Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου  την Δευτέρα

 

 

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 9-11-2015 και ώρα 17.30 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούν:

 

“1. Ανάκληση της υπ’αριθμ. 15/2011 απόφασής μας περί ορισμού εκκαθαριστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη Δημ. Επιχ. Αλυκών Τουρλίδας για σπουδαίο λόγο και ορισμός νέων (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικ.– Δήμαρχος).

 1. Επιστροφή της παραχωρηθείσας χρήσεως των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων κυριότητας του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου που αναφέρονται στην υπ’αριθμ. 275/1987 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 48401 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 915/ τ. Β΄/ 21.12.1988) (εισηγητής κ.ΚαραπάνοςΝικ. – Δήμαρχος).
 2. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, στα πλαίσια της σύνταξης του Πενταετούς Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου (εισηγητής κ. ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Δήμαρχος).
 3. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σχετικά με την αποζημίωση γης ιδιοκτητών στην επέκταση του σχεδίου πόλεως (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 4. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 2015/2016 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 5. Έγκριση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ” (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 6. Έγκριση 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Επισκευή κτιρίου Ο.Σ.Ε. στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Επισκευή κτιρίου Ο.Σ.Ε. στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 8. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΑΝΑΙΤ Α.Ε. ΟΤΑ και Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013” (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αρδευτικό έργο περιοχής Μεσολογγίου” (εισηγητήςκ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο “Ανάπλαση – αναβάθμιση του κέντρου της πόλης του Θέρμου ” (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 11. Καθορισμός τρόπου διενέργειας προμηθειών (καύσιμα – είδη παντοπωλείου) έτους 2016 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 12. Οριστική παραλαβή του έργου “Έργα οδοποιίας σε περιοχές Καλλονή, Βίγλα &Άγ. Δημήτριος Μεσολογγίου και σε λοιπό οδικό δίκτυο του Δήμου” (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 13. Οριστική παραλαβή του έργου “Κατασκευή έργων οδοποιίας σε περιοχές σχεδίου πόλεως Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.ΜπουσμπουρέληςΔημ. – Αντιδήμαρχος).
 14. Έγκριση της υπ’αριθμ. 70/2015 απόφασης του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” σχετικά με την έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 15. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επιβολή τελών στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Μεσολογγίου για αθλητικά σωματεία (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 16. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επιβολή τελών στο Κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Μεσολογγίου για δημότες που δεν διαθέτουν δελτίο σε αθλητικό σύλλογο (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 17. Κατανομή ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.ΣκαρμούτσοςΑναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 18. Κατανομή ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας& Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (εισηγητής κ.ΣκαρμούτσοςΑναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 19. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 20. Εγκρίσεις εκδηλώσεων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 21. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Α΄/θμιουΣυμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων- κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 22. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2015 (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 23. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Ελληνικών Πρασίνων πόλεων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 24. Έγκριση μετακίνησης κ.κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.ΚαρβέληςΣπυρ. –Αντιδήμαρχος).

 

 

Ο Πρόεδρος

Αγαθάγγελος Κότσαλος”

Μοιράσου αυτή την ανάρτηση