«Άνοιξε» η πρόσκληση για τις στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Πάτρας και Αγρινίου

 – Καλούνται οι Δήμοι και οι φορείς τους να υποβάλουν προτάσεις έργων

 

«Άνοιξε» σήμερα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα, η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», σχετικά με την υλοποίηση των στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των πόλεων της Πάτρας και του Αγρινίου.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην καλλιέργεια αστικών πολιτικών που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση συνολικά των δυνατοτήτων μιας περιοχής με ταυτόχρονη ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών, στις οποίες εμπλέκονται οι τοπικοί φορείς και η κοινωνία των πολιτών.

Τα έργα αυτά που θα υποβάλουν οι δυνητικοί δικαιούχοι, όπως προβλέπονται οι ΔΕΥΑ Αγρινίου, ΔΕΥΑ Πατρών, Δήμος Αγρινίου και Δήμος Πατρέων, θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν για να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και 3 «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

«Προετοιμαστήκαμε σωστά, οργανωμένα, μεθοδικά και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε πως η δουλειά μας αυτή ανταμείβεται. Ανοίγουμε την πρόσκληση ώστε οι δικαιούχοι να έρθουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τα έργα που θα γίνουν και γρήγορα να προχωρήσουμε όλες τις διαδικασίες. Είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, τόσο για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας, όσο και για να αναπτύξουμε την ίδια την αστική περιοχή. Πρόκειται για μία μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία που όλοι μαζί θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να τις αξιοποιήσουμε καταλλήλως», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

Η πρόσκληση άνοιξε μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ, της απόφασης του Περιφερειάρχη για τον ορισμό των Δήμων Αγρινίου και Πατρέων ως Ενδιάμεσων Φορέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» για τις Πράξεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με όλους τους Δήμους και να τους εμπιστεύεται, όπως έχουμε ήδη δεσμευτεί. Μόνο μέσα από την εμπιστοσύνη, τη διαρκή επικοινωνία και την συνεχή συνεργασία θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε από κοινού μελλοντικές πράξεις και δράσεις» κατέληξε ο Περιφερειάρχης, καλώντας τους δικαιούχους να υποβάλλουν γρήγορα τις προτάσεις τους και ζητώντας παράλληλα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες να προχωρήσουν στην άμεση αξιολόγησή τους, δίχως καμία καθυστέρηση, ώστε να μπορέσουν σύντομα να αποδοθούν τα έργα στους συμπολίτες μας.

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) είναι ένα νέο εργαλείο ανάπτυξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ), που αφορά τους Δήμους Πατρέων και Αγρινίου (πόλεις της Περιφέρειας με πληθυσμό πάνω από 70.000 κατοίκους), συνολικού προϋπολογισμού 159.827.000 ευρώ (εκ των οποίων τα  64.860.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020»).

Τα έργα αφορούν στη φυσική ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και θα πρέπει να συνδυάζονται με μέτρα που προωθούν, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας έτσι, πόλεις «πράσινες», ενεργειακά αναβαθμισμένες, πιο φιλικές για τον πολίτη.

 

ΒΑΑ Δήμου Πατρέων 

Το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 88.997.000 ευρώ, εκ των οποίων τα  43.880.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π.  «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020», με επιβεβαιωμένο προϋπολογισμό ανά έργο ή δράση.

Στρατηγικός Φορέας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων.

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης  της Στρατηγικής δεν πρέπει να υπερβαίνει  την 31η Δεκεμβρίου 2017, ενώ ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων της Στρατηγικής ορίζεται η 31/12/2023.

Θεματικοί στόχοι, δράσεις και έργα στην Πάτρα με χρηματοδότηση ΕΤΠΑ:

 1. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

1.1.Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού (πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κλπ).

 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των τοπικών επιχειρήσεων

1.2. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών

 • Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού
 • Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.
 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

2.1. Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) και ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας»

 • Παραγωγική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων από τοπικές επιχειρήσεις στους τομείς περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης
 1. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

3.1. Προώθηση εναλλακτικών μορφών αστικών μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον

 • Κατασκευή Παραλιακής Διαδρομής Ποδηλατοδρόμου (Τερψιθέας – Παπαφλέσσα)
 1. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

4.1. «Επενδύσεις στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων εντός περιοχών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

 • Βασικές Υποδομές Αποχέτευσης Λυμάτων

4.2. Επενδύσεις για τη διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών με την προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων και προώθηση δράσεων βιώσιμης κινητικότητας

 • Αποκατάσταση Θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» – Μεγάρου Λόγου και Τέχνης
 • Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών και Ψηφιοποίηση Συλλογών

4.3. Επενδύσεις για την προστασία εθνικά προστατευόμενων περιοχών που δεν καλύπτονται από Φορέα Διαχείρισης

 • Ανάπλαση – Αξιοποίηση Περιοχής Camping – Έλους Αγυιάς

4.4. Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης

 • Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας
 • Αστική Ανάπτυξη Περιοχής Ζαρουχλεΐκων
 1. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

5.1. Αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που συνδέουν και υποστηρίζουν τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

5.2. Εφαρμογή ευφυών συστημάτων ελέγχου μεταφορών

Παρεμβάσεις Έξυπνης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (με 2 Υποέργα)

 1. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης
 • Επενδύσεις στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο
 1. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

7.1. Δράσεις βελτίωσης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης

 • Συμβουλευτικό Κέντρο Ενημέρωσης Ανέργων

7.2. Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας για ανέργους με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με συγκριτικό πλεονέκτημα για την Περιφέρεια

7.3. Προγράμματα για τη δημιουργία νέων (start up) και καινοτόμων επιχειρήσεων σε τομείς που έχουν αναδειχθεί στο πλαίσιο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης

7.4. Προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων και επιχειρηματιών σε τομείς της οικονομίας που περιλαμβάνονται στην περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης

 • Υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στους τομείς περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης

 

ΒΑΑ Αγρινίου

Το Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου, συνολικού προϋπολογισμού 70.830.000 ευρώ, εκ των οποίων τα  20.980.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020», με επιβεβαιωμένο προϋπολογισμό ανά έργο ή δράση.

Στρατηγικός Φορέας ορίζεται ο Δήμος Αγρινίου.

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης  της Στρατηγικής δεν πρέπει να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2017, ενώ ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων της Στρατηγικής ορίζεται η 31/12/2023.

Θεματικοί στόχοι, δράσεις και έργα στο Αγρίνιο με χρηματοδότηση ΕΤΠΑ:

 1. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

1.1. Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας με προτεραιότητα στις αρχές του Ανοικτού Λογισμικού (πολιτισμός, τουρισμός, αγροτική οικονομία κ.λπ.)

 • Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων ως προς την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ

1.2. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών»

 • Σύστημα Διαχείρισης Στάθμευσης και Πληροφόρησης
 • Σύστημα διαχείρισης Στόλου οχημάτων
 • Επέκταση και αναβάθμιση και συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου
 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

2.1. Στήριξη επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) και ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας

 • Στήριξη επιχειρήσεων υφιστάμενων και νέων και ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση