισσότερα