Μεγάλη Πέμπτη: Σήμερον κρεμάται επί ξύλου

Σήμερα θυμόμαστε το Μυστικό δείπνο καθώς και όσα ακολούθησαν μετά, με κορύφωση την σταύρωση του Ιησού.

Τα 12 Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης που διαβάζονται στις εκκλησίες συγκροτούνται κυρίως από περικοπές των Ευαγγελίων του Ιωάννη και του Ματθαίου. 

Εν περιλήψει τα 12 Ευαγγέλια: Τελευταίες νουθεσίες του Ιησού στους μαθητές του… «Αγαπάτε Αλλήλους». Ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Προσευχή του Ιησού. Προδοσία του από τον Ιούδα. 

Σύλληψη του Ιησού και μεταφορά του «Από τον Άννα στον Καϊάφα». Δίκη-παρωδία του Ιησού από τους Αρχιερείς. Άρνηση Πέτρου («Πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις απαρνήση με»). 

Ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου, στο Πραιτώριο. Προσπάθεια του Πιλάτου να απελευθερώσει τον Κύριο, αλλά εμπρός στην αποφασιστικότητα των Φαρισαίων υποχωρεί. «Βαραβάν ή Χριστόν;» Ο Πιλάτος «Νίπτει τας χείρας του». 

Ο Ιούδας μεταμελείται και επιστρέφει τα «τριάκοντα αργύρια» στους Αρχιερείς, οι οποίοι τα έβαλαν στον «Κορβανά» (ταμείο του Ναού). Απαγχονισμός Ιούδα. Πορεία του Ιησού προς τον Γολγοθά και Σταύρωσή του με δύο ληστές. 

Ο ένας ληστής ζητά από τον Χριστό να τον θυμηθεί στη βασιλεία των Ουρανών. Εκείνος του απαντά πως «σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Ο Ιησούς αφήνει το πνεύμα Του επί του Σταυρού. Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας ζητά από τον Πιλάτο το Σώμα του για να το θάψει. Ταφή του Ιησού και σφράγιση του Τάφου του από τους Αρχιερείς και Φαρισαίους.

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση