Πρόγραμμα χρηματοδότησης αλιέων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
Νοέ10

Πρόγραμμα χρηματοδότησης αλιέων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

      Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικού σκάφους» – Δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.Αλ.Θ.) 2014-2020 (ΑΔΑ: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ).   Δικαιούχοι είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους με αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή/και παραγάδια και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών. Οι λοιπές προϋποθέσεις ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση.   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αρχικά να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr και θα ακολουθεί ταχυδρομική υποβολή πλήρους φακέλου δικαιολογητικών στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ – Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ταχ. Δ/νση: Μιχαλακοπούλου 103, 11527 ΑΘΗΝΑ).   Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr  έχει οριστεί  η 09.11.2017 & ώρα 10:00 και ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων η 04.12.2017 & ώρα 15:00.   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας: κ. Κουντουράκη Ι. & κα Μπίζα Ε. (τηλ. 2131501186, 2131501184, FAX: 2107774090, E-mail: ikountourakis@mou.gr, empiza@mou.gr) και στα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής...

Περισσότερα
Εργα συντήρησης επαρχιακών οδών
Νοέ10

Εργα συντήρησης επαρχιακών οδών

    Σημαντικές αποφάσεις για τη δημοπράτηση έργων έλαβε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα οι αποφάσεις αφορούν: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, έγκριση της διακήρυξης και του σχεδίου της προκήρυξης καθώς και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΥ» Προϋπολογισμού:  950.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ) Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, έγκριση της διακήρυξης και του σχεδίου της προκήρυξης καθώς και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας» Προϋπολογισμού:  200.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ). Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, έγκριση της διακήρυξης και του σχεδίου της προκήρυξης καθώς και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 15Ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ» Προϋπολογισμού:  000,00 € ( με Φ.Π.Α.). Έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής της δημοπρασίας με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική δημοπράτηση) του έργου «Αποκατάσταση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας»  προϋπολογισμού 450.000,00 € ...

Περισσότερα
Απογραφή Ζωικού Κεφαλαίου
Νοέ10

Απογραφή Ζωικού Κεφαλαίου

  Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει όλους τους κατόχους αιγοπροβάτων και τους κατόχους χοίρων ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να προβούν στην υποχρεωτική ετήσια απογραφή των ζώων τους για το 2017 ως εξής: υποχρέωση απογραφής έχουν και όσοι έχουν  μηδενικό αριθμό ζωικού κεφαλαίου. για τα αιγοπρόβατα η απογραφή διενεργείται και κοινοποιείται στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή από 1 Νοεμβρίου µέχρι 15 Δεκεμβρίου για τους χοίρους απογραφή διενεργείται από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου και κοινοποιείται στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εντός 30 ημερών από τη διενέργεια της. Υπενθυμίζεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων η κοινοποίηση της απογραφής των αιγοπροβάτων και χοιροειδών μπορεί να γίνει: α)  µε  την  χρήση  από  τον  κτηνοτρόφο της  ψηφιακής  υπηρεσίας  στην  ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-services.minagric.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες εκεί και χωρίς την φυσική παρουσία του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσία ή β) µε την προσέλευση του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσία, Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τα εξής: -Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση που την επισυνάπτει στο μητρώο του. -Η ψηφιακή υποβολή δεν υποκαθιστά την υποχρέωση για ενημέρωση του μητρώου. -Η υποβολή απογραφής γίνεται μια φορά το χρόνο. -Η παράλειψη διενέργειας της απογραφής  και η μη ορθή συμπλήρωση του μητρώου αποτελούν παραβάσεις που επισύρουν διοικητικές κυρώσεις . Για  περισσότερες πληροφορίες οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας...

Περισσότερα