Ορισμός νέων Αντιδημάρχων, προέδρων Επιτροπών και Εντεταλμένων Συμβούλων στο Μεσολόγγι

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αποψινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος ανακοίνωσε στο Σώμα τους νέους Αντιδημάρχους που αναλαμβάνουν τους τομείς ευθύνης του Δήμου, και οι οποίοι είναι:

 

Καρβέλης Σπυρίδων: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (αναπληρωτής Δημάρχου)

 

Καραπαπάς Γεώργιος: Καθαριότητας, Ποιότητας Ζωής και Αισθητικής Αναβάθμισης

 

Διαμαντόπουλος Σπυρίδων: Τεχνικών Υπηρεσιών, Μελετών, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 

Ψυλογιάννης Σπυρίδων: Χωρικής Ενότητας Αιτωλικού και

 

Ρόμπολας Κων/νος: Χωρικής Ενότητας Οινιάδων.

 

 

Εκλογή νέων μελών και ορισμός Προέδρων της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Μετά τις παραιτήσεις μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια ειδικής τακτικής συνεδρίασης,  εξέλεξε χθες προς αντικατάσταση τα νέα μέλη.

Στην Οικονομική Επιτροπή, στη θέση των παραιτηθέντων μελών εξελέγησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Διαμαντόπουλος Σπυρίδων, Καραπαπάς Γεώργιος, Μπαλαμπάνης Δημήτριος, Σκαρμούτσος Αναστάσιος και Σταθόπουλος Λάμπρος. Αναπληρωματικά μέλη: Γιαννόπουλος Κων/νος, Τσέλιου – Παναγοδήμου Ευαγγελία, Παπαδόπουλος Γεώργιος και Κοντογιάννης Γεώργιος.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξελέγησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: Γιαννόπουλος Κων/νος, Διαμαντόπουλος Σπυρίδων, Κοντογιάννης Γεώργιος, Ρόμπολας Κων/νος και Ψυλογιάννης Σπυρίδων. Αναπληρωματικά μέλη: Σκαρμούτσος Αναστάσιος, Σταθόπουλος Λάμπρος και Τσέλιου – Παναγοδήμου Ευαγγελία.

Με απόφαση του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκου Καραπάνου, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Σπ.Καρβέλης, ενώ Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραπαπάς.

Τα υπόλοιπα μέλη των Επιτροπών παραμένουν ως έχουν.

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση