ΕΙΣΗΓΗΣΗ Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ
Μαΐ08

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ

Εισήγηση του Δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου  στην συζήτηση επί του κατατεθέντος για διαβούλευση σχέδιο νόμου με θέμα την:««Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)»: «Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα της σημερινής συνεδρίασης αγγίζει την καρδιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Καλούμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, και σε μικρό χρονικό διάστημα, να αποφασίσουμε για μια αλλαγή  που θα καθορίσει το μέλλον  και τη λειτουργία της.Το νομοσχέδιο που αφορά μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση, τελικά, εγκλωβίζεται  στην μικροπολιτική διάθεση της Κυβέρνησης  και σε μια κοντόφθαλμη λογική που υποδεικνύει τον έλεγχο και, εν τέλει, τη διάλυση των δήμων.Δύο χρόνια περιμέναμε ένα νομοσχέδιο για την διοικητική μεταρρύθμιση της Χώρας. Αντί αυτού παραλάβαμε ένα κείμενο που αντιστέκεται στη λογική. Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση επιθυμεί να απλώσει  το μακρύ χέρι της στην Αυτοδιοίκηση. Ας είμαστε ειλικρινείς. Σε καμία ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου δεν αποτελεί μεταρρύθμιση η αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Δεν αλλάζει το Κράτος αλλάζοντας απλώς τον εκλογικό νόμο.  Οι Δήμοι δεν χρειάζονται απλή αναλογική για να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα. Δυστυχώς, το  συγκεκριμένο σχέδιο νόμου,  δεν λειτουργεί προς όφελος  των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.  Δεν προωθεί καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση στη λειτουργία του Κράτους, δεν  επιλύει κανένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης,  δεν λαμβάνει υπόψη καμία από τις προτάσεις που κατέθεσε  το σύνολο των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας. Την ώρα που οι κοινωνίες  έχουν ανάγκη από μια δημιουργική αλλαγή, η Κυβέρνηση προωθεί ένα νόμο, ο οποίος,  καθιστά ακόμη πιο σφικτό τον εναγκαλισμό της Αυτοδιοίκησης από την Κεντρική Εξουσία. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς κατασκευάζει Δήμους ομήρους του εκάστοτε Υπουργού.Με τις επιχειρούμενες αλλαγές τίθενται σε κίνδυνο οι κοινωνικές υπηρεσίες που σήμερα προσφέρουν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα.Η χρηματοδότησή τους θα εξαρτάται από μικροκομματικούς στόχους.Μέσω του σχεδίου νόμου προτείνεται μια κατηγοριοποίηση των Δήμων  η οποία ενώ,  αναγνωρίζει νομικά ότι οι δήμοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν διατυπώνει ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την ισότιμη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες σε όποιον Δήμο και αν κατοικούν. Προβλέπεται η μείωση της θητείας των αιρετών από 5 σε 4 χρόνια, σε αντίθεση με ότι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε βάρος του προγραμματικού σχεδιασμού των Δήμων. Δεν προωθεί την αποκέντρωση και τη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με τη  μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων από το Κεντρικό Κράτος προς την Αυτοδιοίκηση. Ο εκλογικός νόμος, με εντελώς αντιδημοκρατική λογική, μειώνει τον αριθμό των υποψηφίων που μπορούν να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια. Με την απλή αναλογική στην κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου οι δήμαρχοι,  οι οποίοι  δεν θα εκλεγούν από τον πρώτο γύρο,  δεν θα έχουν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση επιζητά,...

Περισσότερα

Έγκριση ψηφίσματος ΚΕΔΕ για το νομοσχέδιο «Κλεισθένης» από το Δημοτικό Συμβούλιο

  Μετά από εισήγηση του Δημάρχου Νίκου Καραπάνου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενέκρινε χθες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του, το ψήφισμα που εξέδωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που αφορά τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την χαρακτηριστική ονομασία «Κλεισθένης».Εκ των δημοτικών συμβούλων Ιερής Πόλης Μεσολογγίου που συμμετείχαν στην διαδικασία, 18 υπερψήφισαν την εισήγηση του Δημάρχου, ενώ 5 τάχθηκαν κατά. Στο ψήφισμα αναφέρεται ότι το νομοσχέδιο: Δεν προωθεί καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση στη λειτουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης , που είναι κοινώς αποδεκτό ότι έχει ανάγκη η χώρα και οι πολίτες. Δεν αντιμετωπίζει και δεν επιλύει κανένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που το μόνο που αλλάζει ουσιαστικά, είναι το εκλογικό σύστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Για πρώτη φορά θεσπίζονται δύο διαφορετικά εκλογικά συστήματα, για κοινότητες ανω των 500 κατοίκων και για κοινότητες κάτω των 500, , όπου εισάγεται ενιαίο ψηφοδέλτιο. Την ώρα που η χώρα έχει ανάγκη από μια δημιουργική ανατροπή στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους τα προβλήματα που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία και την κρίση, η Κυβέρνηση προωθεί ένα Νόμο που καθιστά ακόμη πιο σφικτό τον εναγκαλισμό της Αυτοδιοίκησης από την Κεντρική Εξουσία. Προβλέπει τη μείωση της θητείας των αιρετών από 5, σε 4 χρόνια, σε αντίθεση με ότι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε βάρος του προγραμματικού σχεδιασμού των Δήμων. Τα προβλήματα των Δήμων δεν θα επιλυθούν με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος αλλά με αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους, με ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας τους, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν προωθεί την αποκέντρωση και τη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με τη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων από το Κεντρικό Κράτος προς την Αυτοδιοίκηση. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξήχθη, δεν υπήρξε καμία συνάντηση μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων και των εκπροσώπων της ΚΕΔΕ για να συζητηθεί το θέμα της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου δύο χρόνια ένας διάλογος μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των θεσμικών εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, στο νομοσχέδιο αυτό δεν συμπεριλήφθηκε καμία από τις προτάσεις που έχει καταθέσει η Κ.Ε.Δ.Ε. , οι οποίες διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο τριών συνεδρίων, σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Θα προκαλέσει ακυβερνησία στους Δήμους. Με την απλή αναλογική στην κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, οι δήμαρχοι που δεν θα εκλεγούν από τον πρώτο γύρο, αλλά στο δεύτερο, δεν θα έχουν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους συμβιβασμούς και τις ισορροπίες για να ληφθεί μια απόφαση. Είναι φανερό ότι η...

Περισσότερα
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΤΟ ΄΄ΑΝΕΣΙΣ΄΄
Μαΐ08

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ  ΣΤΟ ΄΄ΑΝΕΣΙΣ΄΄

  Από τις 4 Μαΐου 2018 στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΄΄ΑΝΕΣΙΣ΄΄ ξεκίνησε το  ΄΄Φεστιβάλ Κινηματογράφου΄΄ , που περιλαμβάνει ταινίες  από το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας, ταινίες από το Σουηδικό Κινηματογράφο και ταινίες που προβλήθηκαν στο 20o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης του 2018 . Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ   Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί στις 9 Μάιου 2018 και το υπόλοιπο πρόγραμμα έχει ως εξής : 20ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δευτέρα  7 Μαΐου 2018 ΏΡΑ 7,00 Ενότητα : ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τίτλος : CITIZEN XENOS Σκηνοθέτης :Λουκάς Παλαιοκρασάς Διάρκεια : 63’ Μια ταινία που ακολουθεί τη καθημερινότητα 6 χαρακτήρων στο νησί της Λέσβου εξερευνώντας τις επιπτώσεις που έχει φέρει η μεταναστευτική κρίση στη ζωή τους.  Πρόσφυγες και εθελοντές, μοιράζονται τις εμπειρίες τους από το ταξίδι στις ακτές τις Λέσβου έως το κέντρο της Αθήνας και τα σύνορα της Ελλάδας   Ενότητα : ΠΑΝΟΡΑΜΑ Τίτλος : ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ… Σκηνοθέτης : Δημήτρης Σταμάτης – Ιωάννα Νεοφύτου Διάρκεια : 23’ Μια ομάδα παιδιών από το Αφγανιστάν στο Κέντρο Φιλοξενίας Σκαραμαγκά, ζωγραφίζουν τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες από τον πόλεμο και το ταξίδι τους. Περιγράφουν μέσα από τις ζωγραφιές τους την πόλη τους όπως τη θυμούνται, την πόλη που φιλοξενούνται και την πόλη στην οποία θα ήθελαν να ζήσουν στο μέλλον. Ενότητα : ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τίτλος : NO PLACE FOR A REBEL Σκηνοθέτης : Αριάδνη Ασημακοπούλου – maartje Wegdam Διάρκεια : 76’ Δεκάξι χρόνια μετά την απαγωγή του σε παιδική ηλικία από τον ετρατό αντίστασης του Κυρίου (lra) του joseph kony, κατορθώνει ο opono opondo να διαφύγει και ενήλικος πλέον επιστρέφει στους δικούς  του με to βαθμό του κομαντάντ. τώρα προσπαθεί να προσαρμοστεί στην  νέα πραγματικότητα  της αστικής κοινωνίας Ενότητα : ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τίτλος : INTERLUDE Σκηνοθέτης : Joshua Olsthoorn – Λευτέρης Καλτσάς Διάρκεια : 40’ Σε μια Αθηναική αποθήκη, καθισμένοι πάνω στα  χαρτοκιβώτια των αποθεμάτων, 1 νεαρή γυναίκα και 5 νεαροί άνδρες, από διαφορετικές χώρες της Μέσης Ανατολής, αφηγούνται στη γλώσσας τους, θραύσματα από τη ζωή τους. Ακούμε τα λόγια ανθρώπων που είναι επίσης «αποθεματοποιημένοι» ή κλειδωμένοι για κάποιο απροσδιόριστο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα.   Ενότητα : ΠΑΝΟΡΑΜΑ Τίτλος : ΕΞΩ Σκηνοθέτης : Πέτρος Νιαμονιτάκης Διάρκεια : 21’   Ένας άστεγος άνδρας ακολουθείται -αλλά και γίνεται ο ίδιος- η κάμερά μας. Η Αθήνα του 2017, μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που ζεί και παρατηρεί τους ανθρώπους, Έξω. Δεν ανήκει εκεί, αλλά ευχαριστεί το Θεό που έχει έστω αυτό το Έξω. Κι ας είναι το πιο δύσκολο μέρος για να ζει κανείς. Τρίτη 8 Μαΐου 2018 ΏΡΑ 7,00 Ενότητα : ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ Τίτλος : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Σκηνοθέτης : Μενέλαος Καραμαγγιώλης Διάρκεια : 63’ Μπορεί το θέατρο να γίνει τρόπος εκπαίδευσης και επανένταξης για τους ανήλικους...

Περισσότερα
Γ. Βαρεμένος : «Εντός των ημερών η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στους πλημμυροπαθείς»
Μαΐ08

Γ. Βαρεμένος : «Εντός των ημερών η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης στους πλημμυροπαθείς»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις αποζημιώσεις προς τους κατοίκους των περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Δεκεμβρίου 2017, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βαρεμένος έκανε γνωστό ότι έχει τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης ότι, μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των γραφειοκρατικών διαδικασιών, θα τεθεί εντός των επομένων ημερών η τελευταία υπογραφή για την καταβολή των εκτάκτων χρηματικών ενισχύσεων. Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη ενίσχυση των πλημμυροπαθών της Αιτωλοακαρνανίας, με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυσαν για τα θύματα των καταστροφών στη Δυτική Αττική και σε άλλες περιοχές που είχαν πληγεί τους προηγούμενους μήνες, αποφασίστηκε με την ψήφιση τροπολογίας που είχαν καταθέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βαρεμένος και Μαρία Τριανταφύλλου. Το επίδομα ανέρχεται για τα φυσικά πρόσωπα στο ποσόν των 5.000 ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσόν των 8.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά...

Περισσότερα
Εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης  στο Αγρίνιο από το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»
Μαΐ08

Εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης  στο Αγρίνιο από το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»

    Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» Αγρινίου θέλοντας να γιορτάσει την Ημέρα της Ευρώπης διοργανώνει την Τρίτη 8 Μαΐου και ώρα 10.30 π.μ. επί της Χαριλάου Τρικούπη (μπροστά από το Δημαρχείο Αγρινίου) εκδήλωση, με τίτλο «Όλοι διαφορετικοί, όλοι χρήσιμοι, όλοι ίσοι». Η λειτουργία του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΚΔΗΦ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» ατόμων με αναπηρία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα...

Περισσότερα