ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΡΙΒΑ
Ιούλ16

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΡΙΒΑ

Την Τρίτη 17-07-2018ξεκινά η κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΡΙΒΑ». Η συνολική διάρκεια του έργου σύμφωνα με την σύμβαση είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες.Λόγω της φύσης του έργου και της περιοχής παρέμβασης, η κατασκευή θα γίνεται τμηματικά ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των οχημάτων και των πεζών αλλά και γενικότερα η λειτουργία της περιοχής του έργου. Για την έντεχνη κατασκευή του έργου απαιτείται το κλείσιμο τμημάτων της οδού Γρίβα ως εξής: 1.Τμήμα 1ο – από οδ. Αλεξόπουλου έως οδό Μακρή. Τμήμα 2ο – από οδό Μακρή έως οδό Α. Παναγόπουλου, συμπεριλαμβανομένης και της οδού Πύρρας (κάθετη στην οδό Γρίβα). Τμήμα 3ο -από οδό Α. Παναγόπουλου έως οδό Μπαϊμπά. Τμήμα 4ο -από οδό Μπαϊμπά έως οδό Ι. Σταΐκου, συμπεριλαμβανομένου και του πεζόδρομου (κάθετος στην οδό Γρίβα). Η διάρκεια κλεισίματος του κάθε τμήματος  θα είναι περίπου 2 μήνες. Σημειώνουμε ότι θα απαιτείται το κλείσιμο των διασταυρώσεων της οδού Γρίβα με τις παραπάνω κάθετες για την κατασκευή των προσαρμογών μεταξύ τους, διάρκειας όχι παραπάνω από 1 έως 2...

Περισσότερα