Εργασίες ανάπλασης της εισόδου του Αγρινίου

Παρεμβάσεις στην είσοδο του Αγρινίου θα γίνουν επί της Αντιρρίου – Ιωαννίνων και περιλαμβάνουν ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήμα της οδού, τμηματική ανακατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτικού τάπητα, επισκευή – αντικατάσταση φωτεινών σηματοδοτών και ηλεκτροφωτισμού. Επίσης, μπροστά από το νέο σταθμό των ΚΤΕΛ θα γίνει κατασκευή του κόμβου εισόδου-εξόδου στο σταθμό, ενώ επί της Αγρινίου – Καρπενησίου προβλέπεται τοπική επέμβαση αποκατάστασης παροχέτευσης ομβρίων.

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση