Περί επιμελητηριακής δεοντολογίας
Νοέ01

Περί επιμελητηριακής δεοντολογίας

    Αν δεν έχει γίνει αντιληπτό από κάποιους, η διαδικασία των Εκλογών στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας είναι πλέον στην δικαιοδοσία της Εκλογικής Επιτροπής η οποία πρέπει να φροντίσει, εκτός των άλλων, και να μην βγαίνουν ανακοινώσεις παραταξιακού χαρακτήρα από τα ίδια τα γραφεία του θεσμού.   Είναι οξύμωρο να επικαλούνται την επιμελητηριακή δεοντολογία όσοι δημοσιοποιούν ανακοινώσεις από το e-mail του Επιμελητηρίου, ακόμη και μετά την χθεσινή τελευταία συνεδρίαση του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου.   Ελπίζουμε να μην αναγκαστούμε να δημοσιοποιήσουμε -το πάνω από ένα μήνα- πρωτοκολλημένο αίτημά μας για κάλπες και σε άλλες πόλεις της Αιτωλοακαρνανίας, πλην του Αγρινίου.   Το θετικό για τον επιχειρηματικό κόσμο της Αιτωλοακαρνανίας είναι πως σύντομα θα υπάρξει ανατροπή σε ένα σύστημα τριάντα ετών στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.       ‘’ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ’’   ΓΙΩΡΓΟΣ...

Περισσότερα
Σύσκεψη  για θέματα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου
Νοέ01

Σύσκεψη για θέματα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου

    Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή της Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ευαγγελίας Τσέλιου – Παναγοδήμου και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Ν. Σολδάτου. Στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής  συμμετείχαν επίσης στελέχη του Υπουργείου αλλά και εκπρόσωποι δήμων απ όλη τη χώρα, προκειμένου να εκτιμηθεί η ετοιμότητα τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και φορέων στη σύνταξη και των κατά τόπους προγραμματικών σχεδιασμών (masterplan) λιμενικών ζωνών. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, συμπεριλαμβάνεται στους – ολιγάριθμους – φορείς που συνέταξε από τον Απρίλιο του 2017 την «Διερεύνηση σκοπιμότητας για τη δημιουργία Λιμένα Θαλαμηγών (MegaYacht – SuperYacht) στο Λιμένα Μεσολογγίου», την οποία και παρουσίασε κατά τη χθεσινή σύσκεψη. Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης διαδικασίας, θα ολοκληρωθεί με την υποβολή Τεχνικού Δελτίου, προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση της τελικής μελέτης του MasterPlan. Ωστόσο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης εργασίας με τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι εκπρόσωποι του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου συναντήθηκαν επίσης με το Διοικητή της νεοσύστατης Δημόσιας Αρχής Λιμένων Δημοσθένη Μπακόπουλο, θέτοντας και πάλι το ζήτημα της επίσπευσης παράδοσης – παραλαβής του Νομαρχιακού προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, μια διαδικασία που κρίνεται απαραίτητη για την οικονομική απεμπλοκή του φορέα. Η τρίτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Δ/νση Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών, όπου συζητήθηκε η διαδικασία χρηματοδότησης κατασκευής πλωτής εξέδρας στο Λιμάνι Μεσολογγίου, ύψους 100.000 ευρώ, η οποία ήδη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του...

Περισσότερα
Δεν ζητώ, αλλά απαιτώ την αστυνόμευσιν της περιοχής
Νοέ01

Δεν ζητώ, αλλά απαιτώ την αστυνόμευσιν της περιοχής

Κύριον Νικόλαον Τόσκαν Ἀναπληρωτήν Ὑπουργόν Προστασίας τοῦ Πολίτη Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑΣ   Κύριε Ὑπουργέ, Σᾶς γράφω τήν παροῦσαν ἐπιστολήν μέ μεγάλην ἀγωνίαν, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπό τήν δεινήν θέσιν εἰς τήν ὁποίαν ἔχουν περιέλθει αἱ Ἐπαρχίαι Πωγωνίου καί Κονίτσης, ἐξ  ἐπόψεως ἀσφαλείας, ὡς πρός τήν κακοποιόν δρᾶσιν ἀτόμων προερχομένων ἐξ Ἀλβανίας. Προσφάτως, (27.10.2017), διά τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου, ἔλαβον ἐπιστολήν ἀπό τόν πρόεδρον τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Καστάνιανης Πωγωνίου, κ. Δημήτριον Παπαγιάννην, εἰς τήν ὁποίαν ἐξιστορεῖ τήν ἐκεῖσε δραματικήν κατάστασιν, καί τῆς ὁποίας ἀκριβές φωτοαντίγραφον ἀποστέλλω συνημμένως ὑμῖν. Κύριε Ὑπουργέ, Παρά τό γεγονός, ὅτι, κατά καιρούς, ἔχομεν λάβει καθησυχαστικάς ὑποσχέσεις, ἐν τούτοις οὐδέν ἔχει – ἐν τοῖς πράγμασιν – ἐφαρμοσθῆ. Διότι τά ἀστυνομικά τμήματα ἔχουν ἀποδυναμωθῆ, παρομοίως δέ συμβαίνει καί μέ τά τμήματα «συνοριακῆς φύλαξης». Ἀτυχῶς, πολύ συχνά, ἰδίως ἐπ᾽ ἐσχάτων, οἱ ἄλλως καλοί καί δραστήριοι ἄνδρες των ἀπασχολοῦνται μέ ἀλλότρια καθήκοντα, μακράν τῆς περιοχῆς μας, ἡ ὁποία, οὕτω πως, μένει ἀθωράκιστος ἔναντι τῶν ποικίλων ἀδιστάκτων κακοποιῶν. Κύριε Ὑπουργέ, Αἱ δύο Ἐπαρχίαι Πωγωνίου καί Κονίτσης – γειτνιάζουσαι ἀμέσως μέ τήν Ἀλβανίαν –  κινδυνεύουν τά ἔσχατα. Συνεχῶς, δέχομαι ἐκκλήσεις διά νά παρέμβω. Τό ἔχω πράξει κατ᾽ ἐπανάληψιν. Τό πράττω καί τώρα, ἀπευθύνων πρός ὑμᾶς τό παρόν δραματικόν S.O.S. Καί δέν λέγω «ζητῶ», ἀλλά ἀπαιτῶ ἀπό τήν Πολιτείαν νά ἐπιδείξῃ, ἐπί τέλους, τό ἐνδιαφέρον της διά τήν Ἐπαρχίαν Πωγωνίου ἰδίως, ἀλλά καί Κονίτσης. Διότι, ἄλλως, ὁ ἀκριτικός πληθυσμός «θά πάρῃ τά μάτια του»  καί θά φύγη ! Ὁπότε, ὁ τόπος αὐτός, μέ τάς πολλάς ἐθνικάς περγαμηνάς, θά ἐρημώσῃ, ὅ μή γένοιτο. Καί, βεβαίως, τήν εὐθύνην θά φέρῃ ἀκεραίαν ἡ Πολιτεία, ἐάν συνεχίσῃ νά ἀδιαφορῇ διά τό φλέγον αὐτό ζήτημα. Κύριε Ὑπουργέ, Σᾶς τό λέγω εὐθέως καί ἄνευ περιστροφῶν: Τό πρᾶγμα δέν πάει ἄλλο. Πράξατε, ὅ,τι δεῖ διά τήν σωστήν καί ἀποτελεσματικήν ἀστυνόμευσιν τῆς περιοχῆς μας. Εὐελπιστῶν δέ ὅτι τό δικαιότατον τοῦτο αἴτημά μου θά γίνῃ εὐμενῶς δεκτόν παρ᾽ ὑμῶν, καί ὅτι δέν θά χρειασθῆ νά ἐπανέλθω, Διατελῶ   Ἀγωνιῶν εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ † Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης...

Περισσότερα