Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση για συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Αγρινίου
Μαρ06

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση για συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Αγρινίου

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση μικρών και μεγάλων στην πρόσκληση της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Αγρινίου: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» του Δήμου Αγρινίουγια συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων. Συγκεκριμένα, η δράση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 και τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 στο Δημοτικό Κινηματογράφο«ΑΝΕΣΙΣ»με αφορμή τη δωρεάν προβολή της ταινίας Ράλφ εναντίονΊντερνετ – RalphBreakstheInternet. Την προηγούμενη Κυριακή μικρά παιδιά συνοδευόμενα από τους γονείς τους και τη Δευτέρα από τους δασκάλους τους μετέφεραν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης στηρίζοντας  με τη συνεισφορά τους το έργο των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αγρινίου. Καθημερινά η Δομή Παροχής Συσσίτιο του Δήμου Αγρινίου προσφέρει σε 83 συμπολίτες μας το μεσημεριανό τους γεύμα ενώ σε μηνιαία βάση οικογένειες λαμβάνουν  είδη πρώτης ανάγκης  από το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Αντίστοιχα συμπολίτες μας που αδυνατούν να ανταποκριθούν στην αγορά των απαραίτητων για την υγεία τους φαρμάκων  υποστηρίζονται από το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αγρινίου. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Αγρινίου και η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους εκείνους, μικρούς και μεγάλους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, τα Δημοτικά Σχολεία, τα Νηπιαγωγεία, το 1ο και το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και  το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  Αγρινίου καθώς επίσης και το προσωπικό του Κινηματογράφου «Άνεσης» για την εγκάρδια φιλοξενία . Όλοι μαζί στέλνουμε ένα μήνυμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και...

Περισσότερα
Εργασίες  στο επαρχιακό  οδικό δίκτυο της Αιτωλοακαρνανίας
Μαρ06

Εργασίες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Αιτωλοακαρνανίας

Στην υπογραφή σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Οδών – Μικρά Τεχνικά Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αποτελεί τμήμα της εργολαβίας «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας». Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν σε τουλάχιστον 20 σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση και στη βελτίωση της. Στην εργολαβία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλειας, παρεμβάσεις μικρής έκτασης που θα εκτελούνται τοπικά και θα γίνονται τμηματικά. Στο πλαίσιο της εργολαβίας προβλέπεται επίσης οποιοδήποτε άλλη εργασία προκύψει από έντονα καιρικά φαινόμενα ή άλλα αίτια που πιθανόν παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση του εργολάβου προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες άρσης επικινδυνότητας, επισκευής και συντήρησης για την αποκατάσταση των υπαρχουσών φθορών των οδικών τμημάτων, με στόχο τη βελτίωση οδικής...

Περισσότερα
Περιοδεία στο νομό Αιτωλ/νίας του υποψήφιου  ευρωβουλευτή Λευτέρη Βαρουξή
Μαρ06

Περιοδεία στο νομό Αιτωλ/νίας του υποψήφιου ευρωβουλευτή Λευτέρη Βαρουξή

Περιοδεία στο νομό Αιτωλοακαρνανίας πραγματοποίησε το Σάββατο ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ν.Δ και πρόεδρος της Αναπτυξιακής εταιρείας Επιμελητηρίου Ηλείας Λευτέρης Βαρουξής Κατά την περιοδεία του είχε συναντήσεις με δήμαρχους, υποψήφιους δημάρχους , περιφερειακούς συμβούλους και εκπροσώπους φορέων που στο σύνολό τους «αγκάλιασαν» τον Ηλείο υποψήφιο ευρωβουλευτή και δήλωσαν πως θα τον στηρίξουν. Στο πλαίσιο της περιοδείας του ο κ. Βαρουξής συμμετείχε στη συνεδρίαση της  Νομαρχιακής  Συνέλευσης (ΝΟ.Σ) νομού Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιήθηκε  στο ξενοδοχείο «Imperial» στο Αγρίνιο και στην συνέχεια παρευρέθη στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου. Αργότερα ο Ηλείος υποψήφιος ευρωβουλευτής  παρέστη στην εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Ιεράς Πόλης...

Περισσότερα
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μαρ06

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σε σώ­μα συ­γκρο­τή­θη­κε το νέ­ο ΔΣ του Πα­νευ­ρυ­τα­νι­κού Συλ­λό­γου Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας με­τά τις αρ­χαι­ρε­σί­ες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στις 17 Φε­βρουα­ρί­ου 2019, στο Α­γρί­νιο. Σύμ­φω­να με το α­πο­τέ­λε­σμα των ε­κλο­γών οι 7 πρώ­τοι σε σταυ­ρούς :  Μυ­ρι­σιώ­τη Καλ­λιό­πη,  Ρά­πτη Μα­ρί­α,  Χα­ρα­μή Μα­ρί­α,  Χαρ­δα­λιάς Σπυ­ρί­δων, Α­βρά­μπος Κων­στα­ντί­νος,  Μπι­τσι­κώ­κος Η­λί­ας και  Ντάλ­λης Ιω­άν­νης, κα­τό­πιν προ­σκλή­σε­ως α­πό την πλειο­ψη­φού­σα Καλ­λιό­πη Μυ­ρι­σιώ­τη συ­να­ντή­θη­καν στα γρα­φεί­α του Συλ­λό­γου προ­κει­μέ­νου να συ­γκρο­τη­θούν σε σώ­μα. Με­τά την α­πα­ραί­τη­τη ψη­φο­φο­ρί­α το νέ­ο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Συλ­λό­γου έ­χει ως ε­ξής: ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΣ: Μυρι­σιώ­τη Καλ­λιό­πη Α­ΝΤΙ­ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΣ: Α­βρά­μπος Κων­στα­ντί­νος ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΕ­ΑΣ: Ρά­πτη Μα­ρί­α ΤΑ­ΜΙΑΣ: Μπι­τσι­κώ­κος Η­λί­ας ΕΙ­ΔΙ­ΚΟΣ ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΕ­ΑΣ: Χαρ­δα­λιάς Σπυ­ρί­δων ΚΟ­ΣΜΗ­ΤΟ­ΡΑΣ: Χα­ρα­μή Μα­ρί­α ΜΕ­ΛΟΣ: Ντάλ­λης Ιω­άν­νης Στη συ­νέ­χεια σας πα­ρα­θέ­του­με δή­λω­ση της νέ­ας Προ­έ­δρου κας  Μυ­ρι­σιώ­τη: “ Θέ­λω να ευ­χα­ρι­στή­σω ό­λους τους Ευ­ρυ­τά­νες, που συμ­με­τεί­χαν στις ε­κλο­γές της 17/2/2019 για την α­νά­δει­ξη νέ­ου Δ.Σ. του ΠΑ­ΝΕΥ­ΡΥ­ΤΑ­ΝΙ­ΚΟΥ ΣΥΛ­ΛΟ­ΓΟΥ Ν. ΑΙ­ΤΩ­ΛΟ­Α­ΚΑΡ­ΝΑ­ΝΙΑΣ και με ε­ξέ­λε­ξαν πρώ­τη σε σταυ­ρούς προ­τί­μη­σης. Επίσης ευχαριστώ τα μέλη του  νέου Δ.Σ. που με εξέλεξαν ομόφωνα Πρόεδρο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Α­πό τη θέ­ση της Προ­έ­δρου του νέ­ου Δ.Σ. που συ­γκρο­τή­θη­κε, ό­σο και τα υ­πό­λοι­πα μέ­λη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου θα κα­τα­βά­λου­με κά­θε δυ­να­τή προ­σπά­θεια,  για την α­νά­δει­ξη του Ευ­ρυ­τα­νι­κού στοι­χεί­ου και θα προ­σφέ­ρου­με α­νι­διο­τε­λώς για το κα­λό του Συλ­λό­γου. Ζη­τού­με την συ­μπα­ρά­στα­ση ό­λων των με­λών του και όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στα πάτρια εδάφη μας,  με την ε­νερ­γή συμ­με­το­χή τους στις δρα­στη­ριό­τη­τες του Πα­νευ­ρυ­τα­νι­κού Συλ­λό­γου Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας. Πιστεύουμε οτι θα αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αγαπημένης μας...

Περισσότερα
Σπήλιος Λιβανός : σε αγωνιστικούς ρυθμούς η Νέα Δημοκρατία
Μαρ06

Σπήλιος Λιβανός : σε αγωνιστικούς ρυθμούς η Νέα Δημοκρατία

Δυναμική η δραστηριότητα της Νέας Δημοκρατίας στην Αιτωλοακαρνανία, με 3 εκδηλώσεις μέσα σε ένα 24ωρο, σε Ναύπακτο, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, με το βλέμμα στις επερχόμενες κάλπες. Ο υποψήφιος Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας του Προέδρου της ΝΔ κ. Σπήλιος Λιβανός, υπογράμμισε τη σημασία της εκλογικής ετοιμότητας αλλά και της συσπείρωσης που πρέπει να έχουν τα στελέχη του κόμματος στην πορεία προς τις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. “Η τελική μάχη για όλους μας είναι οι εθνικές εκλογές και έως τότε δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους τακτικισμούς του κ. Τσίπρα να δημιουργήσουν ένταση ανάμεσά μας. Στόχος όλων μας, η εθνικές εκλογές που πρέπει να μας βρουν ενωμένους και προσηλωμένους στο στόχο της ευρύτατης νίκης” ανέφερε ο κ. Λιβανός και συνέχισε λέγοντας πως “περιμένουμε τον κ. Τσίπρα να επιλέξει την ημερομηνία της μεγάλης του συντριβής και της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται ο τόπος.” Ο υποψήφιος Βουλευτής τόνισε και την ανάγκη στήριξης των υποψηφιοτήτων εκείνων που έχουν τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπως η υποψηφιότητα του Νεκτάριου Φαρμάκη για τη θέση του  Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο κόσμος στην προσπάθεια για αλλαγή σελίδας και νέα δυναμική επανεκκίνηση του...

Περισσότερα