Δημιουργία δύο νέων ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων
Μαρ27

Δημιουργία δύο νέων ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Αγρινίου και η διοίκηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), συμμετέχοντας στην εθνική προσπάθεια για την προστασία της δημόσιας υγείας, την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού και με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ανακοινώνει τη δημιουργία δύο νέων ηλεκτρονικών αιτήσεων για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται χωρίς φυσική παρουσία. Συγκεκριμένα, απότην Τρίτη 24 Μαρτίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr), να συμπληρώνουν την online αίτηση για το προνοιακό επίδομα αναπηρίας (νέες αιτήσεις και αιτήσεις ανανέωσης) και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστου υπερήλικα. Ο ΟΠΕΚΑ σημειώνει ότι, για τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, οι αιτήσεις θα γίνονταιστο https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/ilektronikes-ypiresies/aitisi-pronoiako-anapiriko-epidoma/  Και για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστου υπερήλικα, οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνταιστο https://opeka.gr/anasfalistoi-yperilikes/ilektronikes-ypiresies/aitisi-epidoma-anasfaliston-yperilikon/. Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και την υποβολή της, ο πολίτης κατοχυρώνει την ημερομηνία έναρξης του δικαιώματός του, σε περίπτωση που κριθεί δικαιούχος των αιτηθέντων παροχών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και των ανασφάλιστων υπερηλίκων, έχουν διατεθεί επιπλέον τηλεφωνικές γραμμές και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που είναι οι εξής: Αναπηρικά προνοιακά επιδόματα, τηλ. 2131519238 – email: anapirika.epid@opeka.gr.Ανασφάλιστοι υπερήλικες, τηλ. 2131519206 – email: anasfal.yperyl@opeka.gr. Ο ΟΠΕΚΑ τονίζει ότι βρίσκεται και θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες και να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του. Οι πολίτες μπορούν, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr), να ενημερώνονται για όλες τις νέες δυνατότητες, που...

Περισσότερα
Τίθεται σε εφαρμογή η απρόσκοπτη λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών
Μαρ27

Τίθεται σε εφαρμογή η απρόσκοπτη λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης υπέγραψε τις υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες ολοκληρώνεται πλήρως και καθίσταται λειτουργικό το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τους λοιπούς αγροτικούς φορείς σύμφωνα με τον Νόμο 4673/2020 «Αγροτικοί συνεταιρισμοί και λοιπές διατάξεις». Η πρώτη υπουργική απόφαση αφορά στην άσκηση της εποπτείας από το Υπουργείο διά της αρμόδιας υπηρεσίας του (Διεύθυνσης Οικονομικού Ελέγχου, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού) επί αγροτικών συνεταιρισμών, αναγκαστικών συνεταιρισμών, ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών, εταιρικών αγροτικών συμπράξεων, οργανώσεων και ομάδων παραγωγών και των ενώσεών τους και εθνικών διεπαγγελματικών οργανώσεων. Η δεύτερη υπουργική απόφαση αφορά στη μορφή, το περιεχόμενο και την τήρηση του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (Ε.Μ.Α.Σ.) του άρθρου 22 του Ν. 4673/20, με την οποία ρυθμίζονται λεπτομερώς όλες οι σχετικές διαδικασίες καταχώρησης και ενημέρωσης του συγκεκριμένου μητρώου. Σημειώνεται ότι με τις δύο αυτές υπουργικές αποφάσεις ολοκληρώνεται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, το κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιρισμών της πατρίδας...

Περισσότερα
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου δια περιφοράς
Μαρ27

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου δια περιφοράς

Τη Δευτέρα 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020και ώρα 12:30 μ.μ. θα διεξαχθεί δια περιφοράς η 4η/2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).  (Εισηγητής: Δήμαρχοςκ. Παπαναστασίου).    Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2020. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 72/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).   Έγκριση πινάκων Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024  Δήμου Αγρινίου του υποτομέα ΟΤΑ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης). Συμπλήρωση της  υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων  προϋπολογισμού 2020  δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης). Πρόσληψη  πέντε (5) ατόμων,  για αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2020,  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής). Τροποποίηση σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου (τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 237/17-12-1980 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου). (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.κ. Κιτσοπάνος). Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου, Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου και Δ.Ε.Η. Α.Ε. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.κ. Κιτσοπάνος). Εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης). Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα). Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Αθλητισμού Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης). Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής με θέμα: «Τροποποίηση προγράμματος δράσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Αγρινίου έτους 2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος). Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αγρινίου έτους 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).  (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).    Λήψη απόφασης για διατήρηση ή μη θέσεων φορτοεκφορτώσεων επί της οδού Σουλίου 10,11&37,στο Αγρίνιο. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).  (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).    Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κα Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα). Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).  (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).    Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας κατά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των μαθητών στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 8/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).  (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).    Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 972/10-1-2020 αιτήσεως του κ. Ντζάλα Ιωάννη του Γεωργίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας).  (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).    Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του...

Περισσότερα
Τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας ζητά ο Νεκτάριος Φαρμάκης
Μαρ27

Τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας ζητά ο Νεκτάριος Φαρμάκης

Την άμεση ενεργοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ για την αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εξαιτίας των επιπτώσεων της παύσης λειτουργίας ή της υπολειτουργίας τους, ζητάει με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Όπως σημειώνει στην επιστολή του ο κ. Φαρμάκης, βασικός στόχος της δράσης θα είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιώσουν την κατάστασή τους έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε σε συνέχεια της καταστροφικής πανδημίας. Ειδικότερα, η ενίσχυση θα αφορά στην αποζημίωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ως προς το απωλεσθέν εισόδημα που προέκυψε κατά το διάστημα των καταστροφικών φαινομένων και το οποίο θα εκτιμηθεί με μεθοδολογία που θα αναλυθεί σε ανάλογη πρόσκληση της Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας. Η δράση έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις με γρήγορες διαδικασίες, ώστε να επανεκκινήσουν και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ανταποκρινόμενες στις ανελαστικές τους ανάγκες. Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης προτείνεται να είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352 της24.12.2013). «Η επανεκκίνηση της οικονομίας της Δυτικής Ελλάδας, η μάχη ενάντια στην ανεργία και η διατήρηση των θέσεων εργασίας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα μόνο μέσα από ένα συγκροτημένο σχέδιο υποστήριξης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Σε αυτή την προσπάθεια η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στέκεται αρωγός και με υψηλό αίσθημα ευθύνης σχεδιάζει άμεσα την ενεργοποίηση της δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID19», καταλήγει στην επιστολή του ο...

Περισσότερα