Μέχρι 31 Μαρτίου οι ανανεώσεις αδειών λαϊκής
Μαρ10

Μέχρι 31 Μαρτίου οι ανανεώσεις αδειών λαϊκής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Καλούνται οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017), να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με τα παρακάτω δικαιολογητικά, προκειμένου να προβούμε στην ανανέωση των επαγγελματικών αδειών έως 31 Μαρτίου 2018. Ειδικότερα: Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία. Για τη θεώρηση των αδειών υποβάλλονται από τους δικαιούχους: 1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωσηστην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: 1α. δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 τουΝ. 4497/2017. 1β. ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 τουΝ. 4497/2017. 1γ. ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, 1δ. ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 τουΝ. 4497/2017 (ημερήσιο τέλος). Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής, εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές, 4.έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματα δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21 τουΝ. 4497/2017,          5. φορολογική ενημερότητα, 6.ασφαλιστική ενημερότητα, 7. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, (Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης). 8.Δημοτική Ενημερότητα. 9.Επιπλέονγια τη θεώρηση της άδειας κατατίθεται υπέρ της αρμόδιας αρχής Παράβολο 15,00 ευρώ(Y.A. 12679/01.02.2018, ΦΕΚ 353/07.02.2018 τ.Β’). Για περαιτέρω πληροφορίες απευθύνεστε στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων &Ρύθμισης ΕμπορικώνΔραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης και στα τηλ.: 2641363526, 2641363450,κ. Ν. Πλεξίδακαι κ. Μ. Ευαγγελάτου.   Ο Αντιδήμαρχος   Ιωάννης...

Περισσότερα
Υπογραφή σύμβασης κατασκευής Λυκείου Θέρμου
Μαρ10

Υπογραφή σύμβασης κατασκευής Λυκείου Θέρμου

  Σε τροχιά υλοποίησης το Λύκειο Θέρμου μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου που προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, σε συνέχεια της εισήγησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνας Σταρακά. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Λυκείου Θέρμου», προϋπολογισμού 3.450.000,00€ υπογράφηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη και του αναδόχου που είναι η  εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Πάτρα. Πρόκειται για μία σημαντική εκπαιδευτική υποδομή στο Δήμο Θέρμου.  Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα. Αντικείμενο του έργου είναι η ανέγερση Διδακτηρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Λυκείου Θέρμου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, δυναμικότητας 120 μαθητών. Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Θέρμου, ενώ την υλοποίηση έχει αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. «Όταν υπάρχει συνεργασία, υπάρχει και αποτέλεσμα. Διαφορετικά γινόμαστε δέσμιοι της γκρίνιας και της μιζέριας» ανέφερε ο κ. Κατσιφάρας. Η ανέγερση του κτιρίου θα γίνει σε οικόπεδο, εντός του οικισμού του Δήμου Θέρμου, συνολικού εμβαδού 8124,99 τμ. Το υπό ανέγερση Διδακτήριο είναι διώροφο με υπόγειο και περιλαμβάνει οκτώ αίθουσες διδασκαλίας, δύο αίθουσες Πληροφορικής, εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, βιβλιοθήκη, δύο αίθουσες-εργαστήρια Ξένης Γλώσσας, εργαστήριο Αισθητικής Αγωγής, γραφεία δασκάλων, διεύθυνσης, γραμματείας & αρχείου, γραφείο συλλόγου Γονέων, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο καθώς και αποθηκευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στον αύλειο χώρο προβλέπεται η κατασκευή γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, καθιστικά και δενδροφύτευση. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 2032,60 τετραγωνικά μέτρα περίπου τα οποία κατανέμονται σε 1844,20 τ.μ. στο ισόγειο και τον όροφο του κτιρίου και σε 188,40 τ.μ. στο υπόστεγο, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 170 τ.μ. του υπογείου. «Η  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει προτεραιότητα στην εκπαίδευση ώστε τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα στα πιο σύγχρονα, πιο ασφαλή και καλύτερα εξοπλισμένα σχολεία. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε  σε διαρκή συνεργασία με τους Δημάρχους, καταγράφοντας τις ανάγκες για τη σχολική στέγη. Η Περιφέρειά μας είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, που στηρίζεται άμεσα στις υποδομές. Στόχος μας είναι τα σχολεία να λειτουργούν απρόσκοπτα και να κατακτούν την γνώση οι μαθητές μας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας. Ο Περιφερειάρχης παρέδωσε τις συμβάσεις στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, προκειμένου να ακολουθηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να ξεκινήσει η υλοποίηση της ανέγερσης του νέου Λυκείου...

Περισσότερα
Ιδρύθηκε Ένωση Δημάρχων Αιτωλ/νίας. Το πρώτο Δ.Σ.
Μαρ10

Ιδρύθηκε Ένωση Δημάρχων Αιτωλ/νίας. Το πρώτο Δ.Σ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι. – χαίρετε Η ένωσή μας είναι πια μια πραγματικότητα. Με την έγκριση του καταστατικού της (Αρ. 19/18-7-2016 Ειρηνοδικείο Αγρινίου ), ακολούθησε η εκλογή του πρώτου της Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό του Νομού, κατά το καταστατικό μας, με έδρα το Αγρίνιο και το οποίο έχει ως εξής: Πρόεδρος ο κ. Μουρτζιάπης Δημήτριος (Αγρίνιο) Α΄ Αντιπρόεδρος ο κ. Γρίβας Αντώνης (Μεσολόγγι) Β’ Αντιπρόεδρος ο κ. Παπαθανάσης Αθανάσιος (Ναύπακτος) Γενικός Γραμματέας ο κ. Φουντούλης Βασίλειος (Αγρίνιο) Ταμίας ο κ. Σολδάτος Νικόλαος (Ακτίου Βόνιτσας) Έφορος Δημ. Σχέσεων ο κ. Κωνσταντάρας Σπύρος (θέρμο) Μέλη: -η κα. Σωτηρίου Μαρία (Αμφιλοχία) -ο κ. Γαζέτας Παναγιώτης (Ξηρομέρου) -ο κ. Καραπάνος Νικόλαος (Μεσολογγίου)   Τα ιδρυτικά μέλη της ένωσης είναι 55 πρώην και νύν Δήμαρχοι του Νομού, επί του συνόλου 79. Η αιτιολογική βάση για την ίδρυση της ένωσης εκτιμούμε ότι είναι προφανής: Είναι γνωστό ότι η Τ.Α. σα θεσμός άμεσης Δημοκρατίας αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό πυλώνα για την προκοπή των τοπικών και ευρύτερων κοινωνιών, μέσα όμως από τεράστιες ιδιαίτερα στις μέρες μας δυσκολίες. Τον αγώνα και την αγωνία των συναδέλφων μας Δημάρχων που τώρα κυβερνούν τους Δήμους μας, απόλυτα κατανοούμε αφού αυτές τις ανηφόρες όλοι μας τις περάσαμε νωρίτερα. Τοποθετούμαστε λοιπόν δίπλα και κοντά τους. Κι εδώ επιθυμούμε να κάνουμε τούτο καθαρό: Η ένωσή μας δεν έρχεται να υποκαταστήσει κανένα και σε τίποτε. Αντιθέτως μάλιστα μέσα από το ρόλο απόλυτα διακριτό, πρόθεση έχουμε να σταθούμε υποστηριχτικά στο έργο των νυν Δημάρχων συναδέλφων μας. Άλλωστε αυτό είναι και η καταστατική μας δέσμευση. Για τούτο, θεωρούμε πως η μεγάλη εμπειρία των μελών μας, που ως εδώ ήταν αδρανής και λανθάνουσα αποτελεί ασφαλές κεφάλαιο κοινωνικό, που μπορεί και πρέπει να μπει στην υπηρέτηση των Λαϊκών συμφερόντων του Νομού μας , που τόσο ταλανίζετε από προβλήματα υπανάπτυξης και ποιότητας ζωής των πολιτών του. Κι αυτό να γίνει από άλλη σκοπιά και βάση συλλογική και μαζική, την ένωση. Και σε αυτό φρονούμε ότι δεν περισσεύει κανείς. Η ένωσή μας άλλωστε με τον Παναιτωλοακαρνανικό χαρακτήρα της φρονούμε ότι θα βοηθήσει να καλυφθεί το κενό που άφησε η κατάργηση ( με τον Καλλικράτη ) της ΤΕΔ του Νομού μας και που ήταν η συγκροτημένη φωνή του. Κι ακόμα λέγεται ότι ο Καλλικράτης θα μπει πάλι στο τραπέζι για διορθωτικές παρεμβάσεις, και το ζούμε αυτό κάθε μέρα σε πόσα σημεία άλλωστε δεν θέλει τέτοιες! Η δυναμική μας συγκροτημένη άποψη εκεί, με πρώτους τους νυν Δημάρχους, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει καθοριστικά μέγιστα να βελτιωθεί το Νομοθέτημα σε ζητήματα όπως: Η παραπέρα θεωρική θωράκιση των αιρετών της Τ.Α. στην άσκηση του έργου τους έτσι που να μη διασύρονται συχνά χωρίς λόγο από διάθεση εσωστρέφειας και μόνο. Η αποκέντρωση παραπέρα αρμοδιοτήτων και πόρων...

Περισσότερα
Τρόποι προφύλαξης από τα κουνούπια
Μαρ10

Τρόποι προφύλαξης από τα κουνούπια

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ   O Δήμος Αγρινίου εφιστά την προσοχή των πολιτών αυτή την εποχή για τα κουνούπια και καλεί όλους τους πολίτες να εφαρμόσουν ατομικά και προληπτικά μέτρα προφύλαξης προκειμένου να συμβάλουν στο μέτρο του δυνατού στην προσπάθεια εξάλειψης των εστιών ανάπτυξης τους γύρω από τις κατοικίες τους και να προστατευτούν από αυτά. Τα κουνούπια αποτελούν έναν σοβαρότατο κίνδυνο μετάδοσης στον άνθρωπο μολυσματικών ασθενειών μέσω των τσιμπημάτων (ιός της ελονοσίας, ιός του Δυτικού Νείλου, Δάγκειος Πυρετός, νόσος Zika κ.α. ). Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ( ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους τρόπους προφύλαξης από τα κουνούπια, καθώς αυτά μπορούν να μεταδώσουν διάφορα σοβαρά νοσήματα. Οι σημαντικότερες εστίες αναπαραγωγής τους είναι τα έλη, οι βάλτοι, οι ορυζώνες, οι όχθες των ποταμών και των λιμνών, τα αρδευτικά και αποστραγγιστικά κανάλια, το γκαζόν, οι δεξαμενές, οι πισίνες, οι βόθροι, τα φρεάτια, οι γλάστρες, τα δοχεία, τα άχρηστα ελαστικά, οι ποτίστρες ζώων, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια και άλλοι χώροι και αντικείμενα που κατακρατούν το νερό. Η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση των κουνουπιών είναι απαραίτητη δεδομένου ότι σε ιδιωτικούς χώρους υπάρχουν χιλιάδες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών και πολλά από τα κουνούπια  που μας ταλαιπωρούν προέρχονται από ιδιόκτητους χώρους, όπως είναι οι αυλές και οι βεράντες των σπιτιών μας.   Για την επιτυχία του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών είναι απαραίτητη η συμβολή όλων μας.   Όπου υπάρχουν κουνούπια υπάρχουν στάσιμα νερά!   ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ -Καθάριζε από τα φύλλα τα λούκια της βροχής, τα φρεάτια και τα αυλάκια. -Κάλυψε με αντικουνουπικά πλέγματα (σήτες) τα παράθυρα των σπιτιών και τους αγωγούς εξαερισμού των βόθρων. -Απέφυγε την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων και λυμάτων των οικιών καθώς και τη δημιουργία βούρκων από αυτά. -Απομάκρυνε το στάσιμο νερό από τα πιατάκια των γλαστρών και των βάζων. -Άδειαζε κάθε 4-5 ημέρες τα δοχεία με λιμνάζοντα νερά (βαρέλια, κουβάδες, λεκάνες, καροτσάκια, πηγάδια, κοντέινερ κλπ). -Κάλυψε τα δοχεία-περιέκτες με στάσιμο-λιμνάζον νερό που δεν μπορεί να απομακρυνθεί -Άνοιξε οπές αποστράγγισης σε δοχεία και απομάκρυνε παλιά λάστιχα τα οποία συλλέγουν νερό και δεν μπορούν να αδειάσουν. -Φύλαξε τα δοχεία νερού που δεν χρησιμοποιούνται γυρισμένα ανάποδα. -Πότισε τα φυτά κατά προτίμηση τις πρωινές ώρες. -Κούρευε  τακτικά το γκαζόν, τα φυτά, τους θάμνους και τις φυλλωσιές  στον κήπο. -Καθάριζε τακτικά τον κήπο από τα ξερά κλαδιά και τα άγρια χόρτα, καθώς και τις διακοσμητικές δεξαμενές στις αυλές των σπιτιών. -Επιδιόρθωσε υδροσωλήνες που έχουν διαρροή νερού. -Καθάριζε συχνά τους στάβλους των ζώων και ανανέωνε τακτικά το νερό στις ποτίστρες.   ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Πώς να αποφύγω τα τσιμπήματα των κουνουπιών   -Με τη χρήση εντομοαπωθητικών στο δέρμα και εντομοκτόνων στον αέρα (αποφυγή...

Περισσότερα