Αποκατάσταση κυκλοφορίας αυτ-των προς Βλοχό
Φεβ21

Αποκατάσταση κυκλοφορίας αυτ-των προς Βλοχό

Παραδόθηκε ξανά στην κυκλοφορία, ύστερα από άμεση παρέμβαση του Δήμου Αγρινίου, το κομμάτι του δρόμου που οδηγεί στον Βλοχό.Εξαιτίας κατολίσθησηςείχε διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ Καινουργίου και Βλοχού, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στην μετακίνηση των πολιτών. Mε  εντολή  του Δημάρχου Αγρινίου Γ. Παπαναστασίου ξεκίνησαν  οι εργασίες, την Δευτέρα 13 /02/2017 και ολοκληρώθηκαν στις  20/02/2017,  για την αποκατάσταση του τοιχίου αντιστήριξης μήκους 55 μ. με μεταβλητό ύψος από 3 – 5,50μ. Ο Δήμος Αγρινίου  έχοντας ως γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών  ανταποκρίθηκε άμεσα στην ανάγκη αποκατάστασης ενός επικίνδυνου σημείου για την διέλευση των κατοίκων της περιοχής...

Περισσότερα
Νέα έκτακτη χρηματοδότηση 80.000 ευρώ στο Δήμο Μεσολογγίου
Φεβ21

Νέα έκτακτη χρηματοδότηση 80.000 ευρώ στο Δήμο Μεσολογγίου

  Με σημερινή απόφαση 20/2/2017 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Πάνου Σκουρλέτη, ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου επιχορηγείται με νέα έκτακτη οικονομική ενίσχυση 80.000 ευρώ από το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από τις θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας» του οποίου ο λογαριασμός τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση πρέπει να διατεθεί αποκλειστικά στην επιδιόρθωση των ζημιών που προκλήθηκαν στα δίκτυα και τις υποδομές του Δήμου, λόγω των φυσικών καταστροφών. Η παράταξη μας «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» θεωρεί ότι αφ’ ενός μεν η έκτακτη χρηματοδότηση πρέπει να δοθεί αποκλειστικά και μόνο στις επιδιορθώσεις και στις επεκτάσεις σύνδεσης του δικτύου ύδρευσης Αιτωλικού με τα λοιπά δίκτυα του Δήμου και αφ’ ετέρου η εν λόγω απόφαση έρχεται να επιβεβαιώσει, για μια ακόμη φορά, το έντονο ενδιαφέρον της πολιτείας και του Υπουργείου Εσωτερικών απέναντι στα προβλήματα του Δήμου...

Περισσότερα
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Τετάρτη
Φεβ21

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Τετάρτη

Tην Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 στις 18:00,  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 312/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπήςκ. Γκούντας).   Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφασης της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με τίτλο: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, απολογισμού 2015 -Διαχειριστικός έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές». (Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥκα Σαλακίδου).   Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 3/2017 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με τίτλο: «Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017». (Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥκα Σαλακίδου).   Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού της πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Αγρινίου» και Κωδ. ΟΠΣ 5002126 του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).   Έγκριση ή μη της παράτασης λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).   Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους  2017, συνεχιζόμενων συμβάσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).   Έγκριση ή μη οφειλομένων δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).   Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου έτους 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).   Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).   Έγκριση ή μη του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών και Αναψυχής Αγρινίου (Δ.Ε.Π.Υ.Α.Α.) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).   Παράταση ισχύος   συμβάσεων για την προμήθεια  ειδών σίτισης  για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας).   Αγορά ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών επί των οδών Αρχιμήδη και Ηρακλείτου για την διάνοιξη των οδών. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Μελιάδης).   Απευθείας αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ανδρέα του Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ανδρέα). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα κ. Ευστάθιος Λαγός συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).   Απευθείας αγορά ακινήτουστην Τοπική Κοινότητα Στράτουτου Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφαση Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Στράτου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκούντας). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Στράτου κ. Αναστάσιος Πατσέας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).   Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 7/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Μελιάδης). Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει...

Περισσότερα